Rapport från ProQuests användarmöte om bibliotekssystem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mötet hölls i den fascinerande staden Chicago, 7-9 oktober 2016

Vi har varit i Chicago och deltagit i det första internationella användarmötet för Summon och 360/Intota, de system som vi använder för att administrera och tillgängliggöra böcker, artiklar och annat material.

Programmet var indelat i två spår – management och discovery. De flesta föredragen kom från användare men kunde också bestå av produktinfo från ProQuest. Vi från Chalmers var de enda bibliotekarierna från Europa, annars kom nästan alla från Nordamerika.

Det var givande att träffa ProQuests chefer och få tillfälle att både mingla och föra fram frågor och synpunkter. Tyvärr saknades utvecklare och lokala representanter. Vi saknade även forum för användare eller användargrupper för att diskutera och föra fram förslag. Det var inga gemensamma måltider, inte ens lunch, utan man fick organisera sig spontant och gå ut på stan.

ProQuests köp av ExLibris

Två dagar före mötet annonserades den omtumlande nyheten om ProQuests förvärv av ExLibris, något som kom som en överraskning även för många i företaget.

Kurt Sanford, Proquest CEO

Kurt Sanford (Proquest CEO) sa att vi gör det här för att kunna utveckla nya tjänster till världens bibliotek, vi gör det här för att samlat kunna innovera för bibliotekens framtid.

De tänker sig att mediedelen av företaget kommer att hanteras av ProQuest och systemdelen av ”ExLibris – A ProQuest Company”. ProQuests systemprodukter (utom RefWorks) kommer alltså hamna under ExLibris, under Matti Shem Tov. På kort sikt blir det business as usual, kunderna kommer kunna fortsätta använda och välja de olika produkterna från de två företagen. ProQuest ser köpet som något som läggs till. Man ser en möjighet till bättre lösningar, t.ex att låta Primo använda Summon-indexet, och på andra sätt utnyttja det som respektive produkt är bra på.

På lång sikt kommer nästa generations systemlösningar utvecklas, ett nytt discovery, skämtsamt kallat ”Suprimo”. Kurt jämförde med förvärven av Ebrary och EBL. Båda har fortsatt leva kvar och underhållits, samtidigt som de utvecklat det nya ProQuest Ebook Central. På frågan om de tänkt fortsätta med agila utvecklingsmetoder, svarade Kurt lite svävande att de försöker bevara det som kunder uppskattar.

Vad är på gång?

Det märktes att de inte kunde visa på tydliga långsiktiga roadmaps för systemen i och med sammanslagningen. Kurt uttryckte en besvikelse över att Intota v2 är försenat, men trodde att det kommer gå snabbare nu. De behöver titta på varandras koder – vilket de inte får göra förrän köpet är formellt avslutat –  för att se hur de skall ta det vidare.

Den nya knowledgebasen framstod som den nya stora grejen man var stolt över. Till skillnad mot den nuvarande skall nya knowledgebasen vara molnbaserad och skalbar, berättade Yvette Diven (Product Manager lead). Det är anpassad även för tryckt material, filmer och ljud och kommer innehålla rikare metadata. Den har relationer mellan titlar och format, historik för ändringar i paket och tappade titlar samt efterlängtad överlappsanalys även för e-bokspaket. De poängterade att den nya knowledgebasen faktiskt existerar nu och att det är en tidsfråga när den kan rullas ut till de olika produkterna (troligen till Intota v2 under Q1 2016) och att ingen migrering behövs.

Om några veckor kommer vi få veta mer om hur den nyförvärvade teknologin för att tillgängliggöra kurslitteratur, SIPX, kommer integreras med ProQuests övriga produkter.

Användarstudier om discovery och länkning

Caroline Muglia, University of Southern Califrnia

Caroline Muglia och Elizabeth Namei (ej i bild) från University of Southern California pratade om hur Summon fungerar för de mer avancerade användarna.

Ett par intressanta presentationer handlade om användarstudier. University of Southern California pratade om ”No Advanced Users Left Behind – Discovery for All”. De menar att Summon tillgodoser basbehoven för grundstudenter, men är problematisk för mer avancerade användare. De är också en viktig målgrupp, det är de som rapporterar problem till biblioteket, influerar nybörjare och påverkar beslutsfattare.

