University of Illinois at Chicago Library visit

Chicago, 13 och 14 oktober, 2014

Efter en trevlig helg med familj och vänner i Rock Island körde jag åter den raka vägen (I-88) tvärs över prärien till Chicago för att besöka University of Illinois at Chicago (UIC).

Min kontakt på UIC, Anne Armstrong, mötte upp som avtalat med tre kollegor och efter lunch på en italiensk restaurang, gick vi åter till IDEA Commons i biblioteket där jag skulle observera två Information Literacy klasser för 1:a års studenter. Efter att ha observerat fyra olika kurser de två dagar jag var där kan jag konstatera att skillnaden mellan innehållet i våra introduktioner och de på UIC inte är så stor, men upplägget och den fysiska miljön är olik vår.

Klassrummet de jobbar i är en datasal och varje student har tillgång till en dator så det är klart redan från början att det är en interaktiv workshop. En annan nämnvärd skillnad är att läraren för kursen är närvarande och deltar aktivt när studenterna söker och/eller har andra frågor. Att lärararna är närvararande är relativt nytt och enligt Anne en klar förbättring från tidigare modell som mer liknar vår. Mitt intryck var att workshopupplägget fungerade bra och att läraren var närvarande och delaktig var verkligen en bonus. En lärare inledde workshoppen med en kortare Yoga övning!

Anne och utbildningsteamet håller just på att göra en utvärdering (Assessment) av vad studenterna får ut av biblioteksintroduktionen och har i det syftet skapat libguides för introduktionskurserna de jobba med exempel: http://researchguides.uic.edu/content.php?pid=514641&sid=5157742

Det har använt sig av Google Forms för att samla in information. Och under Keywords och i Research Journals flikarna ligger obligatoriska frågor som studenterna svarar på under terminens gång. I slutet av terminen kommer svaren att analyseras och förhoppningen är att få en inblick i hur studenterna arbetar med information och hur biblioteket kan förbättra och förändra sin undervisning.

Många studenter (helt beroende på program och studieinriktning) kommer tillbaks till biblioket för en mer ingående och ämnesspecifik workshop i samband med ett större research projekt (inte nödvändigtvis senior thesis/kandidatarbete). Bibliotekets personal ger också Graduate students (både MA och Ph.d) ämnesrelaterade workshops utifrån behov.

Andra spännande intryck UIC: Biblioteket har öppet dygnet runt måndag till fredag och stänger vid midnatt på helgerna. IDEA Commons är en stor öppen arbetsyta och där finns både referensdisken och en IT disk. Möblerna är enkla och flexibla och alla väggar pryds med stora whiteboards. En mycket aktiv och “buzzing” lärandemiljö. Efter ett par givande dagar på UIC går resan vidare nordvest till Madison, Wisconsin. Foton kommer i senare inlägg.

 

Chalmers bibliotek testar Get It Now

Forskare och studenter på Chalmers erbjuds nu att beställa artiklar på ett nytt sätt. Get It Now är en service för dokumentleveranser från Copyright Clearance Center i USA. Verksamheten har varit begränsad till Nord Amerika men förra året erbjöds Chalmers bibliotek tillfälle att delta i ett pilotprogram och vi hoppade på vagnen.  Efter många turer är nu tjänsten igång och rullar på för fullt.

Get It Now är en s.k. unmediated service där beställning och leverans av dokument sköts utan att bibliotekspersonal är inblandad överhuvudtaget.  När våra användare hittar något de vill ha i t.ex en av våra databaser kan de via en länk till Get It Now i länkservern beställa önskad artikel och inom ca två timmar får de den elektroniska varianten av artikeln levererad direkt till sin dator.

Tjänsten i sig kostar inget utan vi betalar copyrightavgift för varje artikel och den snabba  leveransen av artiklar i original kan i förlängningen kanske leda till översyn av prenumerationer på tidskrifter med låg användning. För närvarande har vi inte tillgång till alla de förlag som finns i Get It Now utan det rör sig om ca tvåtusen titlar.

