SFX 2011– en statistikbetraktelse

ikonLänkservern SFX är en av flera vägar att nå artiklar och annat e-material som Chalmers bibliotek har anskaffat. SFX bygger på tekniken OpenURL och känner av om användaren har tillgång till fulltexten och visar en länk till artikeln om möjligt. Observera att siffrorna nedan enbart avser länkservern, bibliotekets totala e-resursanvändning är betydligt högre.


SFXVidareklick300Användning av SFX

SFX-menyn har visats 265 000 gånger under 2011. I 190 000 fall har användaren valt att klicka sig vidare till en tjänst i menyn.

Användningen ökade med 68% jämfört med året innan. En av anledningarna är att vi implementerade discoverytjänsten Summon under året vilken använder SFX för att länka vidare till främst artiklar. Under sommaren lyftes sökingången fram på bibliotekets webbsida och man ser då en tydlig ökning av SFX-användningen.

I december började Summon använda sig av en inbyggd direktlänkning med utgångspunkt från sitt eget index. Man kan därför förvänta sig att SFX kommer att användas i lägre utsträckning under 2012 men en länkserver kommer fortfarande att behövas för länkning från andra databaser samt i de fall då Summon inte kan direktlänka.


SFXKallor350Varifrån kommer användaren?

Användningen av e-tidskriftslistan har minskat något de senaste åren men är fortfarande den i särklass vanligaste ingången till SFX-menyn.  Under 2012 kommer vi att integrera de tryckta tidskrifterna i listan.

Vi har under året arbetat med att aktivera SFX i fler källor.

Materialtyper

SFXEbooks300Den absolut vanligaste materialtypen att nå via SFX är tidskrifter och artiklar. Man kan även nå konferensbidrag, dagstidningar, rapporter m.m.

Från Summon och katalogen Chans nås e-böckerna främst via en vanlig länk till leverantören. Sedan 2010/2011 går det att söka e-böcker i Libris och nå dem via SFX. Vi överväger att även definiera vårt e-boksbestånd i Summons knowledgebase för att på så sätt göra bokkapitel lättare att hitta.

Tjänster i SFX-menyn
Under året har vi försökt arbeta med att göra menyn så enkel och lättöverskådlig som möjligt men samtidigt erbjuda några mervärdestjänster. Den vanligaste tjänsten är förstås att gå direkt vidare till dokumentets fulltext vilket gjordes i 92% av fallen.
SFXbX350Chalmers började med rekommendationstjänsten bX i mitten av 2010. Användningen är relativt blygsam men visar på en stadig ökning, inte minst tack vara att datamängden ökar och tjänsten därmed oftare visas. (Chalmers är en av många institutioner som bidrar med data.)

I slutet av året möjliggjorde Elsevier rekommendationer via bX i Scopus och ScienceDirect vilket direkt implementerades. Användningen från november 2011 är därför troligen betydligt högre än vad statistiken utvisar. Snart kommer den nya tjänsten bX Hot articles att lanseras, mer om det senare.

Åtgärder genomfördes under året för att förbättra fjärrlånetjänsten och den lyftes sedan fram tydligare i de fall den är relevant. Det innebär att när användaren hittat en referens men fått besked om att fulltext inte finns att tillgå, kan han eller hon välja att beställa en kopia av artikeln/boklån istället. Vi har nu även lagt en permanent länk till fjärrlån i menyns sidfot. Det ska bli intressant att se om fjärrlånebeställningarna via SFX ökar.

För gränssnittet ska vara så tydligt som möjligt har vi valt att dölja vissa tjänster i en utfällbar meny, exempelvis att söka mer information om en källa i Ulrichs eller att se impact factor i JCR. I och med att tjänsterna är dolda används de endast av ett fåtal.

SFX-menyn
Så här kan Chalmers biblioteks SFX-meny se ut. SFXmenu700

Via menyn kan användaren även få upplysningar om licensvillkor.SFXvillkor500

Det vore spännande att höra vad andra bibliotek har tittat på i SFX-statistiken och hur ni arbetat med menyn. Kommentera gärna eller hör av er direkt till mig.