Att söka efter kända titlar är viktigt för avancerade användare, något som inte alltid fungerar så bra i discoverysystemen. I en rapport från mars 2015 analyseras hur Summon, Google och Google Scholar klarar known item search. Utfallet var att Google fungerar något bättre än de andra två vad gäller precisa träffar (definierat som 1:a eller 2:a i träfflistan) och möjlighet att hitta vidare till fulltext, även om ingen var riktigt dålig. De kunde konstatera att Summons ändring av relevansrankningen i somras har förbättrat known item search. En orsak till misslyckade sökningar är att för lite information skrivs in, eller för mycket (t. ex hela referensen). Andra problem (”pain points”) i Summon är länkningsproblem och att stavningsförslag – ”did you mean” – visas för sällan och inte alltid är relevanta.

Penn State University har gjort flera usability-studier med studenter. I jakten på fulltext är varje sekund avgörande innan man ger upp. En tredjedel ser inte bibliotekets länkar i databaserna. Av de som gick vidare gav en fjärdedel upp på länkserversidan. Om de hamnade på tidskriftens startsida gick de tillbaka. Även om de hamnade på artikelsidan men inte hittade fulltext direkt, så gav de också upp – och nöjde sig med abstract. En intressant iaktagelse är att studenter klickar inte på format-ikoner, utan på den längsta länken.

Perspektiv på bibliotekssystem

Som helhet var det det en mycket bra kombination att först få diskutera stora perspektiv på NISOs konferens om discoverysystemens framtid, för att sedan få nyheter och direktkontakt med den egna systemleverantören.

Flera av presentationerna ska läggas ut på webbsidan för ProQuest Annual User Summit. Kontakta oss gärna om det är något ni vill att vi berättar mer om.

/Lars-Håkan Herbertsson & Marie Widigson

SFX 2011– en statistikbetraktelse

ikonLänkservern SFX är en av flera vägar att nå artiklar och annat e-material som Chalmers bibliotek har anskaffat. SFX bygger på tekniken OpenURL och känner av om användaren har tillgång till fulltexten och visar en länk till artikeln om möjligt. Observera att siffrorna nedan enbart avser länkservern, bibliotekets totala e-resursanvändning är betydligt högre.


SFXVidareklick300Användning av SFX

SFX-menyn har visats 265 000 gånger under 2011. I 190 000 fall har användaren valt att klicka sig vidare till en tjänst i menyn.

Användningen ökade med 68% jämfört med året innan. En av anledningarna är att vi implementerade discoverytjänsten Summon under året vilken använder SFX för att länka vidare till främst artiklar. Under sommaren lyftes sökingången fram på bibliotekets webbsida och man ser då en tydlig ökning av SFX-användningen.

I december började Summon använda sig av en inbyggd direktlänkning med utgångspunkt från sitt eget index. Man kan därför förvänta sig att SFX kommer att användas i lägre utsträckning under 2012 men en länkserver kommer fortfarande att behövas för länkning från andra databaser samt i de fall då Summon inte kan direktlänka.


SFXKallor350Varifrån kommer användaren?

Användningen av e-tidskriftslistan har minskat något de senaste åren men är fortfarande den i särklass vanligaste ingången till SFX-menyn.  Under 2012 kommer vi att integrera de tryckta tidskrifterna i listan.

Vi har under året arbetat med att aktivera SFX i fler källor.

Materialtyper

SFXEbooks300Den absolut vanligaste materialtypen att nå via SFX är tidskrifter och artiklar. Man kan även nå konferensbidrag, dagstidningar, rapporter m.m.

Från Summon och katalogen Chans nås e-böckerna främst via en vanlig länk till leverantören. Sedan 2010/2011 går det att söka e-böcker i Libris och nå dem via SFX. Vi överväger att även definiera vårt e-boksbestånd i Summons knowledgebase för att på så sätt göra bokkapitel lättare att hitta.

Tjänster i SFX-menyn
Under året har vi försökt arbeta med att göra menyn så enkel och lättöverskådlig som möjligt men samtidigt erbjuda några mervärdestjänster. Den vanligaste tjänsten är förstås att gå direkt vidare till dokumentets fulltext vilket gjordes i 92% av fallen.
SFXbX350Chalmers började med rekommendationstjänsten bX i mitten av 2010. Användningen är relativt blygsam men visar på en stadig ökning, inte minst tack vara att datamängden ökar och tjänsten därmed oftare visas. (Chalmers är en av många institutioner som bidrar med data.)