Vi vet inte vart detta bär hän men det är kul att testa något nytt och vi ser det i nuläget mest som ett komplement till det vanliga sättet att beställa kopior av artiklar som vi inte har på biblioteket.

Ylva Lindgren

Hej David!

davidpåorm_rev

David Minguillo Brehaut har jobbat hos oss sedan februari i år och kommer främst att arbeta med bibliometri på Avdelningen för vetenskapens kommunikation.

Vad kommer du göra under våren?
Just nu är det två olika projekt för bibliometrin men mest tid kommer jag lägga på UIRC, University industry reserach collaboration, som är ett projekt vi ska göra i samarbete med CWTS, Leiden. Vi ska undersöka hur FoU-samarbetet ser ut mellan universitet och forskningsintensiva företag i Europa och Asien. Chalmers är bra på att samverka med industrin och nu ska vi göra en kartläggning av det för att få en samlad bild. Vi ska samla data om Chalmers innovationsstrukturer och om tjänster, processer, och produkter där det kan finnas samspel med näringslivet

Vad gjorde du innan du fick jobbet på Chalmers bibliotek?
Jag har bland annat forskat inom bibliometri för forskningsgruppen SCImago vid University of Granada i Spanien och gått en forskarutbildning vid Wolverhampton University i Storbritannien.  Jag disputerade i december, och samma dag fick jag veta att jag hade fått jobbet på Chalmers bibliotek.

Hur har din första tid på biblioteket varit?
Bara bra, jag är positivt överraskad över att alla är så drivna och det märks att alla är väldigt stolta över sin verksamhet. Jag hoppas nu få fortsätta att jobba inom samma område som jag forskat, och få omsätta det i praktiken, och lära mig mer om vetenskaplig kommunikation och forskningspolitik.

David kommer ursprungligen från Peru, och kom till Sverige när han var 18 år. Han har hunnit flytta runt en del och bott i Spanien, Storbritannien, Danmark och Colombia, men Göteborg var inte helt okänt för honom eftersom han utbildade sig till bibliotekarie vid Högskolan i Borås.

/Martina R.

Hej Staffan!

Staffan under 2 MB

Vi säger välkommen till Staffan Knutsson, nyanställd bibliotekarie på Chalmers bibliotek. Han kommer att arbeta med förvärv och fjärrlån, och kommer att ha pass i informationsdisken.

Varför sökte du tjänsten här på Chalmers bibliotek?
Önskan att byta arbetsuppgifter på mitt gamla jobb (Humanistiska biblioteket på GU) hade vuxit mer och mer under de senaste åren. Först var planen att byta bibliotek inom GU, men när jag för något år sedan fick reda på att Martina flyttat till Chalmers blev jag avundsjuk. – Skit också! Där försvann den chansen, tänkte jag. Därför blev jag väldigt glad när jag såg att ni sökte efter fler personer i höstas. Att få börja arbeta i en mindre organisation kändes mycket mer spännande. Möjligheten att få pröva fler arbetsuppgifter och få större inblick i hela verksamheten är större här på Chalmers.

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag började arbeta på GU 2006, först på Ekonomiska biblioteket och från april 2007 på Centralbiblioteket. På ett eller annat sätt har jag alltid arbetat med tidskrifter och från 2009 blev jag funktionsansvarig för periodikaavdelningen på Humanistiska biblioteket. Främsta uppgiften var då att försöka lägga om och hitta bättre rutiner för hela tidskriftsförvärvet. En stor del av detta var att så långt det var möjligt byta ut tryckta titlar mot e-tidskrifter. Tidigare i förhistorien arbetade jag också i två år på Vitterhetakademiens bibliotek i Stockholm.

