Rapport från ProQuests användarmöte om bibliotekssystem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mötet hölls i den fascinerande staden Chicago, 7-9 oktober 2016

Vi har varit i Chicago och deltagit i det första internationella användarmötet för Summon och 360/Intota, de system som vi använder för att administrera och tillgängliggöra böcker, artiklar och annat material.

Programmet var indelat i två spår – management och discovery. De flesta föredragen kom från användare men kunde också bestå av produktinfo från ProQuest. Vi från Chalmers var de enda bibliotekarierna från Europa, annars kom nästan alla från Nordamerika.

Det var givande att träffa ProQuests chefer och få tillfälle att både mingla och föra fram frågor och synpunkter. Tyvärr saknades utvecklare och lokala representanter. Vi saknade även forum för användare eller användargrupper för att diskutera och föra fram förslag. Det var inga gemensamma måltider, inte ens lunch, utan man fick organisera sig spontant och gå ut på stan.

ProQuests köp av ExLibris

Två dagar före mötet annonserades den omtumlande nyheten om ProQuests förvärv av ExLibris, något som kom som en överraskning även för många i företaget.

Kurt Sanford, Proquest CEO

Kurt Sanford (Proquest CEO) sa att vi gör det här för att kunna utveckla nya tjänster till världens bibliotek, vi gör det här för att samlat kunna innovera för bibliotekens framtid.

De tänker sig att mediedelen av företaget kommer att hanteras av ProQuest och systemdelen av ”ExLibris – A ProQuest Company”. ProQuests systemprodukter (utom RefWorks) kommer alltså hamna under ExLibris, under Matti Shem Tov. På kort sikt blir det business as usual, kunderna kommer kunna fortsätta använda och välja de olika produkterna från de två företagen. ProQuest ser köpet som något som läggs till. Man ser en möjighet till bättre lösningar, t.ex att låta Primo använda Summon-indexet, och på andra sätt utnyttja det som respektive produkt är bra på.

På lång sikt kommer nästa generations systemlösningar utvecklas, ett nytt discovery, skämtsamt kallat ”Suprimo”. Kurt jämförde med förvärven av Ebrary och EBL. Båda har fortsatt leva kvar och underhållits, samtidigt som de utvecklat det nya ProQuest Ebook Central. På frågan om de tänkt fortsätta med agila utvecklingsmetoder, svarade Kurt lite svävande att de försöker bevara det som kunder uppskattar.

Vad är på gång?

Det märktes att de inte kunde visa på tydliga långsiktiga roadmaps för systemen i och med sammanslagningen. Kurt uttryckte en besvikelse över att Intota v2 är försenat, men trodde att det kommer gå snabbare nu. De behöver titta på varandras koder – vilket de inte får göra förrän köpet är formellt avslutat –  för att se hur de skall ta det vidare.

Den nya knowledgebasen framstod som den nya stora grejen man var stolt över. Till skillnad mot den nuvarande skall nya knowledgebasen vara molnbaserad och skalbar, berättade Yvette Diven (Product Manager lead). Det är anpassad även för tryckt material, filmer och ljud och kommer innehålla rikare metadata. Den har relationer mellan titlar och format, historik för ändringar i paket och tappade titlar samt efterlängtad överlappsanalys även för e-bokspaket. De poängterade att den nya knowledgebasen faktiskt existerar nu och att det är en tidsfråga när den kan rullas ut till de olika produkterna (troligen till Intota v2 under Q1 2016) och att ingen migrering behövs.

Om några veckor kommer vi få veta mer om hur den nyförvärvade teknologin för att tillgängliggöra kurslitteratur, SIPX, kommer integreras med ProQuests övriga produkter.

Användarstudier om discovery och länkning

Caroline Muglia, University of Southern Califrnia

Caroline Muglia och Elizabeth Namei (ej i bild) från University of Southern California pratade om hur Summon fungerar för de mer avancerade användarna.