I slutet av året möjliggjorde Elsevier rekommendationer via bX i Scopus och ScienceDirect vilket direkt implementerades. Användningen från november 2011 är därför troligen betydligt högre än vad statistiken utvisar. Snart kommer den nya tjänsten bX Hot articles att lanseras, mer om det senare.

Åtgärder genomfördes under året för att förbättra fjärrlånetjänsten och den lyftes sedan fram tydligare i de fall den är relevant. Det innebär att när användaren hittat en referens men fått besked om att fulltext inte finns att tillgå, kan han eller hon välja att beställa en kopia av artikeln/boklån istället. Vi har nu även lagt en permanent länk till fjärrlån i menyns sidfot. Det ska bli intressant att se om fjärrlånebeställningarna via SFX ökar.

För gränssnittet ska vara så tydligt som möjligt har vi valt att dölja vissa tjänster i en utfällbar meny, exempelvis att söka mer information om en källa i Ulrichs eller att se impact factor i JCR. I och med att tjänsterna är dolda används de endast av ett fåtal.

SFX-menyn
Så här kan Chalmers biblioteks SFX-meny se ut. SFXmenu700

Via menyn kan användaren även få upplysningar om licensvillkor.SFXvillkor500

Det vore spännande att höra vad andra bibliotek har tittat på i SFX-statistiken och hur ni arbetat med menyn. Kommentera gärna eller hör av er direkt till mig.

/Marie Widigson 031-772 3772

Bibliotekes informationssida om SFX

Marknadsföring, e-resurser och sociala medier

På en presentation för några norska universitetsbibliotek om tillgängliggörande och marknadsföring av elektroniska resurser i sociala medier, fick vi både berätta hur vi jobbar med det på Chalmers men också önska oss fritt.

Huvudskälen till att vi använder sociala medier/kanaler för bibliotekets tjänster är:

 • Studenter och doktorander får nära till bibliotekets tjänster.
 • Det vi skriver får en snabb spridning om vi lyckats skriva något av intresse.
 • Synligheten såklart.
 • Google älskar bloggar. Det är större chans att någon googlar sig fram till texten om den ligger på bloggen än om den ligger på webbplatsen.

Ett av bibliotekets verksamhetsmål är att öka användningen av elektroniska resurser. Genom att sprida information om dem i flera olika kanaler ökar förhoppningsvis och troligtvis användningen också.

I bibliotekets mobilapp finns bl a supersöktjänsten Summon som ger möjlighet att söka i nästan allt tryckt och elektroniskt material som finns på Chalmers bibliotek. Alltså jättebra sätt att göra det enklare att hitta artiklar och annat från e-tidskrifter, databaser och e-böcker. I appen finns även CPL (Chalmers Publication Library) som är en viktig elektronisk resurs att marknadsföra.

Med ”kanaler” tänker man kanske först på webbplatsen och sociala kanaler som Twitter och Facebook. De jobbar vi med, men var annars marknadsför man e-resurser? Glöm inte de analoga:

 • Informationsdisken, i mötet!
 • Undervisning, i samband med biblioteksintroduktioner etc.
 • E-supporten, i mailkontakten med användaren.
 • Telefon
 • Affischer/flyers. Vi använder QR-kod. Det verkar som om den skapar nyfikenhet.

 

Förutom det, är Google Scholar naturligtvis ett väldigt bra ställe att få artiklar etc synliggjorda. Vi jobbar också en hel del med att informera internt, mot Chalmers institutioner.

I presentationen finns några önskefunktioner:

//Malin Rydenhag & Linnéa Sjögren

Summon Advisory Board och ALA 2011

IMG_1389 20186 personer deltog i American Library Associations årliga sommarkonferens i New Orleans. Ett massivt arrangemang med ett minst lika massivt konferensprogram. Jag var där för att delta i ett möte med Summon Advisory Board och för att hålla en presentation i en LITA (Library & Information Technology Association) panel på temat The Discovery Payoff: Are discovery services increasing ROI and the library’s prominence in academic institutions.

Ca. 20 personer från olika Summonbibliotek i världen är medlemmar i Summon Advisory Board. Man är medlem i två år innan det är dags att lämna över till någon annan. Serials Solutions tillfrågar personer som de vill få med. Från Europa är förutom Chalmers bibliotek – Huddersfield University (David Pattern) medlemmar.

