SFX 2011– en statistikbetraktelse

ikonLänkservern SFX är en av flera vägar att nå artiklar och annat e-material som Chalmers bibliotek har anskaffat. SFX bygger på tekniken OpenURL och känner av om användaren har tillgång till fulltexten och visar en länk till artikeln om möjligt. Observera att siffrorna nedan enbart avser länkservern, bibliotekets totala e-resursanvändning är betydligt högre.


SFXVidareklick300Användning av SFX

SFX-menyn har visats 265 000 gånger under 2011. I 190 000 fall har användaren valt att klicka sig vidare till en tjänst i menyn.

Användningen ökade med 68% jämfört med året innan. En av anledningarna är att vi implementerade discoverytjänsten Summon under året vilken använder SFX för att länka vidare till främst artiklar. Under sommaren lyftes sökingången fram på bibliotekets webbsida och man ser då en tydlig ökning av SFX-användningen.

I december började Summon använda sig av en inbyggd direktlänkning med utgångspunkt från sitt eget index. Man kan därför förvänta sig att SFX kommer att användas i lägre utsträckning under 2012 men en länkserver kommer fortfarande att behövas för länkning från andra databaser samt i de fall då Summon inte kan direktlänka.


SFXKallor350Varifrån kommer användaren?

Användningen av e-tidskriftslistan har minskat något de senaste åren men är fortfarande den i särklass vanligaste ingången till SFX-menyn.  Under 2012 kommer vi att integrera de tryckta tidskrifterna i listan.

Vi har under året arbetat med att aktivera SFX i fler källor.

Materialtyper

SFXEbooks300Den absolut vanligaste materialtypen att nå via SFX är tidskrifter och artiklar. Man kan även nå konferensbidrag, dagstidningar, rapporter m.m.

Från Summon och katalogen Chans nås e-böckerna främst via en vanlig länk till leverantören. Sedan 2010/2011 går det att söka e-böcker i Libris och nå dem via SFX. Vi överväger att även definiera vårt e-boksbestånd i Summons knowledgebase för att på så sätt göra bokkapitel lättare att hitta.

Tjänster i SFX-menyn
Under året har vi försökt arbeta med att göra menyn så enkel och lättöverskådlig som möjligt men samtidigt erbjuda några mervärdestjänster. Den vanligaste tjänsten är förstås att gå direkt vidare till dokumentets fulltext vilket gjordes i 92% av fallen.
SFXbX350Chalmers började med rekommendationstjänsten bX i mitten av 2010. Användningen är relativt blygsam men visar på en stadig ökning, inte minst tack vara att datamängden ökar och tjänsten därmed oftare visas. (Chalmers är en av många institutioner som bidrar med data.)

I slutet av året möjliggjorde Elsevier rekommendationer via bX i Scopus och ScienceDirect vilket direkt implementerades. Användningen från november 2011 är därför troligen betydligt högre än vad statistiken utvisar. Snart kommer den nya tjänsten bX Hot articles att lanseras, mer om det senare.

Åtgärder genomfördes under året för att förbättra fjärrlånetjänsten och den lyftes sedan fram tydligare i de fall den är relevant. Det innebär att när användaren hittat en referens men fått besked om att fulltext inte finns att tillgå, kan han eller hon välja att beställa en kopia av artikeln/boklån istället. Vi har nu även lagt en permanent länk till fjärrlån i menyns sidfot. Det ska bli intressant att se om fjärrlånebeställningarna via SFX ökar.

För gränssnittet ska vara så tydligt som möjligt har vi valt att dölja vissa tjänster i en utfällbar meny, exempelvis att söka mer information om en källa i Ulrichs eller att se impact factor i JCR. I och med att tjänsterna är dolda används de endast av ett fåtal.

SFX-menyn
Så här kan Chalmers biblioteks SFX-meny se ut. SFXmenu700

Via menyn kan användaren även få upplysningar om licensvillkor.SFXvillkor500

Det vore spännande att höra vad andra bibliotek har tittat på i SFX-statistiken och hur ni arbetat med menyn. Kommentera gärna eller hör av er direkt till mig.

/Marie Widigson 031-772 3772

Bibliotekes informationssida om SFX

Svara SFX 2011– en statistikbetraktelse

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s