Ett par intressanta presentationer handlade om användarstudier. University of Southern California pratade om ”No Advanced Users Left Behind – Discovery for All”. De menar att Summon tillgodoser basbehoven för grundstudenter, men är problematisk för mer avancerade användare. De är också en viktig målgrupp, det är de som rapporterar problem till biblioteket, influerar nybörjare och påverkar beslutsfattare.

Att söka efter kända titlar är viktigt för avancerade användare, något som inte alltid fungerar så bra i discoverysystemen. I en rapport från mars 2015 analyseras hur Summon, Google och Google Scholar klarar known item search. Utfallet var att Google fungerar något bättre än de andra två vad gäller precisa träffar (definierat som 1:a eller 2:a i träfflistan) och möjlighet att hitta vidare till fulltext, även om ingen var riktigt dålig. De kunde konstatera att Summons ändring av relevansrankningen i somras har förbättrat known item search. En orsak till misslyckade sökningar är att för lite information skrivs in, eller för mycket (t. ex hela referensen). Andra problem (”pain points”) i Summon är länkningsproblem och att stavningsförslag – ”did you mean” – visas för sällan och inte alltid är relevanta.

Penn State University har gjort flera usability-studier med studenter. I jakten på fulltext är varje sekund avgörande innan man ger upp. En tredjedel ser inte bibliotekets länkar i databaserna. Av de som gick vidare gav en fjärdedel upp på länkserversidan. Om de hamnade på tidskriftens startsida gick de tillbaka. Även om de hamnade på artikelsidan men inte hittade fulltext direkt, så gav de också upp – och nöjde sig med abstract. En intressant iaktagelse är att studenter klickar inte på format-ikoner, utan på den längsta länken.

Perspektiv på bibliotekssystem

Som helhet var det det en mycket bra kombination att först få diskutera stora perspektiv på NISOs konferens om discoverysystemens framtid, för att sedan få nyheter och direktkontakt med den egna systemleverantören.

Flera av presentationerna ska läggas ut på webbsidan för ProQuest Annual User Summit. Kontakta oss gärna om det är något ni vill att vi berättar mer om.

/Lars-Håkan Herbertsson & Marie Widigson

Summon Advisory Board och ALA 2011

IMG_1389 20186 personer deltog i American Library Associations årliga sommarkonferens i New Orleans. Ett massivt arrangemang med ett minst lika massivt konferensprogram. Jag var där för att delta i ett möte med Summon Advisory Board och för att hålla en presentation i en LITA (Library & Information Technology Association) panel på temat The Discovery Payoff: Are discovery services increasing ROI and the library’s prominence in academic institutions.

Ca. 20 personer från olika Summonbibliotek i världen är medlemmar i Summon Advisory Board. Man är medlem i två år innan det är dags att lämna över till någon annan. Serials Solutions tillfrågar personer som de vill få med. Från Europa är förutom Chalmers bibliotek – Huddersfield University (David Pattern) medlemmar.

Det var mitt första möte och väldigt givande. Både att träffa andra Summonanvändare och ta del av en del nyheter.

Serials Solutions arbetar för att vara så transparenta som möjligt med vad som ingår i det aggregerade indexet. Därför har man gjort täckning och innehåll publikt tillgängligt.

När det gäller OA-källor så har man arbetat målmedvetet för att inkludera fler källor och flera är mycket relevanta för Chalmers bl a Arxiv.org, Australian Research Online, BioMed Central, HathiTrust, PANGAEA, USPTO Issued Patents och SwePub för att nämna några.

IMG_1357Att HathiTrust är inkluderat i Summon är väldigt intressant. Man kan dels aktivera hela paketet med mer än 8 miljoner e-böcker (scannade böcker från bl a Google Books). Men då inkluderas även sådant som är inom copyright. Det finns möjlighet att bara aktivera de som är i Public Domain. Summon har även påbörjat arbetet med att fulltextindexera alla böcker i HathiTrust. Det betyder att böcker som vi har i vår katalog och som finns i HathiTrust kommer att bli sökbara i fulltext (även om de är skyddade av upphovsrätt). Serials Solutions har påbörjat fulltextindexeringen av HathiTrust men vill inte saga något om hur lång tid det kommer att ta.