Det var mitt första möte och väldigt givande. Både att träffa andra Summonanvändare och ta del av en del nyheter.

Serials Solutions arbetar för att vara så transparenta som möjligt med vad som ingår i det aggregerade indexet. Därför har man gjort täckning och innehåll publikt tillgängligt.

När det gäller OA-källor så har man arbetat målmedvetet för att inkludera fler källor och flera är mycket relevanta för Chalmers bl a Arxiv.org, Australian Research Online, BioMed Central, HathiTrust, PANGAEA, USPTO Issued Patents och SwePub för att nämna några.

IMG_1357Att HathiTrust är inkluderat i Summon är väldigt intressant. Man kan dels aktivera hela paketet med mer än 8 miljoner e-böcker (scannade böcker från bl a Google Books). Men då inkluderas även sådant som är inom copyright. Det finns möjlighet att bara aktivera de som är i Public Domain. Summon har även påbörjat arbetet med att fulltextindexera alla böcker i HathiTrust. Det betyder att böcker som vi har i vår katalog och som finns i HathiTrust kommer att bli sökbara i fulltext (även om de är skyddade av upphovsrätt). Serials Solutions har påbörjat fulltextindexeringen av HathiTrust men vill inte saga något om hur lång tid det kommer att ta.

Fulltextindexeringens påverkan på söktjänsten var annars ett av ämnena som diskuterades länge på mötet. I takt med att fler böcker och artiklar blir fulltextindexerade blir det allt viktigare att man som användare förstår i vilket sammanhang som ens söktermer återfinns i. Lite olika förslag presenterades och diskuterades men inget var riktigt klockrent. Det är svårt att förutspå hur fulltextindexeringen påverkar gränssnitt och användande. Med säkerhet är detta ett ämne som kommer att komma upp igen. I många sammanhang.

Här är ett exempel där jag tagit ett stycke från Elements of algebra av Arthur Schultze. Digitaliserad av University of Michigan och deponerad i Hathi Trust.

IMG_1364 I anslutning till mötet annonserade Serials Solutions att de tänker utveckla ett nytt modern ramverk för att hantera bibliotekens resurser. De kallar det för Web-Scale Management och verkar följa samma koncept som de andra leverantörerna (OCLC, Ex Libris, Innovative) har på gång. Tanken är att “the new web-scale management solution will redefine how libraries manage operations, eventually eliminating the need for integrated library systems (ILS) as we know them today”.

När man tittar på Serials Solutions produktsvit så verkar det vara fullständigt logiskt att de tar det här steget för att kunna utmana och följa med sina konkurrenter. Jag tycker det skall bli spännande att se vad de kommer fram med och de verkar ha en snabb tidsplan för det hela. Mötet tyckte initiativet var intressant men att det var svårt att säga något annat.

Arbetet med att få in data till det gemensamma indexet från förlag går enklare och enklare. Man stöter på färre problem och utdragna processer där förlagen är tveksamma till att vara med. HathiTrust, Wiley, Oxxford University Press, Ebrary, Elsevier och Springer m.fl är ombord.

IMG_1392I takt med att mängden data ökar i Summon så skärps kraven på relevansrankning (vilken man arbetar mycket aktivt med) men även gränssnittet. Det presenterades några nyheter på mötet som skall göra gränssnittet lite lättare att arbeta med och överblicka. Dels handlade det om möjligheten att kunna klicka på ämnesord, att ändra den korta bibliografiska presentationen och man pratade om att införa möjligheten att avgränsa på “disciplines”. Dessa skulle då hämtas från Ulrichs och mappas mot klassifikationer och ämnesord. Jag tror att det blir svårt att få heltäckande. Men det skall bli intressant att se om det blir något av det.

När det gäller gränssnittsförändringar så kan det vara värt att hålla ett öga på Summons preview-server för den som är intresserad. Där kan man se sådant som håller på att testas.

En stor nyhet är att man gjort om delar av systemarkitekturen. Denna tillåter nu att man kan göra omindexering av hela databasen mycket snabbare. Detta kommer påverka uppdateringsfrekvens i mycket positiv bemärkelse.