Innan du kom till oss hade du semester, vad var det som hände då?
Tanken var att åka skidor i Andorra i någon vecka för att sedan bila ner till Alicante och därefter till Barcelona. Dessvärre så skadade jag mig redan första skiddagen. En liten grabb studsade ut framför mig och enda möjligheten att undvika frontalkrock var att kasta sig åt sidan. Jag landade på axeln och bröt nyckelbenet på flera ställen. En sträng läkare sa åt mig att åka hem till Sverige och få axeln opererad. Eftersom min största hobby är att paddla kajak så valde jag utan att tveka att följa hans råd. Axlar hamnar inte först i operationsköerna och jag fick vänta i två veckor på min tur. Så här i efterhand tycker jag nog att det var bra att få vänta eftersom jag valde att fortsätta min semester. Det gav mig utrymme att åka Barcelona, trots allt.
/Lars-Håkan Herbertsson

Most popular journals at Chalmers 2013

Here is a list of all journals with more than 1000 downloaded articles during last year.
In total, 1 049 357 full text articles (from subscribed e-journals and conference proceedings)
were downloaded in 2013.

TITLE DOWNLOADS
1 Nature 17324
2 Science 13980
3 Journal of the American Chemical Society 8329
4 Physical Review B 7265
5 Physical Review Letters 7105
6 PNAS 6310
7 Journal of Power Sources 5615
8 Bioresource Technology 5508
9 Applied Catalysis B: Environmental 5417
10 Applied Physics Letters 5116
11 Energy Policy 5020
12 Nano Letters 4548
13 Environmental Science & Technology 4056
14 Biomass and Bioenergy 4047
15 Langmuir 3823
16 Angewandte Chemie International Edition 3789
17 Applied Energy 3700
18 Journal of Cleaner Production 3660
19 Nature Materials 3638
20 Fuel 3600
21 Journal of Biological Chemistry 3517
22 Chemical Engineering Science 3508
23 Analytical Chemistry 3497
24 IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 3404
25 The Journal of Chemical Physics 3346
26 Energy 3315
27 The Journal of Physical Chemistry B 3294
28 Electrochimica Acta 3167
29 The Journal of Physical Chemistry C 3088
30 Journal of Applied Physics 3087
31 Nature Nanotechnology 2940
32 Optics Express 2913
33 Nature Physics 2858
34 Physical Chemistry Chemical Physics 2792
35 Annals of Nuclear Energy 2787
36 Renewable and Sustainable Energy Reviews 2756
37 Harvard Business Review 2736
38 The Astrophysical Journal 2722
39 Applied Thermal Engineering 2703
40 Chemical Communications 2672
41 Corrosion Science 2633
42 International Journal of Project Management 2595
43 Accident Analysis & Prevention 2581
44 Catalysis Today 2579
45 Biomaterials 2564
46 Atmospheric Environment 2514
47 Journal of Operations Management 2480
48 Acta Materialia 2466
49 The Journal of Organic Chemistry 2464
50 Materials Science and Engineering: A 2438
51 Applied Catalysis A: General 2426
52 International Journal of Production Economics 2416
53 Applied Surface Science 2311
54 Journal of Colloid and Interface Science 2303
55 Chemical Engineering Journal 2298
56 Carbon 2279
57 Advanced Materials 2276
58 Journal of Catalysis 2208
59 ACS Nano 2200
60 Nature Biotechnology 2176
61 Macromolecules 2174
62 Biophysical Journal 2171
63 Energy & Fuels 2157
64 International Journal of Hydrogen Energy 2135
65 Chemical Physics Letters 2122
66 International Journal of Operations & Production Management 2119
67 Nature Photonics 2118
68 Applied and Environmental Microbiology 2114
69 Astronomy & Astrophysics 2081
70 Tetrahedron Letters 2033
71 Metabolic Engineering 2003
72 Solid State Ionics 1979
73 Chemical Society Reviews 1929
74 Nature Communications 1901