Fulltextindexeringens påverkan på söktjänsten var annars ett av ämnena som diskuterades länge på mötet. I takt med att fler böcker och artiklar blir fulltextindexerade blir det allt viktigare att man som användare förstår i vilket sammanhang som ens söktermer återfinns i. Lite olika förslag presenterades och diskuterades men inget var riktigt klockrent. Det är svårt att förutspå hur fulltextindexeringen påverkar gränssnitt och användande. Med säkerhet är detta ett ämne som kommer att komma upp igen. I många sammanhang.

Här är ett exempel där jag tagit ett stycke från Elements of algebra av Arthur Schultze. Digitaliserad av University of Michigan och deponerad i Hathi Trust.

IMG_1364 I anslutning till mötet annonserade Serials Solutions att de tänker utveckla ett nytt modern ramverk för att hantera bibliotekens resurser. De kallar det för Web-Scale Management och verkar följa samma koncept som de andra leverantörerna (OCLC, Ex Libris, Innovative) har på gång. Tanken är att “the new web-scale management solution will redefine how libraries manage operations, eventually eliminating the need for integrated library systems (ILS) as we know them today”.

När man tittar på Serials Solutions produktsvit så verkar det vara fullständigt logiskt att de tar det här steget för att kunna utmana och följa med sina konkurrenter. Jag tycker det skall bli spännande att se vad de kommer fram med och de verkar ha en snabb tidsplan för det hela. Mötet tyckte initiativet var intressant men att det var svårt att säga något annat.

Arbetet med att få in data till det gemensamma indexet från förlag går enklare och enklare. Man stöter på färre problem och utdragna processer där förlagen är tveksamma till att vara med. HathiTrust, Wiley, Oxxford University Press, Ebrary, Elsevier och Springer m.fl är ombord.

IMG_1392I takt med att mängden data ökar i Summon så skärps kraven på relevansrankning (vilken man arbetar mycket aktivt med) men även gränssnittet. Det presenterades några nyheter på mötet som skall göra gränssnittet lite lättare att arbeta med och överblicka. Dels handlade det om möjligheten att kunna klicka på ämnesord, att ändra den korta bibliografiska presentationen och man pratade om att införa möjligheten att avgränsa på “disciplines”. Dessa skulle då hämtas från Ulrichs och mappas mot klassifikationer och ämnesord. Jag tror att det blir svårt att få heltäckande. Men det skall bli intressant att se om det blir något av det.

När det gäller gränssnittsförändringar så kan det vara värt att hålla ett öga på Summons preview-server för den som är intresserad. Där kan man se sådant som håller på att testas.

En stor nyhet är att man gjort om delar av systemarkitekturen. Denna tillåter nu att man kan göra omindexering av hela databasen mycket snabbare. Detta kommer påverka uppdateringsfrekvens i mycket positiv bemärkelse.

Jag efterfrågade ett skriv-API till 360 Core för att enklare kunna underhålla flera knowledge baser.
IMG_1384
Serials Solutions är mycket uppmuntrande till bildandet av användargrupper och detta återspeglas inte minst av den Nordiska användargruppen och bildandet av en användargrupp i U.K. Summon Community Wiki är ett bra ställe för biblioteken att dela erfarenheter. Det har även skapats en e-postlista för de som vill utbyta idéer kring Summons API.

Under dagen hade även vissa deltagare blivit ombedda att göra en presentation och att hålla i en diskussion. Mitt tilldelade tema var: User needs and expectations, plus reaching them and keeping them i vilket jag fokuserade på att identifiera olika användargruppers behov av Summon och att diskutera kring vad som skapar förtroende för en söktjänst. Andra teman under dagen var Embedding Summon into library and academic environments to support end-user research workflow där man presenterade olika sätt att få in Summon i andra tjänster och hur man marknadsfört Summon på andra bibliotek.