Jag efterfrågade ett skriv-API till 360 Core för att enklare kunna underhålla flera knowledge baser.
IMG_1384
Serials Solutions är mycket uppmuntrande till bildandet av användargrupper och detta återspeglas inte minst av den Nordiska användargruppen och bildandet av en användargrupp i U.K. Summon Community Wiki är ett bra ställe för biblioteken att dela erfarenheter. Det har även skapats en e-postlista för de som vill utbyta idéer kring Summons API.

Under dagen hade även vissa deltagare blivit ombedda att göra en presentation och att hålla i en diskussion. Mitt tilldelade tema var: User needs and expectations, plus reaching them and keeping them i vilket jag fokuserade på att identifiera olika användargruppers behov av Summon och att diskutera kring vad som skapar förtroende för en söktjänst. Andra teman under dagen var Embedding Summon into library and academic environments to support end-user research workflow där man presenterade olika sätt att få in Summon i andra tjänster och hur man marknadsfört Summon på andra bibliotek.

IMG_1359 Under rubriken Coverage: content priorities, non-traditional sources, and A&I databases diskuterades trenden att gå mot större samkataloger och att komma bort från en situation där vi skyfflar data mellan olika system. Andra teman var Blurring of lines: Next-generation ILS offerings, aggregation platforms and discovery services, Full-text book search: Opportunities and implications och PDA and PPV.

PDA och PPV i ett Summon-sammanhang är intressant. Om man nu har allt meta-data i en tjänst kan man hitta andra modeller för att lösa åtkomst än de traditionella. För mig personligen var diskussionen om vem som förmedlar, betalar och hanterar materialet väldigt tankeväckande. Området “Resource Sharing” lär bli utsatt för massiva förändringar de kommande åren i takt med att andra aktörer kommer erbjuda åtkomst och förmedling av material än de lokala biblioteken. Fjärrlån as a service någon?

På det stora hela är jag mycket nöjd med mötet och diskussionerna. Serials Solutions väg framåt ser mycket lovande ut och de är verkligen på hugget.

//Daniel

Hur andra bibliotek presenterar Summon

Supersöktjänsten Summon används av mer än 200 bibliotek världen över. Då de flesta använder samma typ av gränssnitt är det möjligt att dra nytta av hur andra har presenterat tjänsten. Nedan följer ett axplock av tutorials och tips som andra bibliotek har gjort för Summon och sina användare. Som tur är kan även vi dra nytta av dem!

One Search To Find Them All – North Carolina State University

Mobile Library Search – University of Texas at San Antonio

Refining Results in Summon – Grand Valley State University

The Library Minute: Library One Search – Arizona State University

Using Summon and Zotero – University of Manitoba

Summon Tutorials

//Daniel

Fulltextindexering och SwePub i Summon

Utvecklingen av Summon går framåt i rask takt.

Summon har i större utsträckning börjat fulltextindexera artiklar. Det betyder att möjligheterna att söka på citat blivit mycket bättre. Det betyder även att Summons relevansrankning tar in information från hela dokumentet och inte bara från meta-data om en artikel. Förhoppningsvis gör fulltextindexeringen att det blir lättare att få bättre precision och relevans i resultatslistan. För att testa funktionen har jag här sökt fram en artikel ur Nature – Microbial genome sequencing av Fraser, Eisen och Salzberg.

screen-capture-13

Jag markerar ett stycke och klistrar in i Summon. Observera att man kan dra i sökrutans nedre kant och göra den större. Klickar på sök och får en träff. När man tittar på meta-data för artikeln så är det flera betydelsebärande och förmodligen viktiga ord som inte finns i meta-data men som finns i artikeln.

screen-capture-14

För att ytterligare testa fulltextindexeringens betydelse för en sökning så testar jag att lyfta ut några termer från texten som är betydelsebärande men som inte finns i meta-data.

screen-capture-2

Att orden från fulltextindexeringen spelar stor roll och hjälper till att få fram en relevant artikel blir uppenbar när jag tar bort de sökorden och gör en bred sökning på ämnet.

screen-capture-1

Mängden med fulltextindexerade artiklar i Summon är tyvärr okänd. Men vi vet att de arbetar aktivt med frågan. T ex har man precis läst in alla artiklar från tidskrifter i Science Direct från 2006 till 2010. Man håller även på att se vad man kan göra i frågan om fulltextindexering av e-böcker.