75 Carbohydrate Polymers 1891
76 European Journal of Operational Research 1858
77 Renewable Energy 1833
78 Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 1813
79 Industrial & Engineering Chemistry Research 1801
80 Chemical Reviews 1796
81 Cement and Concrete Research 1736
82 Water Research 1706
83 Journal of The Electrochemical Society 1705
84 Automatica 1699
85 Applied Microbiology and Biotechnology 1690
86 Industrial Marketing Management 1673
87 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 1621
88 Biosensors and Bioelectronics 1617
89 Tetrahedron 1607
90 Energy and Buildings 1598
91 Journal of Materials Processing Technology 1595
92 Journal of Materials Chemistry 1591
93 Journal of Applied Polymer Science 1585
94 Surface Science 1585
95 The International Journal of Life Cycle Assessment 1569
96 Current Opinion in Biotechnology 1568
97 Polymer 1565
98 Chemistry of Materials 1561
99 Organic Letters 1549
100 IEEE Transactions on Antennas and Propagation 1541
101 The Journal of Physical Chemistry A 1532
102 Nature Climate Change 1512
103 Automation in Construction 1512
104 Wear 1510
105 Fuel Processing Technology 1496
106 Building and Environment 1484
107 Biotechnology and Bioengineering 1479
108 Physical Review A 1477
109 Science of The Total Environment 1475
110 Powder Technology 1473
111 Research Policy 1468
112 Waste Management 1467
113 Biotechnology Advances 1462
114 Journal of Medicinal Chemistry 1447
115 The Academy of Management Review 1434
116 Energy & Environmental Science 1425
117 Biotechnology for Biofuels 1420
118 Soft Matter 1401
119 Combustion and Flame 1397
120 Food Chemistry 1376
121 IEEE Transactions on Communications 1357
122 Journal of Materials Science 1357
123 Analytical Biochemistry 1348
124 Optics Letters 1331
125 Physics Today 1321
126 Journal of Biotechnology 1321
127 Biochemical and Biophysical Research Communications 1316
128 Lab on a Chip 1310
129 Chemistry – A European Journal 1307
130 Nucleic Acids Research 1298
131 Energy Conversion and Management 1298
132 Ecological Economics 1295
133 International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 1289
134 Design Studies 1267
135 Acta Biomaterialia 1263
136 Journal of Alloys and Compounds 1262
137 Cell 1259
138 Physical Review E 1250
139 Surface and Coatings Technology 1243
140 Journal of Geophysical Research: Atmospheres 1238
141 Journal of Sound and Vibration 1233
142 Journal of Hazardous Materials 1220
143 Journal of Physics: Condensed Matter 1215
144 Applied Ergonomics 1202
145 Journal of Chromatography A 1196
146 Journal of Molecular Biology 1192
147 IEEE Transactions on Information Theory 1177
148 Inorganic Chemistry 1170
149 Construction and Building Materials 1160
150 Nature Chemistry 1154
151 Nanotechnology 1132
152 Microbial Cell Factories 1118
153 Construction Management and Economics 1118
154 Journal of Nuclear Materials 1093
155 Analytica Chimica Acta 1089
156 International Journal of Heat and Mass Transfer 1083
157 Journal of Physics D: Applied Physics 1069
158 The Journal of Physical Chemistry 1068
159 Proceedings of the IEEE 1057
160 Geophysical Research Letters 1048
161 International Journal of Fatigue 1048
162 Chemosphere 1043
163 Solar Energy Materials and Solar Cells 1043
164 AIChE Journal 1041
165 Nature Methods 1023
166 BMC Systems Biology 1014
167 Microporous and Mesoporous Materials 1014
168 FEBS Letters 1011
169 IEEE Photonics Technology Letters 1010
170 International Journal of Greenhouse Gas Control 1009
171 Carbohydrate Research 1008
172 Thin Solid Films 1003

