Några Open Access-nyheter

Den nyligen lanserade Open Access-tidskriften PeerJ meddelar att deras artiklar nu kommer att indexeras av Scopus och PubMed Central. Redan från start har tidskriften indexerats av Google Scholar. Ett 60-tal artiklar har hittills publicerats inom ämnesområdena biologiska vetenskaper, medicin och hälsovetenskap.

PeerJ använder sig av en annorlunda finansieringsmodell som bygger på att man som forskare betalar en engångsavgift och därefter kan publicera i PeerJ livet ut i princip. All artiklar som publiceras i PeerJ har, utifrån liknande kriterier som i den etablerade OA-tidskriften PLoS One, genomgått peer review-granskning.

 

IEEE startar en ny Open Access-tidskrift, IEEE Access, vilken man beskriver som en ”mega journal”. Artiklar inom IEEE’s alla ämnesområden tas emot och man utlovar en snabb peer review-process, där granskningskommittén antingen accepterar eller refuserar artikeln, i den form den är inskickad.

IEEE har sedan tidigare ett par rena OA-tidskrifter och fler är på gång och för de flesta av sina traditionella tidskrifter erbjuder man möjligheten att mot en avgift göra sin enskilda artikel fritt tillgänglig. IEEE har även sedan länge en generös policy vad gäller parallellpublicering.

 

/Kristina Graner

eLife

Tidskriften eLife, med de tre tunga aktörerna Welcome Trust, Howard Hughes Medical Institute och Max Planck Society  som finansiärer och initiativtagare, räknar med att kunna publicera sina första artiklar kommande vinter. Tidskriften är med andra ord öppen för submission sedan en tid tillbaka. Eller submit your best work now som de uppmanar till på sin webbplats. Ämnesområdena i fokus för tidskriften är livsvetenskap och biomedicin.

Ambitionsnivån är hög och man siktar på att konkurera med prestigefulla tidskifter som Nature och Science.  En väsentlig skillnad jämfört med dessa båda tidskrifter är att eLife kommer att publiceras som Open Access, alltså fritt tillgänglig för alla. Vad som ytterligare utmärker den är att man inte tar ut några publiceringsavgifter, åtminstone inte inledningsvis. Hela initiativet andas optimism och framtidstro och det skall bli intressant att följa den fortsatta utvecklingen. Hoppas att även chalmersforskare uppmärksammat uppmaningen: submit your best work now!Läs mer på eLife’s webbplats

/Lars Kullman

Första artiklarna i ny OA-tidskrift publicerade

Första artiklarna i nya Open Access-tidskriften Physical Review X från American Physical Society är nu publicerade.

Artiklarna är publicerade med en Creative common-licens och är fria för alla att läsa och använda.

Klipp ur nyhetsbrevet från APS:

“Jorge Pullin, Editor, and Ling Miao, Associate Editor, are very encouraged by the topical spread of these first published papers, which range from the well-established field of atomic, molecular and optical physics to the still relatively new, broad and very active field that explores magnetism or spins at microscopic level. They also extend into the interdisciplinary area: In the paper by Belik et al., statistical physics is applied to understand epidemic spreading; and in another by Benmore and Weber, experimental techniques such as acoustic levitation and x-ray scattering are used to obtain and characterize normally hard-to-make amorphous forms of pharmaceutical drugs.

The editors are also pleased by the high scientific quality and potential significance of these contributions.

The five papers are too small a sample to be a basis for making a generalization about the future of Physical Review X. But they reflect APS’s commitment to making Physical Review X a journal of scientific breadth and excellence. We are confident that, with the continuing and more focused effort of the editors and the Editorial Board to attract and select outstanding papers and with an increasing support of the physics community, Physical Review X can only grow stronger.”

Tidskriften finansieras av så kallade ”article-processing charges” (APC) som tas ut av författaren och i nuläget ligger avgiften på $1500 för en artikel på max 20000 ord.

I höst kommer Chalmers bibliotek att lansera en ny tjänst som ska underlätta för Chalmers forskare som vill publicera sig i Open Access-tidskrifter som exempelvis Physical Review X. Vi ska då kunna ge stöd i form av pengar till författaravgiften till dem som väljer att publicera sig i rena Open Access-tidskrifter.  Mer information om denna tjänst kommer under hösten och officiell lansering kommer ske under ”Open Access Week” 24-30 oktober.