Vilka konsekvenser fulltextindexeringen för med sig för de som lägger upp sina sökstrategier tåls nog att tänka på. Men att möjligheten att söka på delar ur en text finns är väldigt spännande.

SwePub i Summon

I förra veckan lästes hela SwePub in i Summon. SwePub är en samlingstjänst för publiceringen av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. vid ett 30-tal svenska universitet och högskolor. I Summon så är grundtanken att du söker i Chalmers biblioteks bestånd av informationsresurser. Så SwePub är inte automatiskt inkluderad i din sökning. Om du vill inkludera SwePub och resurser som vi inte har tillgång till kan du expandera din sökning. Du får då med resurser från t ex SwePub som vi inte har i våra samlingar men som vi kan fjärrlåna åt dig.

Ett illustrerande exempel. Vi gör en sökning på Linköpings universitet Tekniska högskolan och får 4000+ träffar.
screen-capture-3

Om vi lägger till resultat utanför bibliotekets samling så får vi 14000+ träffar. Många av dessa kommer från SwePub.
screen-capture-4

Det finns en del saker som vi kan göra för att underlätta för användaren att komma åt materialet som inte finns i Chalmers bestånd. Det första är att erbjuda ett gränssnitt för att hitta materialet. Genom att inkludera SwePub (och vi hoppas på att få in LIBRIS samkatalog) så blir materialet synligt och sökbart. Det andra är att erbjuda bra tjänster för att komma åt materialet. Det kan handla om att erbjuda bättre beställningsfunktioner för fjärrlån. Men det skulle även kunna vara att jobba med utvecklingen av s.k Look-up targets i SFX länkmeny. Dvs att vi skapar en target för SwePub som gör uppslag för att se om det finns fulltext. Här har vi en hel del utforskande och tänkande att göra. Men vi är på rätt spår!

/Daniel

Chalmers Summon Seminar

Det var fullt hus när biblioteket bjöd in till seminarium om sina erfarenheter kring Summon den 1:a mars 2011 i Chalmersska huset.

95 personer (och en växande reservlista) från fler än 30 institutioner lyssnade när Daniel Forsman, Lars-Håkan Herbertsson och Marie Ekman berättade om bibliotekets syn på varför Discovery-verktyg är viktiga, hur vi arbetat med implementeringen av Summon och de initiala reaktionerna. Helle Lauridsen från Serials Solutions pratade om kommande funktioner.

För den som är intresserad finns nu bilderna från det mesta av presentationerna tillgängliga.

/Daniel

Bibliotekets bestånd i siffror : Chans, LIBRIS, Summon

Chalmers bibliotek har de senaste tio åren förvärvat allt färre tryckta informationsresurser. Redan för tio år sedan spenderades mer än hälften av mediabudgeten på elektroniska resurser.

screen-capture-34

När vi summerar förvärven för 2010 kan vi konstatera att andelen tryckta resurser är mycket liten i förhållande till de tryckta:

Böcker: 1.89%
e-Böcker: 8.72%
Stående order: 0.43%
Tidskrifter: 0.41%
e-Tidskrifter: 73.99%
Databaser: 13.03%
Artikelkopior: 0.99%

Tillgängligheten och oberoendet av tid och rum som de elektroniska resurserna för med sig har stora fördelar. Men inställningen till e-böcker har varit ganska blandad, dock lär intresset öka i och med spridningen av läs- och surfplattor. Redan nu kan du som är forskare eller student vid Chalmers nå över 100 000 e-böcker.

Under de tio senaste åren har antalet e-tidskrifter, e-böcker och databaser vuxit ruskigt snabbt i antal. Så snabbt att det varit svårt att överskåda samlingens omfattning. Det är först, när vi i och med Summon, börjar få en bild av vad skiftet från att hantera tryckta informationsresurser till elektroniska betyder i antal.

Om vi går tillbaka ett par år i tiden var Chans det primära systemet för att registrera och hantera bibliotekets böcker och tidskrifter. 2002 hade huvudbiblioteket ca. 182 000 poster registrerade i Chans. Idag innehåller Chans ca. 232 000 poster för tryckta resurser och strax över 100 000 för elektroniska resurser. En del äldre material som finns på biblioteket är inte inlagt i Chans utan måste sökas fram via den gamla scannade kortkatalogen.

