Studiebesök: DOK & TU Delft

I förra veckan var delar av bibliotekets ledningsgrupp i Nederländerna på studiebesök. Biblioteken i Delft lyfts ofta fram som goda exempel på spännande biblioteksbyggnader fylld med innovativ verksamhet. Trycket att komma och hälsa på biblioteken i Delft har varit så stort att man bestämt sig för att ordna en besöksvecka. Detta var den andra gången som det tekniska universitetsbiblioteket (TU Delft) och folkbiblioteket (DOK) arrangerade en besöksvecka.

Vi spenderade det mesta av vår tid på TU Delft som är ett av tre tekniska universitet i Nederländerna. Man har ca. 17500 studenter varav 14% kommer från utlandet och 3000 anställda. Universitetets styrkeområden är hälsa, miljö, infrastruktur och mobilitet samt energi. Biblioteket har ca. 100 anställda och består av fyra fysiska enheter. Huvudbiblioteket är en dramatisk och spännande byggnad.

Biblioteket har en uttalad strategi att förnya sin verksamhet. Man arbetar utforskande för att knyta rätt kompetenser till biblioteket och för att hänga med i utvecklingen. Detta gäller såväl ny teknik som nya fenomen och kulturer på campus. Biblioteket uppmuntrar till delaktighet från såväl personal som besökare. Huvudbiblioteket kallar man för Library Learning Centre med mottot Educate, Innovate, Create!

Man vill komma bort från hur det ”gamla” biblioteket användes och istället erbjuda flexibla ytor, starka kopplingar till aktiviteter på campus och utbildningen på universitetet. Biblioteket är den plats på campus där besökaren skall känna sig hemma och känna tillhörighet. Biblioteket har definierat sju nyckelord för sin verksamhet: Cutting edge, Living room, Knowledge advisor, Treasury, Attractive, Flexible och Individual studying.

Biblioteket erbjuder flera olika typer av ytor för tyst läsning, grupparbeten, datorarbetsplatser och inspiration. Flera av grupprummen är tematiskt inredda och mycket teknikrika. Bibliotekets vardagsrum är den stora öppna ytan. Här finner man en loungemiljö med sittpuffar, soffor, rullbord, tidskrifter och böcker. Alla möbler har hjul för att man enkelt skall kunna göra om och skapa nya ytor. Tanken är att biblioteket skall vara campus ”hot spot” även om det ligger i utkant av området.

Bland den verksamhet som sticker ut på biblioteket finner man en stark utvecklingsavdelning som bl a arbetat med ett eget front-end till bibliotekets datakällor. Systemet kallas Discover och bygger på Meresco Open Source lösningar (med solr i botten). Ambitionen är att bara erbjuda ett gränssnitt mot bibliotekets resurser och det betyder även att man vill komma bort från alla typer av listor för t ex tidskrifter och databaser. En annan spännande tjänst är databasen över kartor som biblioteket tillhandahåller och de olika institutionella arkiv som erbjuder såväl multi-media som utgivningen vid lärosätet. TU Delft har ännu ingen Open Access Policy men man arbetar målmedvetet med att informera om fördelarna med OA för universitetet och de som söker information. TU Delft använder Open Course Ware och lägger ut föreläsningar i iTunes University (där man snittar 2130 nedladdningar per dag).

Biblioteket är även inblandat i 3TU.Datacentrum ett projekt mellan de tre tekniska universiteten för att samla in och lagra rådata från forskningsprojekt.

På mediasidan går allt större del av anslagen till elektroniskt material. Ungefär 5% spenderas på tryckta böcker och strategin på e-sidan är att äga så stora delar av materialet som möjligt.

DOK är ett privat folkbibliotek där man betalar en ”medlemsavgift” på 9 euro för att få tillgång till bibliotekets tjänster. Det ligger i centrala Delft och erbjuder en verksamhet med stor mångfald. Här ryms tv-spelen med konst som man kan låna hem. Här finner du stora samlingar med barnlitteratur, datorer och omfattande programverksamhet. Det är fascinerande hur väl modern teknik, böcker och tidskrifter blandas i den omgjorda industrilokalen. Här uppmuntras man till aktivitet och det lite röriga intrycket bland hyllor leder till en spännande upptäcksresa bland böckerna.

Studiebesöken i Delft var mycket givande. Dels att se hur man arbetar med samma typ av frågor på bibliotek i ett annat land men även som ett sätt att fundera kring sin egen verksamhet. Jag är säker på att det vi tar med oss hem från Nederländerna och Delft kommer påverka vår egen syn på hur bibliotekets lokaler används och vilken känsla vi vill förmedla med biblioteksrummet.

Bilder från Delft

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

var so = new SWFObject(”http://www.db798.com/pictobrowser.swf”, ”PictoBrowser”, ”500”, ”500”, ”8”, ”#FFFFFF”); so.addVariable(”source”, ”sets”); so.addVariable(”names”, ”Delft – Study visit”); so.addVariable(”userName”, ”Chalmers Library”); so.addVariable(”userId”, ”53113636@N07”); so.addVariable(”ids”, ”72157626464507679”); so.addVariable(”titles”, ”on”); so.addVariable(”displayNotes”, ”on”); so.addVariable(”thumbAutoHide”, ”off”); so.addVariable(”imageSize”, ”medium”); so.addVariable(”vAlign”, ”mid”); so.addVariable(”vertOffset”, ”0”); so.addVariable(”colorHexVar”, ”FFFFFF”); so.addVariable(”initialScale”, ”off”); so.addVariable(”bgAlpha”, ”90”); so.write(”PictoBrowser110427094934”);

/Daniel

Svara Studiebesök: DOK & TU Delft

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s