IMG_1359 Under rubriken Coverage: content priorities, non-traditional sources, and A&I databases diskuterades trenden att gå mot större samkataloger och att komma bort från en situation där vi skyfflar data mellan olika system. Andra teman var Blurring of lines: Next-generation ILS offerings, aggregation platforms and discovery services, Full-text book search: Opportunities and implications och PDA and PPV.

PDA och PPV i ett Summon-sammanhang är intressant. Om man nu har allt meta-data i en tjänst kan man hitta andra modeller för att lösa åtkomst än de traditionella. För mig personligen var diskussionen om vem som förmedlar, betalar och hanterar materialet väldigt tankeväckande. Området “Resource Sharing” lär bli utsatt för massiva förändringar de kommande åren i takt med att andra aktörer kommer erbjuda åtkomst och förmedling av material än de lokala biblioteken. Fjärrlån as a service någon?

På det stora hela är jag mycket nöjd med mötet och diskussionerna. Serials Solutions väg framåt ser mycket lovande ut och de är verkligen på hugget.

//Daniel

Rapport från bibliotekskonferensen ELAG2011

Interiör National Technical Library, PragDen 24-27 maj hade jag nöjet att delta i European Library Automation Groups årliga konferens som hölls på National Technical Library i Prag. En riktigt läcker, stor och modern byggnad. Gillade särskilt det fyndiga ”klottret” på balkonger och trappor.

Temat för konferensen var ”It’s the context, stupid!” och de mest förekommande begreppen var Linked data, Open Data och ”The Cloud”. Deltagarna var främst system- och metadatabibliotekarier samt IT och webbpersoner.  Ett bra inslag var workshoparna. Fyra av konferensens sessioner ägnades åt djupdykning inom ett av tio möjliga ämnen där deltagarna aktivt skulle delta.

Förutom möten med människor som arbetar med samma eller relaterade frågor tog jag framför allt med mig tankar om:
•    Vikten av att verkligen förstå de avtal vi ingår i. Inte minst med tanke på den nya struktur som ”nästa generations” molnbaserade bibliotekssystem innebär.
•    Möjligheterna som länkad data öppnar med kopplingar mellan data och läckra visuella navigeringar. Lust att använda RDF och RDFa på den data vi hanterar.
•    Att vi, när vi designar vårt digitala bibliotek, lyfter blicken från våra samlingar och fokuserar på vad våra användare behöver och kan tänkas uppskatta. Glöm inte användarstudierna.
•    Att anpassa den fysiska biblioteksmiljö till en teknikintensiv interaktiv och trivsam miljö för kreativa studenter.

Keynote “Blended libraries
Harald Reiterer (professor på Computer and Information Science Department vid University of Konstanz) http://hci.uni-konstanz.de/

Reiters forskargrupp undersöker användargränssnitt och interaktion mellan människa och dator i biblioteksmiljö. Vi fick en fullt möjligt blick in i en (nära?) förestående framtid med avancerad intuitiv teknik helt integrerad i den fysiska biblioteksmiljön. Ett ”blended library” som utgår från studenternas behov att studera och interagera med varandra och det material som biblioteket och omvärlden tillhandahåller.

Forskargruppen jobbar med att studera hur kooperativ sökning fungerar och uppfattas. Tekniken går ut på studenter tillsammans på ett gemensamt stort touchdatorbord använder facettsökning visuellt för att nå fram till en gemensam slutsats. Trots att tekniken var helt ny för testpersonerna låg fokus på innehållet och den booelska logiken bakom upplevdes som begriplig.

Länkad data

Flera av sessionerna handlade om mer eller mindre långt gångna projekt med länkad data. Kort handlar länkad data om att använda URIer för som identifikatorer och beskriva data och dess relationer med specifika vokabulärer och standarder. Allt för att datat ska bli maskinläsbart och kunna användas av andra applikationer. Och för att kunna användas ska det givetvis även vara fritt tillgängligt.