En beprövad strategi för informationssökning har alltid varit att börja i den lokala katalogen för att gå vidare om man inte hittar det man söker efter. Många är bekanta med den nationella samkatalogen för forskningsbibliotek LIBRIS. Länge var konceptet att söka vidare i LIBRIS om man inte hittade sitt lokala material. LIBRIS innehåller närmare 6 miljoner titlar från ca 300 biblioteksenheter vid svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer. noter, elektroniskt publicerat material m.m. Av dem fördelar sig Chalmers bestånd på ca.350 000 poster på ca. 33% elektroniska resurser, 55% tryckta resurser på huvudbiblioteket och 6% tryckta resurser på vardera Lindholmen och Arkitekturbiblioteket.

screen-capture-33

LIBRIS är en fantastisk resurs för den som vill söka bland de svenska bibliotekens bestånd av böcker och tidskrifter. De elektroniska resurser som finns i LIBRIS är främst e-böcker och e-tidskrifter. Det finns en del ingående poster från databaser som UR-Access men om man vill söka efter artiklar som ingår i tidskrifter är LIBRIS än så länge magert. Detta till trots skall man komma ihåg att 6 miljoner poster är ganska mycket mer än de 350 000 poster som vi har i Chans.

screen-capture-6

LIBRIS saknar än så länge det som görs tillgängligt via Chalmers Publication Library. De strax över 30 000 posterna som finns i CPL samlas idag in och görs tillgängliga via Kungliga Bibliotekets tjänster SwePub och Uppsök.

Chalmers bibliotek nya supersök – Summon – aggregerar data från leverantörer, bibliotekskataloger och institutionella arkiv. Till skillnad från LIBRIS finns det en större möjlighet att söka efter de artiklar som ingår i tidskrifterna och det gör att antalet sökbara poster blir mycket större. Galet mycket större!

Summon täcker ca. 90% av Chalmers biblioteks utbud av tidskrifter, e-tidskrifter, böcker, e-böcker, 100% av CPL och 100% av Chans. Uttryckt i poster blir det i skrivande stund 163 001 488 poster. Chalmers tryckta bestånd utgör ungefär 0.1% av det totala beståndet i Summon. Det är en häpnadsväckande utveckling med tanke på att beståndet för Chalmers 2002 kanske uppgick till någon eller kanske två miljoner informationsresurser.

Precis som ”på den gamla tiden” när man sökte först i Chans och sedan i LIBRIS, kan man i Summon expandera sin sökning att inkludera resurser som biblioteket inte har tillgång till (men som du kan fjärrlåna eller be oss förvärva) genom att klicka på Add results beyond your library’s collection / Lägg till resultat utanför bibliotekets samling. Du söker då i en samling som omfattar mer än 520 miljoner poster.

screen-capture-4

Vi arbetar nu för att Summon skall inkludera LIBRIS samkatalog och SwePub för att få bättre täckning på det svenska materialet! Samtidigt fortsätter vi att bygga relevanta samlingar och att lösa åtkomst till de informationsresurser som Chalmers forskare och studenter behöver. Om du inte provat Summon ännu så gör gärna det nästa gång du letar efter information till ditt projekt.

//Daniel

Summon – en supersöktjänst från Chalmers bibliotek

Summon_app

Det var en gång ganska enkelt att hitta och använda bibliotekets bestånd av tryckta böcker och tidskrifter. Dessa förvarades i magasin eller på hylla i öppen samling och förtecknades på kort som förvarades i en katalog. För att hitta det man letade efter kunde man gå till hyllan eller bläddra i kortkatalogen. Så var det under en väldigt lång tid men när Internet-explosionen ägde rum förändrades bibliotekets verksamhet på många vis i grunden. Allt arbete datoriserades och all information om och senare även själva manifestationen blev digital. På Chalmers bibliotek har man de senaste tio åren arbetat allt mer med att ställa om bibliotekets organisation från att hantera tryckt material till att förvärva, beskriva, undervisa och göra elektroniska källor tillgängliga. Tendensen är tydlig, förvärvet av tryckt material minskar till förmån för det elektroniska.

screen-capture-34

Tittar man på utfallet från mediaförvärvet för 2010 så är siffrorna inte helt klara ännu men vid mitten av december såg de ut så här:

 • 1,8% Böcker
 • 8,7% e-Böcker
 • 0,4% Stående order
 • 0,4% Tryckta tidskrifter
 • 70,6% e-Tidskrifter
 • 16,5% Databaser
 • 0,9% Artikelkopior

 

Förvärvet av elektroniska informationsresurser skiljer sig från förvärvet av tryckt media. Det finns många olika sätt att köpa eller licensiera, det finns många olika plattformar och databaser. Sammantaget gör det att det blir väldigt svårt för bibliotekets användare att få en samlad bild och att söka i större delen av bibliotekets bestånd.