/Lars-Håkan Herbertsson

THE World Reputation Ranking

Den 5:e mars släppte THE sin World Reputation Ranking. En lista med de 100 lärosäten som fått flest röster i de enkäter som mäter anseende  och som årligen skickas ut till akademiker runt om i världen.  Chalmers har aldrig fått tillräckligt med röster för att komma med på denna lista, vilket var fallet även i år

Från Sverige är det bara Karolinska som finns med på årets lista (placering 51-60). Lund och Uppsala som tidigare funnits med har ramlat ur, vilket SR uppmärksammade och gjorde en stor sak av:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5801627

Tittar man på svarsfrekvensen så kan man se att den sjunkit sedan 2011, och ganska dramatiskt senaste året. 2011 baserades listan på 17554 svar, 2012 16639 och 2013 10536.

Man kan ju misstänka att denna minskning kanske har påverkat resultaten för de svenska lärosätena. Det blir ganska tydligt att THE inte har så mycket att utgå från när man tittar på poängen i listan.  För de 50 första har man presenterat poäng, resten bara placering i block. Harvard etta med 100 poäng och Universitetet i Osaka på 50:e plats med 5,7 poäng. Inser ganska snabbt att ranka de följande 50 blir svårt och varför THE valt att inte presentera några poäng för dessa.

/Lars Kullman

QS World University Rankings by Subject

För några veckor sedan presenterade QS sin ämnesrankning. Chalmers har klättrat i två ämnen, ligger oförändrat i fem och tappat i fyra. Eftersom QS bara presenterar placeringar över 50 i block är det svårt att uttala sig om exakta rörelser.

 

2013

2014

Computer Science & Info Systems

151-200

101-150
Engineering – Chemical

51-100

51-100
Engineering – Civil & Structural

51-100

101-150
Engineering – Electrical

46

51-100
Engineering – Mechanical

43

51-100
Chemistry

101-150

101-150
Environmental Sciences

101-150

51-100
Materials Science

51-100

101-150
Mathematics

151-200

151-200
Physics & Astronomy

101-150

101-150
Statistics & Operational Research

101-150

101-150

 

QS såväl som THE har under senare år börjat med att bryta ut delar av sina totalrankningar och valt att presentera dessa löpande under året. Förmodligen för att hålla liv i intresset kring rankningar över hela året. QS har utöver sin stora lista som presenteras varje höst: QS Rankings by Faculty, QS Rankings by Subject, QS Rankings Asia, QS Rankings Latin America, QS Rankings BRICS, QS Top 50 under 50. Alla baseras de mer eller mindre på data extraherad från den stora rankningen, och därmed är det inte heller några direkta nyheter som presenteras i dessa listor. Detta tror jag är en av förklaringen till att de inte får så stort genomslag. En annan förklaring är att om man bryter ner något tillräckligt mycket så kan nästan alla hitta något de är bra på, men i takt med det faller även det allmänna intresset skulle jag tro. De flesta vill ha en lista, därmed inte sagt att det alltid är rättvisande.

/Lars Kullman

Publiceringsprojekt med Signaler och system

Under 2013 hjälpte biblioteket institutionen för Signaler och system med synlighet på webben, bl.a. genom att öka deras andel fulltexter i Chalmers publiceringsdatabas CPL.

Signaler och system

  • c:a 150 forskare
  • c:a 200 refereegranskade konferensbidrag/år
  • c:a 100 refereegranskade tidskriftsartiklar/år

Resultat 

Andel fulltexter av refereegranskade tidskriftsartiklar och konferensbidrag före och efter projektet

oaart

oakonf

/Lars Kullman

Stöd för publiceringsavgifter

Chalmers stöd för publiceringsavgifter i Open Access-tidskrifter har startat på nytt. Efter att ha legat nere under en period så tar nu biblioteket emot ansökningar igen.

OA01

För vilka kostnader kan man ansöka om stöd?