Flera beskrev hanteringen av vokabulärer som en av svårigheterna med att få till stånd otvetydiga länkar, t. ex Jane and Adrian Stevenson som jobbat med att få ihop biblioteksdata med arkivdata i LOCAH-projektet http://blogs.ukoln.ac.uk/locah/ och universitetsbiblioteket i Amsterdam som jobbar med att integrera information från teaterinstitutets databas med bibliotekets katalog.

Metadatats kvalitet är a och o för att få länkad data att fungera. Ordning, reda, konsekvens och tydlighet! Auktoritetsposternas lov sjöngs och behovet av smart matchning för att överbygga problem som grundar sig i olika sätt att skriva t. ex en titel framhölls.

Något som kan vara intressant att titta närmare på är NTNUs digitaliseringsprojekt där de vill presentera det inskannade materialet visuellt. De kunde inte nog poängtera vikten av en snabb, dedicerad server och att använda RDF och SPARQL. (Projektet ligger inte ute publikt ännu.)

The battle of the clouds

Exteriör National Technical Library, PragDag två handlade mycket om nästa generations bibliotekssystem som ska finnas ”i molnet”.  Paul Harvey från OCLC presenterade ”Web scale library management services (WMS)”. Ett kooperativt system för alla slags material som omfattar alla tänkbara bibliotekssystemsmoduler, om jag förstod det rätt. Det ska bygga på existerande OCLC-data och mjukvara, vara stensäkert hostat, feltolerant, snabbt, flexibelt, integrerbart och massivt skalbart.

Carl Grant från Ex Libris pratade om de fördelar som ett verkligt integrerat bibliotekssystem i molnet innebär. För biblioteken är det viktigt att kunna skräddarsy systemet och göra det tydligt för användare vad det egna bibliotekets unika värde är. Man behöver kunna konfigurera systemet, kontrollera och justera relevansrankingen. Han nämnde också att samarbete mellan leverantörer behövs, för att kunder smidigt ska kunna byta flytta mellan systemen.

Sedan kom representanten för bibliotekens verklighet, Anders Söderbäck från Stockholms UB, som höll en uppskattad presentation om vikten att vara medveten om vem som äger datat i ”molnet”. Licensfrågor är betydligt svårare än teknik! Han menade också att ett verkligt integrerat bibliotekssystem är en fjärran vision. I realiteten kommer vi även i framöver vara beroende av flera olika system som behöver kunna kommunicera med varandra.

Anders visade på två framtidsscenarier; en gyllene biblioteksvärld med öppen data, flexibel infrastruktur, tillgänglig kunskap och decentraliserad bibliografisk kontroll alternativt en dyster vision där vi är inlåsta i restriktiva avtal och marknaden monopoliserad av ett fåtal organisationer som kontrollerar informationsresurserna. Mest realistiskt är antagligen något mellanting.

Förmiddagen avslutades med en paneldiskussion om den molnbaserade biblioteksinfrastrukturen. Frågan om biblioteken verkligen vill dela sin data i alla lägen lyftes. Kommer alla bibliotek våga lita på säkerheten för att hantera låntagardata i de molnbaserade systemen? Vad vill vi dela? Förvärvsposter? Hur villiga är systemleverantörerna att göra det bibliografiska datat öppet, om biblioteken mot förmodan lyckas ingå avtal med förlagen? En annan viktig fråga är att definiera protokollen och standarder mer specifikt så att interoperabilitet mellan system från olika leverantörer fungerar smidigare än de gör idag.

I ett senare lightning talk poängterade Uwe Dierolf vid Karlsruhe Institute of Technology vikten av att att kunna pimpa sin katalog och personalisera den utifrån egna behov. Här behöver man ha järnkoll på vad man kan och får göra i sitt hostade system. Man behöver tänk efter och kräva sin rätt att kunna modifiera molnlösningen mycket och detta INNAN man skriver på kontraktet. Inte minst med tanke på framtida eventuella utvidgningar och integrering med andra system. Snabbhet och flexibilitet bör vara nyckelord, liksom att inte bara läsa utan verkligen förstå sitt serviceavtal och de kostnader det innebär. Att ha en strategi för att kunna lämna systemet är också viktigt.