/Marie Widigson 031-772 3772

Bibliotekes informationssida om SFX

Händelserik vecka!

Veckan som gick var mycket händelserik för Chalmers bibliotek.

Chalmers e-boksseminarium

55 personer, främst från universitets- och högskolebibliotek, träffades för att utbyta erfarenheter kring e-böcker på Chalmersska huset. Nätverkande stod i fokus och antalet platser var begränsat. Tyvärr var efterfrågan så stor att alla som ville vara med inte hade möjlighet. En stark signal om att bibliotekssektorn efterfrågar aktiviteter där deltagarna bli involverade.

Tanken med seminariet var att efter ett par års trevande arbete med e-böcker stanna upp och jämföra erfarenheter mellan lärosätena. Hur tänker vi kring urval, användning, marknadsföring och statistik? Hur ser våra arbetsflöden ut? Gör och tänker vi likadant eller är vi olika?

Dagen var indelad i olika block med en inledande programpunkt. Därefter gruppdiskussioner och tvärgrupper som sammanfattade vad som sagts.

Monica Tengström och Ulla Elmqvist från Göteborgs universitetsbibliotek pratade om deras arbete med användarstyrt förvärv i EBL-plattformen.

Lina Waltin och Theodor Tolstoy från Stockholms universitetsbibliotek pratade om bibliotekets långsiktiga mål att få upp användningen av e-böcker. Dels genom att undersöka hur e-böckerna används och dels genom att dela med sig av sina tankar kring marknadsföring och användningsområden. Man visade även exempel på hur SUB arbetat med att berika SFX poster i Libris och bjöd in till vidare diskussioner om hur vi tillsammans kan fortsätta det arbetet.

Expertgruppen för biblioteksstatistik var representerad av Tore Torngren och Karin Perols som talade om standarder för leverans (och tolkning) av e-boksstatistik samt tankar om kommande revision av KB:s statistikenkät.

Karin Byström från Uppsala universitetsbibliotek berättade förtjänstfullt om sina mödor med att tolka statistiken från de olika e-boksleverantörerna och Mats Almqvist från Umeå universitetsbibliotek om sina försök att läsa ut hur kursböcker i tryckt och elektronisk form används.

Det verkade vara en nöjd skara med människor som efter klockan 17 lämnade Chalmersska huset. Huvudet fullt med tankar om hur andra arbetar, våra gemensamma problem och möjligheter. Alla verkade önska någon slags fortsättning av diskussionen och vi skall göra vårt bästa för att ta hand om det önskemålet.

ChALS

Dagen efter e-boksseminariet ägde Chalmers bibliotek årliga konferens ChALS rum. Även denna gång på Chalmersska huset och med strax under 70 deltagare.

”ChALS 2011 handlade om bibliotekens nya uttryck och berättelser: bibliotek som sköna mötesplatser för nya idéer, information och oväntade möten. Med fokus på social interaktion, emotionella uttryck och förändrade rumsfunktioner. Förväntade möten som resulterar i nya, positivt oväntade överraskningar. Och bibliotek som virtuella rum och klassisk arkitektur.”

Annika Sverrung, bibliotekschef på Chalmers bibliotek, inledde konferensen genom att ta med publiken på en resa genom bibliotekets förändringar de senaste 20 åren. En resa som inneburit flera organisationsförändringar och ändrade strategier för tjänster och ekonomi. Vi kunde notera att flera av bibliotekscheferna i församlingen antecknade flitigt när Annika berättade om sina erfarenheter! Kanske inte så konstigt när rubriken för presentationen var: ”Chalmers bibliotek – att vända från botten. Ny strategi och ekonomi = nytt innehåll”.

