Konferens om e-resurser i Charleston

2012-11-08_4292_campus_smallMitt i presidentvalet åkte jag till South Carolina för att delta i den årliga Charlestonkonferensen. Från början (32 år sedan!) var det en småskalig mötesplats för amerikanska förvärvsbibliotekarier. Numera träffas närmare 1500 personer för att diskutera allt det vi som förvärvare dagligen kommer i kontakt med. Fokus är på e-resurser samt teknik för att hantera och tillgängliggöra dem. Ämnen som togs upp var licensförhandlingar, sökbeteenden, ERM (Electronic Resource Management) och e-boksanvändning men även mer framtidsinriktade frågor som exempelvis nya trender inom förlagspublicering och om vad våra lärosäten kommer behöva oss bibliotek till framöver.

Fortfarande förstås mest amerikaner men numera har deltagarlistan även inslag från andra världsdelar, varav i år tre från Sverige. Läs Lilian Larssons utmärkta sammanfattning på Samverkansbloggen.

2012-11-05_4406_chalmersstr_small1

Charlestonkonferensens webbplats

/Marie Widigson

En uppdaterad mediaplan – mediaförsörjning i utveckling

De senaste tio årens mediautveckling har medfört stora förändringar i sättet som vi arbetar och förmedlar tillgång till informationsresurser vid Chalmers bibliotek. För tio år sedan kunde biblioteket formulera sin verksamhetsidé i fyra punkter:

  1. Att anskaffa relevant vetenskaplig och teknisk information i alla former.
  2. Att tillgängliggöra informationen på ett effektivt sätt.
  3. Att underhålla och vårda såväl tryckta som elektroniska resurser.
  4. Att samordna mediaresurserna på hela Chalmers så att informationsförsörjningen ser på det mest kostnadseffektiva sättet.

Den övergripande visionen var att varje forskare/lärare och studerande på bästa och mest konstandseffektiva sätt skulle få tillgång till alla informationsresurser som fanns på Chalmers. Detta skulle ske ”genom att sprida informationen via Chalmers datanät via texter och databaser i elektronisk form”.

Efter tio år med den förvärvspolicyn bestämde vi oss för att uppdatera vår förvärvspolicy och att ta ett bredare grepp på förvärsvarbetet och ställa samman en mediaplan.

En mediaplan som utgår från Chalmers vision, bibliotekets uppdrag, som beskriver hur vi organiserar arbetet med informationsresurserna, urvalsprinciper och t o m går så långt att för specifika materialtyper ange riktlinjer och principer.

Det har varit ett arbete som tagit lång tid, där vi lyft fram olika synvinklar och erfarenheter för att till slut enas om en samsyn kring vad som gäller på biblioteket. Men tanken är att dokumentet skall vara levande och spegla den rådande praktiken såväl som de rådande tankarna kring varför vi gör som vi gör och förankra det i bibliotekets uppdrag och Chalmers övergripande vision.

Samtidigt så försöker vi vidga förvärvsarbetet och föra en diskussion om hur vi ser på beståndsbyggande, vilka principer som är viktiga för oss vid urval och inte minst ge stöd till de som utför arbetet vid Chalmers bibliotek.

Resultatet är ett 15 sidor långt dokument som den intresserade kan få en kopia på genom att kontakta daniel.forsman@chalmers.se

screen-capture-31

Bibliotekets bestånd i siffror : Chans, LIBRIS, Summon

Chalmers bibliotek har de senaste tio åren förvärvat allt färre tryckta informationsresurser. Redan för tio år sedan spenderades mer än hälften av mediabudgeten på elektroniska resurser.

screen-capture-34

När vi summerar förvärven för 2010 kan vi konstatera att andelen tryckta resurser är mycket liten i förhållande till de tryckta:

Böcker: 1.89%
e-Böcker: 8.72%
Stående order: 0.43%
Tidskrifter: 0.41%
e-Tidskrifter: 73.99%
Databaser: 13.03%
Artikelkopior: 0.99%

Tillgängligheten och oberoendet av tid och rum som de elektroniska resurserna för med sig har stora fördelar. Men inställningen till e-böcker har varit ganska blandad, dock lär intresset öka i och med spridningen av läs- och surfplattor. Redan nu kan du som är forskare eller student vid Chalmers nå över 100 000 e-böcker.