Smått, stort och gott

•    VIAF (Virtual International Authority File) är välkänd för katalogisatörer. Det arbetas med att förbättra sökgränssnittet (som redan nu är riktigt trevligt) integrera mer länkad data, fler namntyper och att även andra organisationer än bibliotek ska kunna bidra http://viaf.org/

•    LCHS (Library of Congress Subject Headings) blir också alltmer visuell och rolig att söka i. http://id.loc.gov/search/

•    Det helt digitala biblioteket vid Open University of Catalonia arbetar på att omdesigna sin webb. Utgångspunkten är att integrera det med studenternas dagliga miljö. Många intressanta tankar i presentationen. Följ utvecklingen på http://labs.biblioteca.uoc.edu/blog

•    marcXImiL är ett verktyg för att jämföra liknande poster inom en samling eller mellan samlingar. http://marcXImiL.sourceforge.net

•    Tiqr, ett sätt att autenticiera mobilapplikationer med QR-koder https://tiqr.org/

•    ”Marc is dead” påstods det i en av arbetsgrupperna. LC tittar på vad som är värt att bevara i Marcformatet och på hur en övergång till ett nytt format ska kunna ske. http://www.loc.gov/marc/transition/

•    RDA testas som bäst. En rapport om resultaten ska presenteras inom ett par veckor och kommer läggas på http://www.loc.gov/bibliographic-future/rda/

•    Karen Coombs på OCLC experimenterar med flera olika sätt att visualisera biblioteksdata. Integrering med Google Maps; värmekartor för att visa frekvens; författartidslinje; ämnestidslinje (frekvens för ämnesord, när började t. ec begreppet Global warming förekomma); ämnestaggmoln; organisationsstruktur; klassning, materialtyp och bestånd (visualisering av vilken typ av material ett biblioteket har inom ett ämnesområde); volkabulärer som hierarkiska träd m.m. Mycket inspiration att hämta på http://www.oclc.org/developer/

•    Forskarprofiler http://bibapp.org/

Att göra sin webbsida till länkad data

Dagen innan den egentliga konferensen kunde man delta i en förkonferens. Jag ville få en bättre förståelse av vad länkad data egentligen är och mitt val föll därför på ”Your Website is your API – How to integrate your Library into the Web of Data using RDFa”. Under dagen fick vi lära oss hur man kan berika befintliga webbsidor med maskinläsbar kod. RDFa står för ”Resource Description Framework in attributes” och själva idén är att bädda in attributen direkt i XML-taggarna. Förutom att det är ganska enkelt och gör innehållet till maskinläsbar länkad data är det bra även ur sökoptimeringssynpunkt.

Bland annat Google använder webbsidors RDFa för att hämta info direkt till träfflistan och presentera recensioner m.m. i ”rich snippets”. http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?topic=21997

Exempel på RDFaJag testade att hämta källkod från vår egen webbsida med kontaktinformation och göra informationen i den till länkad data. Kollade sedan sidan i RDF distiller http://www.w3.org/2007/08/pyRdfa/ Det var lite knepigt, dels för att jag är nybörjare, dels för att koden var gjord i Roxens editor och innehåller en del andra taggar att förhålla sig till. Men det funkade!

Just kontaktuppgifter, öppettider och liknande kan vara extra tacksamt att göra maskinläsbart. Inte minst för att slippa underhålla lätt föränderliga uppgifter på andra ställen än den egna webbplatsen. Enklast vore givetvis om RDFa var integrerat i CMSen men än så länge behöver man gå in direkt i källkoden för att lägga till attributen (förutom i Drupal 7 ?).

För att få en permanent URI kan man registrera sig i MARC Organization Codes Database och få en ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html

En välarrangerad och mycket intressant konferens som gav överblick, kunskap och mersmak. Presentationerna ska läggas på http://elag2011.techlib.cz/en/798-presentations/

Marie Widigson

Chalmers Summon Seminar

Det var fullt hus när biblioteket bjöd in till seminarium om sina erfarenheter kring Summon den 1:a mars 2011 i Chalmersska huset.