/Kristina Graner

Läsplattor på Chalmers bibliotek

En ny arbetsgrupp på biblioteket med personer som arbetar med e-resurser av olika slag, som förvärv, avtal, e-tidskrifter och databaser och utbildning har börjat titta närmare på hur e-resurserna fungerar på olika prylar. Hur fungerar det med nedladdning, hur beter sig texten, vad får man göra enligt avtalen och vad som går att göra på olika läs- och surfplattor, vilken platta är bäst på pdf? Det och en del annat ska vi undersöka.

Testresultatet kommer att läggas in i ett kalkylark i Google Docs med markeringar för vad som fungerar och inte fungerar. Det kommer sedan att publiceras på bibliotekets webbplats. Vårt första mål är att informera om hur de e-resurser som biblioteket erbjuder beter sig på läs- och surfplattor, men sedan kommer informationen att ges även i biblioteksundervisningen för studenter och forskare. Allt efter som vi har något att berätta, kommer resultaten att läggas ut på Facebook, Twitter och här på bloggen.

Demonstration av läsplattor

/Linnéa

Två nya Open Access-tidskrifter

Både Nature Publishing Group och American Physical Society startar nya Open Access-tidskrifter i år.

NPG lanserar Scientific Reports med ett första nummer nu till sommaren. Där kommer referee-granskade artiklar inom områdena biologi, kemi, fysik och geovetenskap att publiceras fritt tillgängligt online. Publicering kommer att ske direkt efter att granskningsprocessen är klar vilket gör att forskningsresultat kan spridas snabbt till alla intresserade, oavsett prenumerationsavtal och liknande.

APS nya tidskrift heter Physical Review X och kommer med sitt första nummer i höst. Även detta är en OA-tidskrift rakt igenom, med ett rigoröst peer review-system som säkerställer den vetenskapliga kvalitén på artiklarna.

I båda tidskrifterna kommer artiklarna publiceras under en Creative Common-licens, vilket gör att författaren behåller upphovsrätten till sin artikel.

Detta är två alternativ på tidskrifter som många av Chalmers forskare kan ta i beaktande vid val av publiceringskanal och som ligger i linje med Chalmers Open Access-policy.

Mer information om tidskrifterna finns här:

http://www.nature.com/srep/marketing/index.html

http://prx.aps.org/

/Kristina

Journal of Visualized Experiments

Journal of Visualized Experiments is a peer reviewed scholarly journal devoted to biological research in a video format. Yes, you read it right, the articles are in a video format. At Chalmers library we find this cross-over from traditional to new media exciting and hope that you will too. By watching video-articles from the laboratory you will grasp concepts and methods that might have been hard to understand by reading about them.

Check out JoVE and don’t forget to tell us what you thought about it.

JoVE: Rapid Knowledge Transfer

The Journal of Visualized Experiments (JoVE) was established as a new tool in life science publication and communication, with participation of scientists from leading research institutions. JoVE takes advantage of video technology to capture and transmit the multiple facets and intricacies of life science research. Visualization greatly facilitates the understanding and efficient reproduction of both basic and complex experimental techniques, thereby addressing two of the biggest challenges faced by today’s life science research community: i) low transparency and poor reproducibility of biological experiments and ii) time and labor-intensive nature of learning new experimental techniques.

JoVE: Addressing Complexity

The complexity and breadth of life science research has increased exponentially in recent years. Research progress and the translation of findings from the bench to clinical therapies relies on the rapid transfer of knowledge both within the research community and the general public. Written word and static picture-based traditional print journals are no longer sufficient to accurately transmit the intricacies of modern research.

JoVE: Lifting the Laboratory Time Sink

As every researcher in the life sciences knows, it can take weeks or even months to learn, perfect, and apply new experimental techniques. It is especially difficult to reproduce newly published studies describing the advanced state-of-the-art techniques. Thus, much time in the laboratory is spent learning techniques and procedures. This is a never ending process for experimental scientists as methodologies in this fast-growing field evolve and change with each coming year (e.g. genomics and proteomics, most dramatically). The time and resource-consuming process of learning and staying current with techniques and procedures is a rate-limiting step in the advancement of scientific research and drug discovery.

JoVE: Integrating Time

JoVE opens a new frontier in scientific publication by promoting efficiency and performance of life science research. Visualization of the temporal component, or the change over time integral to many life science experiments, can now be done. JoVE allows you to publish experiments in all their dimensions, overcoming the inherent limitations of traditional, static print journals, thereby adding an entirely new parameter to the communication of experimental data and research results.

Read more about JoVE.

/ Daniel

Inga fler inlägg.