Chalmers på Biblioteksdagarna 2011

Nästan 600 bibliotekarier samlades under förra veckan i Visby för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Svensk Biblioteksförening anordnar varje år en bred verksamhetskonferens där bibliotekarier från såväl forskningsbibliotek som skol-, sjuk-, special-, företags och folkbibliotek får möjlighet att träffas. I årets program var Chalmers bibliotek väl representerat.

Lars Kullman från avdelningen för publiceringsservice och bibliometri pratade om arbetet med Open Access på Chalmers. Ett välbesökt och väl genomfört seminarium.

Open Access på Chalmers
De krav på fri tillgång till publicerade forskningsresultat – Open Access – som ställs på forskarna från universitet, högskolor och forskningsfinansiärer innebär också förändringar för biblioteksverksamheten. På Chalmers tekniska högskola togs ett rektorsbeslut i januari 2010 om att högskolan ska verka för Open Access och att publicerade arbeten ska göras fritt tillgängliga i den publikationsdatabas som biblioteket ansvarar för. I anslutning till beslutet har biblioteket fått i uppdrag att etablera en Open Access-kultur inom högskolan. Presentationen avser att berätta om erfarenheterna av detta arbete och diskutera hur det påverkar bibliotekets roll inom organisationen.

Daniel Forsman, avdelningschef på informationsresurser och tillgängliggörande, hade en hektisk konferens då han höll i två seminarier, medverkade i en paneldebatt om e-böcker och är engagerad i Biblioteksföreningens styrelse.

Forskningsbibliotekens systemlandskap
Under de senaste tio åren har antalet system som hanterar informationsresurser och metadata om dessa vuxit kraftigt i antal. Tiden då bibliotekens systemlandskap kunde uttryckas i ett integrerat bibliotekssystem och en samkatalog är sedan länge förbi. Idag används utöver dessa bl a system för länkning, publicering/registrering av forskningspublikationer, rekommendationer, ämnesguider, avtalsinformation, webbpubliceringssystem, databaser över databaser, samsökning och integrerad sökning. Idealt kommunicerar systemen i en tjänstebaserad arkitektur via API:er, men idealet är långt ifrån verkligheten som innebär att information lagras på många platser, berikas och flyttas för hand. I denna presentation försöker vi reda ut hur allt hänger ihop. Daniel Forsman, avdelningschef, Chalmers bibliotek.


Discoveryplattformar – vad är det och varför är de viktiga?

Begränsningar i bibliotekets OPAC, samsökningens långa svarstider och problem med normalisering av data har länge irriterat både bibliotekarier och användare. En omodern systemarkitektur och tröghet från systemleverantörer i utvecklingsarbetet har länge hindrat biblioteken från att leverera omfattande och moderna söktjänster. Discoveryplattformen tar sikte på att lösa flera av bibliotekens gamla problem. Genom att tillhandahålla söktjänster där gränssnitt och datalagring/bearbetning är skilda åt erbjuder Discoveryplattformarna nya möjligheter att lansera moderna och attraktiva tjänster till bibliotekets användare. Denna presentation tar sikte på att beskriva och definiera gemensamma nämnare för Discoveryplattformar.

I paneldiskussionen om e-böcker medverkade Niclas Lindberg, Generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening (moderator), Johan Greiff, VD, Elib, Viktor Sarge, utvecklare, Regionbibliotek Halland, Daniel Forsman, avdelningschef, Chalmers bibliotek och Anna Lundén, samordnare, Nationell samverkan, Kungliga biblioteket. I diskussionen framhölls behovet av hållbara och flexibla modeller för framtiden.

Paneldiskussion om e-böcker, Biblioteksdagarna 2011 from Svensk Biblioteksförening on Vimeo.

Linnea Sjögren, avdelningen för informationsresurser och tillgängliggörande, medverkade i programmet med en arbetsgrupp som fokuserade på bibliotekens erfarenhet av sociala medier. En arbetsgrupp som snabbt blev fullbokad!

Sociala medier för bibliotek
Fler och fler bibliotek börjar aktivt arbeta med sin närvaro i sociala medier. Kom och träffa andra som är nyfikna på eller som arbetar i sociala medier för bibliotekens räkning. En bred diskussion med fokus på bibliotekens möjligheter att verka nära sina användare.

Annelie Janred, avdelningchef användarservice och lärandestöd, medverkade som en av konferensens spanare och deltog i en avslutande diskussion om konferensen.

En av konferensernas absoluta höjdpunkt var R. David Lankes från Syracuse University`s School of Information Studies och hans key-note om The Grand Challenges of Librarianship

Grand Challenges of Librarianship. R David Lankes vid Biblioteksdagarna 2011 from Svensk Biblioteksförening on Vimeo.

Svara Chalmers på Biblioteksdagarna 2011

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s