95 personer (och en växande reservlista) från fler än 30 institutioner lyssnade när Daniel Forsman, Lars-Håkan Herbertsson och Marie Ekman berättade om bibliotekets syn på varför Discovery-verktyg är viktiga, hur vi arbetat med implementeringen av Summon och de initiala reaktionerna. Helle Lauridsen från Serials Solutions pratade om kommande funktioner.

För den som är intresserad finns nu bilderna från det mesta av presentationerna tillgängliga.

/Daniel

Summon – en supersöktjänst från Chalmers bibliotek

Summon_app

Det var en gång ganska enkelt att hitta och använda bibliotekets bestånd av tryckta böcker och tidskrifter. Dessa förvarades i magasin eller på hylla i öppen samling och förtecknades på kort som förvarades i en katalog. För att hitta det man letade efter kunde man gå till hyllan eller bläddra i kortkatalogen. Så var det under en väldigt lång tid men när Internet-explosionen ägde rum förändrades bibliotekets verksamhet på många vis i grunden. Allt arbete datoriserades och all information om och senare även själva manifestationen blev digital. På Chalmers bibliotek har man de senaste tio åren arbetat allt mer med att ställa om bibliotekets organisation från att hantera tryckt material till att förvärva, beskriva, undervisa och göra elektroniska källor tillgängliga. Tendensen är tydlig, förvärvet av tryckt material minskar till förmån för det elektroniska.

screen-capture-34

Tittar man på utfallet från mediaförvärvet för 2010 så är siffrorna inte helt klara ännu men vid mitten av december såg de ut så här:

  • 1,8% Böcker
  • 8,7% e-Böcker
  • 0,4% Stående order
  • 0,4% Tryckta tidskrifter
  • 70,6% e-Tidskrifter
  • 16,5% Databaser
  • 0,9% Artikelkopior

 

Förvärvet av elektroniska informationsresurser skiljer sig från förvärvet av tryckt media. Det finns många olika sätt att köpa eller licensiera, det finns många olika plattformar och databaser. Sammantaget gör det att det blir väldigt svårt för bibliotekets användare att få en samlad bild och att söka i större delen av bibliotekets bestånd.

Den senaste trenden bland bibliotekssystem bygger på ett smart koncept för Discovery & Delivery (finna & få). Genom att skapa ett stort sammanhållet sökindex för flera datakällor och att koppla detta mot en länkserver som leder användaren till fulltext, beställningsformulär eller lånestatus gör man det enklare för bibliotekets användare att hitta information oavsett i vilken databas information om denna finns.

Hösten 2010 tecknade Chalmers bibliotek ett avtal om att bli utvecklingspartner för Discoverytjänsten Summon. Summon täcker idag ca. 90% av bibliotekets bestånd. Det motsvarar 145,654,664 poster och innefattar såväl bibliotekets katalog Chans, Chalmers Publication Library som större delen av det elektroniska beståndet. Om man inte hittar det man letar efter i Chalmers bestånd i Summon kan man enkelt expandera sökningen så att den omfattar närmre 500,000,000 poster. Summons index växer hela tiden!

Med så stora informationsmängder ställs det stora krav på systemet att erbjuda intuitiva och enkla möjligheter att filtrera och avgränsa sin sökning. Summon ger dig möjlighet att avgränsa på materialtyper, ämne, år och resultatet är relevansrankat.

Chalmers bibliotek är först i Sverige att lansera Summon för sina användare och vi är nu mycket nyfikna på hur det kommer tas emot av Chalmers studenter och forskare. Under våren kommer vi att lansera Summon som en beta-tjänst, detta för att få in synpunkter som vi kan beakta och därefter anpassa Summon.

Summon kommer att göra det enklare att hitta bland bibliotekets resurser och det är ett system som vi kan växa i och möta den ökande informationsmängden!

Testa gärna och glöm inte berätta vad ni tyckte!

Chalmers Summon
screen-capture-33

Search Summon
for articles, books and more!

/Daniel

Inga fler inlägg.