Bibliotekens utveckling och förändring har föranlett många diskussioner om vad biblioteksbyggnaden skall användas till. Martin Krogh från arkitektfirman ADEPT i köpenhamn pratade utifrån rubriken ”The City in the Building” om deras arbete med det nya högskolebiblioteket i Dalarna. Ett bygge som ser ut att bli spektakulärt till utseende och innehåll.

Andreas Eklöf och Magnus Petterson från Inobi, ett företag som samlar omvärldsanalys, processledning och arkitektur under ett tak, pratade om Campusutveckling. I sin presentation tog de oss med till olika campus-områden och pratade bl a om utvecklingen av campus-miljön på Chalmers och det projekt som omfattar biblioteket. Det återstår dock att se om utvecklingen av bibliotekets lokaler på campus kommer att bli verklighet.

Stylt Trampoli är ett prisbelönat designföretag som skapar inredning och profil för främst hoteller och restauranger. De utgår från en berättelse i designprocessen och använder denna som motor för inredning, design och service. Erik Nissen Johansen tog oss med på en resa till olika miljöer och berättelser och väckte många tankar hos publiken om hur vi kan inreda och arbeta utifrån bibliotekets berättelse. Det gäller bara att formulera den!

Dagen avslutades med ett öppet samtal mellan två bibliotekschefer och en engagerad publik om framtiden. Annika Sverrung och Morgan Palmqvist från Mittuniversitetet fick svara på frågor bl a om hur man engagerar sina medarbetare, om bibliotekarieutbildningens innehåll och sin syn på bibliotekets hemvist i moderorganisationen.

Bokmässan

Foto:Kristin Olofsson

Det har säkert undgått få att Bokmässan i Göteborg ägde rum i veckan. Chalmers bibliotek var väl representerat på mässgolvet då rekordmånga av bibliotekets personal besökte mässan. Men Emma Gustafsson och Linnéa Sjögren passade även på att delta i Svensk Biblioteksförenings scenprogram. Där berättade de om arbetet med Chalmers mobil-app. Programpunkten var välbesökt och uppskattad då Emma och Linnéa visade hur man med små tekniska medel kan skapa en välanvänd och funktionell mobil app med bibliotekstjänster.

SFX-AID

Före sommaren gick Chalmers bibliotek ut till samtliga SFX (länkserver)- bibliotek och frågade om behovet av utbildning och erfarenhetsutbyte. Gensvaret var överväldigande och behovet stort. Istället för att arrangera ett seminarium eller en utbildningsdag valde vi att gå vidare med en mindre idé grundad i nätverkande och önskan om att lösa konkreta problem. SFX-AID går ut på att ett bibliotek kommer till Chalmers bibliotek och har med sig konkreta frågeställningar eller problem med SFX som de vill få hjälp med. Tillsammans, eller i grupp, arbetar vi för att lösa eller reda ut vad som är problemet.

Först ut var Högskolebibliotet i Jönköping att hälsa på med sina problem (en del av dem riktigt märkliga!). Gruppen som tog emot bestod av Daniel Forsman, Marie Widigson, Lars-Håkan Herbertsson och Urban Andersson. Vi lyckades inte lösa alla problem, men vi lyckades att reda ut och isolera vad som förmodligen låg bakom, vilket gör det enklare att göra en felanmälan till Ex Libris.

Modellen där ett bibliotek kommer och hälsa på för att tillsammans med oss arbeta för en lösning var mycket kreativ och givande. Dels så kunde vi faktiskt lösa eller bekräfta en del men framförallt så upptäckte vi själva saker i våra system när vi satt och arbetade tillsammans. Vi utbytte tankar och ideér, inte bara mellan bibliotek utan mellan personer i den egna organisationen. Ett mycket bra sätt att kompetensutveckla och säkra kompetens för egen del.

Jag tror att vi kommer arbeta vidare med modellen. Så om du eller ditt bibliotek har problem som du tror/vill att vi på Chalmers kan hjälpa dig med, hör av dig!

/Daniel

Inga fler inlägg.