Den senaste trenden bland bibliotekssystem bygger på ett smart koncept för Discovery & Delivery (finna & få). Genom att skapa ett stort sammanhållet sökindex för flera datakällor och att koppla detta mot en länkserver som leder användaren till fulltext, beställningsformulär eller lånestatus gör man det enklare för bibliotekets användare att hitta information oavsett i vilken databas information om denna finns.

Hösten 2010 tecknade Chalmers bibliotek ett avtal om att bli utvecklingspartner för Discoverytjänsten Summon. Summon täcker idag ca. 90% av bibliotekets bestånd. Det motsvarar 145,654,664 poster och innefattar såväl bibliotekets katalog Chans, Chalmers Publication Library som större delen av det elektroniska beståndet. Om man inte hittar det man letar efter i Chalmers bestånd i Summon kan man enkelt expandera sökningen så att den omfattar närmre 500,000,000 poster. Summons index växer hela tiden!

Med så stora informationsmängder ställs det stora krav på systemet att erbjuda intuitiva och enkla möjligheter att filtrera och avgränsa sin sökning. Summon ger dig möjlighet att avgränsa på materialtyper, ämne, år och resultatet är relevansrankat.

Chalmers bibliotek är först i Sverige att lansera Summon för sina användare och vi är nu mycket nyfikna på hur det kommer tas emot av Chalmers studenter och forskare. Under våren kommer vi att lansera Summon som en beta-tjänst, detta för att få in synpunkter som vi kan beakta och därefter anpassa Summon.

Summon kommer att göra det enklare att hitta bland bibliotekets resurser och det är ett system som vi kan växa i och möta den ökande informationsmängden!

Testa gärna och glöm inte berätta vad ni tyckte!

Chalmers Summon
screen-capture-33

Search Summon
for articles, books and more!

/Daniel

Mobil förhandsvisning – Summon – en ny söktjänst för Chalmers biblioteksanvändare

Hösten 2010 tecknade Chalmers bibliotek en överenskommelse om att bli svensk utvecklingspartner för söktjänsten Summon. Vi planerar nu för fullt Beta-lanseringen av denna inom kort och du kommer säkerligen att få läsa mer om Summon i den här bloggen.

Summon täcker in ungefär 90% av bibliotekets bestånd av tryckt och elektroniskt material. Via Summon hittar du allt som finns i Chans, CPL och större delen av våra elektroniska tidskrifter. I skrivande stund har vi definierat ett bestånd i Summon som uppgår till 144,809,130 poster. Om det inte räcker så kan du expandera din sökning utanför bibliotekets bestånd och söka bland 497,265,899 poster. Via SFX – länkserver – leds du sedan till den källa där materialet finns. Om det finns i fulltext kan du se det med en gång. Om vi inte har tillgång till det du funnit i fulltext kan du enkelt göra en fjärrlånebeställning. Via smarta funktioner för avgränsning kan du filtrera bort sökresultat och gå från en stor mängd träffar till en mindre mängd.

Vi har stora förväntningar på Summon och håller nu på att testa för fullt innan lansering. Summon kommer även med ett mobilt gränssnitt och via bibliotekets app för smartphones (iPhone & Android) kan du redan nu förhandstesta Summon.

Bibliotekets app ger dig mer än bara söktjänsterna Summon och Chans. Här kan du även se dagens öppettider, följa oss på Twitter och Facebook, se nyförvärv och upptäcka en värld av bibliotekets resurser/tips.

Du laddar ned appen genom att besöka följande länk med din telefon: http://wbxapp.com/chalmerslibrary eller så kan du scanna den här QR-koden:

Om du testar mobila versionen av Summon glöm inte att berätta vad du tycker!

Vi återkommer när det blir dags för Beta-lanseringen av Summons ordinarie webbgränssnitt! Det kommer inte dröja länge.

/Daniel

Inga fler inlägg.