Under de tio senaste åren har antalet e-tidskrifter, e-böcker och databaser vuxit ruskigt snabbt i antal. Så snabbt att det varit svårt att överskåda samlingens omfattning. Det är först, när vi i och med Summon, börjar få en bild av vad skiftet från att hantera tryckta informationsresurser till elektroniska betyder i antal.

Om vi går tillbaka ett par år i tiden var Chans det primära systemet för att registrera och hantera bibliotekets böcker och tidskrifter. 2002 hade huvudbiblioteket ca. 182 000 poster registrerade i Chans. Idag innehåller Chans ca. 232 000 poster för tryckta resurser och strax över 100 000 för elektroniska resurser. En del äldre material som finns på biblioteket är inte inlagt i Chans utan måste sökas fram via den gamla scannade kortkatalogen.

En beprövad strategi för informationssökning har alltid varit att börja i den lokala katalogen för att gå vidare om man inte hittar det man söker efter. Många är bekanta med den nationella samkatalogen för forskningsbibliotek LIBRIS. Länge var konceptet att söka vidare i LIBRIS om man inte hittade sitt lokala material. LIBRIS innehåller närmare 6 miljoner titlar från ca 300 biblioteksenheter vid svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer. noter, elektroniskt publicerat material m.m. Av dem fördelar sig Chalmers bestånd på ca.350 000 poster på ca. 33% elektroniska resurser, 55% tryckta resurser på huvudbiblioteket och 6% tryckta resurser på vardera Lindholmen och Arkitekturbiblioteket.

screen-capture-33

LIBRIS är en fantastisk resurs för den som vill söka bland de svenska bibliotekens bestånd av böcker och tidskrifter. De elektroniska resurser som finns i LIBRIS är främst e-böcker och e-tidskrifter. Det finns en del ingående poster från databaser som UR-Access men om man vill söka efter artiklar som ingår i tidskrifter är LIBRIS än så länge magert. Detta till trots skall man komma ihåg att 6 miljoner poster är ganska mycket mer än de 350 000 poster som vi har i Chans.

screen-capture-6

LIBRIS saknar än så länge det som görs tillgängligt via Chalmers Publication Library. De strax över 30 000 posterna som finns i CPL samlas idag in och görs tillgängliga via Kungliga Bibliotekets tjänster SwePub och Uppsök.

Chalmers bibliotek nya supersök – Summon – aggregerar data från leverantörer, bibliotekskataloger och institutionella arkiv. Till skillnad från LIBRIS finns det en större möjlighet att söka efter de artiklar som ingår i tidskrifterna och det gör att antalet sökbara poster blir mycket större. Galet mycket större!

Summon täcker ca. 90% av Chalmers biblioteks utbud av tidskrifter, e-tidskrifter, böcker, e-böcker, 100% av CPL och 100% av Chans. Uttryckt i poster blir det i skrivande stund 163 001 488 poster. Chalmers tryckta bestånd utgör ungefär 0.1% av det totala beståndet i Summon. Det är en häpnadsväckande utveckling med tanke på att beståndet för Chalmers 2002 kanske uppgick till någon eller kanske två miljoner informationsresurser.

Precis som ”på den gamla tiden” när man sökte först i Chans och sedan i LIBRIS, kan man i Summon expandera sin sökning att inkludera resurser som biblioteket inte har tillgång till (men som du kan fjärrlåna eller be oss förvärva) genom att klicka på Add results beyond your library’s collection / Lägg till resultat utanför bibliotekets samling. Du söker då i en samling som omfattar mer än 520 miljoner poster.

screen-capture-4

Vi arbetar nu för att Summon skall inkludera LIBRIS samkatalog och SwePub för att få bättre täckning på det svenska materialet! Samtidigt fortsätter vi att bygga relevanta samlingar och att lösa åtkomst till de informationsresurser som Chalmers forskare och studenter behöver. Om du inte provat Summon ännu så gör gärna det nästa gång du letar efter information till ditt projekt.

//Daniel

Inga fler inlägg.