Fonden täcker kostnader för publiceringsavgifter som tas ut vid publicering i OA-tidskrifter. Inget stöd ges för extra avgifter i form av exempelvis färgtryck och extra bilder. Tidskriften ska vara registrerad i Directory of Open Access Journals och stöd ges endast för publicering i rena OA-tidskrifter. Prenumerationsbaserade tidskrifter som mot en avgift kan göra en enskild artikel Open Access, hybridtidskrifter, får inte stöd ur fonden.

Vem kan ansöka om medel från fonden?

Artikelns korresponderande författare ska vara anställd på Chalmers och detta ska tydligt framgå i artikeln för att hela publiceringsavgiften ska betalas av fonden. Artikeln ska registreras och laddas upp i fulltext i Chalmers Publication Library (CPL) senast vid tidpunkten för publicering.

Hur gör man för att ansöka?

Ansökan bör göras innan manuskriptet skickas till tidskriften så att fakturahanteringen blir korrekt.

Vi tar emot ansökningar löpande och tilldelning sker efter först till kvarn-principen. Använd formuläret nedan. Vi återkommer med besked senast två veckor efter att vi tagit emot ansökan. Bibliotekets beslut kan inte överklagas.

Formulär för att ansöka

/Lars Kullman

Hej Martina!

MartinaK-liten

Martina Karlsson är en av bibliotekets nyaste medarbetare. Sedan fyra månader tillbaka jobbar hon med katalogisering, fjärrlån och inköp av e-böcker och tryckta böcker. Jag fick en pratstund med Martina för att stämma av hur hon har kommit tillrätta och hur hon ser på framtiden.

Varför sökte du tjänsten här på Chalmers bibliotek?

Jag var nyfiken på Chalmers och hade varit det ett tag. Det kändes som att det var ett bra tillfälle. Dessutom höll det jag arbetade med tidigare på att förändras, så oavsett om jag hade stannat kvar eller flyttat på mig hade jag varit tvungen att fundera igenom vad det var jag ville jobba med. Och när då det här dök upp precis samtidigt så kändes det som det perfekta tillfället att faktiskt komma iväg och flytta på sig och se något annat också.

Vad var det som lockade med Chalmers?

Chalmers bibliotek känns framåt, det finns en vilja att hänga med på det som händer. Det handlade också mycket om storleken, jag ville komma till ett mindre bibliotek än Göteborgs Universitetsbibliotek där jag jobbade tidigare.

Vad jobbade du med innan?

Jag har varit på Biomedicinska sedan 2000. De senaste åren jobbade jag med fjärrlån och kundservice och var kontaktansvarig för fjärrlånesystemet SAGA. Tidigare jobbade jag med katalogisering, förvärv och IT-stöd. När jag kom till UB arbetade jag först ett kort tag på Botanik- och miljöbiblioteket. Innan det har jag bland annat timvikarierat på folkbibliotek i Mölndal, åkt bokbuss på småländska landsbygden och haft hand om komvuxbiblioteket i Östersund.

Hur skiljer sig arbetet på Chalmers bibliotek från Biomedicinska?

Det är mindre här, man gör mera olika saker. Det är inte så uppdelat utan man gör allt på samma ställe. Annars känns ju ämnena ganska lika med mycket tidskrifter och elektroniskt material.

Vilka möjligheter och utmaningar ser du för Chalmers bibliotek framöver?

Det är intressant att se vart e-böckerna tar vägen. Det är på väg att lossna i Sverige samtidigt som frågan är hur förlagen kommer fortsätta att agera. De ändrar villkoren för hur saker kan köpas av bibliotek och hur de kan användas. Till exempel kan man inte ha multianvändare längre på flera förlag. Och då om du köper för att det är en kursbok och bara en kan låna i taget, det funkar ju inte. När man håller på med både e-böcker och fjärrlån så ser man också att de sakerna inte riktigt går ihop, för det går inte att fjärrlåna en e-bok.

Hur trivs du än så länge?

Bra. Definitivt.

/Lisa

 

 

Inga fler inlägg.