Bibliotekets bestånd i siffror : Chans, LIBRIS, Summon

Chalmers bibliotek har de senaste tio åren förvärvat allt färre tryckta informationsresurser. Redan för tio år sedan spenderades mer än hälften av mediabudgeten på elektroniska resurser.

screen-capture-34

När vi summerar förvärven för 2010 kan vi konstatera att andelen tryckta resurser är mycket liten i förhållande till de tryckta:

Böcker: 1.89%
e-Böcker: 8.72%
Stående order: 0.43%
Tidskrifter: 0.41%
e-Tidskrifter: 73.99%
Databaser: 13.03%
Artikelkopior: 0.99%

Tillgängligheten och oberoendet av tid och rum som de elektroniska resurserna för med sig har stora fördelar. Men inställningen till e-böcker har varit ganska blandad, dock lär intresset öka i och med spridningen av läs- och surfplattor. Redan nu kan du som är forskare eller student vid Chalmers nå över 100 000 e-böcker.

Under de tio senaste åren har antalet e-tidskrifter, e-böcker och databaser vuxit ruskigt snabbt i antal. Så snabbt att det varit svårt att överskåda samlingens omfattning. Det är först, när vi i och med Summon, börjar få en bild av vad skiftet från att hantera tryckta informationsresurser till elektroniska betyder i antal.

Om vi går tillbaka ett par år i tiden var Chans det primära systemet för att registrera och hantera bibliotekets böcker och tidskrifter. 2002 hade huvudbiblioteket ca. 182 000 poster registrerade i Chans. Idag innehåller Chans ca. 232 000 poster för tryckta resurser och strax över 100 000 för elektroniska resurser. En del äldre material som finns på biblioteket är inte inlagt i Chans utan måste sökas fram via den gamla scannade kortkatalogen.

En beprövad strategi för informationssökning har alltid varit att börja i den lokala katalogen för att gå vidare om man inte hittar det man söker efter. Många är bekanta med den nationella samkatalogen för forskningsbibliotek LIBRIS. Länge var konceptet att söka vidare i LIBRIS om man inte hittade sitt lokala material. LIBRIS innehåller närmare 6 miljoner titlar från ca 300 biblioteksenheter vid svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer. noter, elektroniskt publicerat material m.m. Av dem fördelar sig Chalmers bestånd på ca.350 000 poster på ca. 33% elektroniska resurser, 55% tryckta resurser på huvudbiblioteket och 6% tryckta resurser på vardera Lindholmen och Arkitekturbiblioteket.

screen-capture-33

LIBRIS är en fantastisk resurs för den som vill söka bland de svenska bibliotekens bestånd av böcker och tidskrifter. De elektroniska resurser som finns i LIBRIS är främst e-böcker och e-tidskrifter. Det finns en del ingående poster från databaser som UR-Access men om man vill söka efter artiklar som ingår i tidskrifter är LIBRIS än så länge magert. Detta till trots skall man komma ihåg att 6 miljoner poster är ganska mycket mer än de 350 000 poster som vi har i Chans.

screen-capture-6

LIBRIS saknar än så länge det som görs tillgängligt via Chalmers Publication Library. De strax över 30 000 posterna som finns i CPL samlas idag in och görs tillgängliga via Kungliga Bibliotekets tjänster SwePub och Uppsök.

Chalmers bibliotek nya supersök – Summon – aggregerar data från leverantörer, bibliotekskataloger och institutionella arkiv. Till skillnad från LIBRIS finns det en större möjlighet att söka efter de artiklar som ingår i tidskrifterna och det gör att antalet sökbara poster blir mycket större. Galet mycket större!

Summon täcker ca. 90% av Chalmers biblioteks utbud av tidskrifter, e-tidskrifter, böcker, e-böcker, 100% av CPL och 100% av Chans. Uttryckt i poster blir det i skrivande stund 163 001 488 poster. Chalmers tryckta bestånd utgör ungefär 0.1% av det totala beståndet i Summon. Det är en häpnadsväckande utveckling med tanke på att beståndet för Chalmers 2002 kanske uppgick till någon eller kanske två miljoner informationsresurser.

Precis som ”på den gamla tiden” när man sökte först i Chans och sedan i LIBRIS, kan man i Summon expandera sin sökning att inkludera resurser som biblioteket inte har tillgång till (men som du kan fjärrlåna eller be oss förvärva) genom att klicka på Add results beyond your library’s collection / Lägg till resultat utanför bibliotekets samling. Du söker då i en samling som omfattar mer än 520 miljoner poster.

screen-capture-4

Vi arbetar nu för att Summon skall inkludera LIBRIS samkatalog och SwePub för att få bättre täckning på det svenska materialet! Samtidigt fortsätter vi att bygga relevanta samlingar och att lösa åtkomst till de informationsresurser som Chalmers forskare och studenter behöver. Om du inte provat Summon ännu så gör gärna det nästa gång du letar efter information till ditt projekt.

//Daniel

2 kommentarer till Bibliotekets bestånd i siffror : Chans, LIBRIS, Summon

  1. Daniel – Författare

    Tack Emil! Vad roligt att du har nytta av Summon och att det gör dina efterforskningar enklare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s