Årets Open Access week är här

Nu är det återigen dags för Open Access week – ett årligen återkommande, globalt initiativ för att uppmärksamma och öka kunskapen om fri tillgång till vetenskaplig publicering. På http://www.openaccessweek.org/ kan man få en överblick över vad som händer runt om i världen under den här veckan.

Här på Chalmers uppmärksammar vi veckan på lite olika sätt. Vi har delat ut ett pris för senaste årets mest nedladdade artikel i Chalmers Publication Library (CPL). Läs mer om detta i ett tidigare blogginlägg. Vi har även gjort en extra informationsinsats mot institutionerna med bl.a. en tryckt folder att ställa på fikaborden och en bild till de digitala info-skärmarna.

OA_foldrar

Chalmers har sedan några år tillbaka en OA-policy som, i likhet med många forskningsfinansiärer, ställer krav på att Chalmers forskningsresultat ska göras fritt tillgängliga. Detta ska ske genom att man laddar upp fulltextkopior av sina publikationer i CPL. I policyn finns även en rekommendation att välja en OA-tidskrift när man publicerar sin artikel, men detta är alltså inget krav från Chalmers sida. En snabb sökning i CPL visar att 31% av de refereegranskade artiklar och konferensbidrag som publicerades av Chalmers forskare förra året finns i fulltext i CPL. Vi har alltså fortfarande ett stort arbete att göra med att sprida information om OA och OA-policyn till våra forskare och hjälpa dem att uppfylla kraven på att göra sin forskning fritt tillgänglig.

Ett citat som jag tar med mig i det arbetet kommer från en av författarna till den prisbelönta artikeln ovan, Carl Lindberg: ”Jag publicerar bara i traditionella tidskrifter om jag inte vill att någon ska läsa det jag skrivit”

/Kristina Graner

Här är årets mest nedladdade artikel i CPL

oa4

Med 151 unika nedladdningar är Game Intelligence in Team Sports årets mest efterfrågade artikel i Chalmers Publication Library, CPL. – Vi valde en open access-tidskrift för att ge våra resultat största möjliga spridning, säger en av författarna Carl Lindberg.

Game Intelligence in Team Sports är skriven av Carl Lindberg, adjungerad professor vid matematiska vetenskaper, hans tidigare doktorand Jan Lennartsson samt den förre NHL-spelaren Nicklas Lidström. Artikeln handlar om spelintelligens inom ishockey och hur både enskilda spelare och lag kan effektivisera sitt spel med hjälp av matematisk statistik.
– Då vi visste att det vi skrivit hade ett allmänt intresse, ville vi inte ”gömma” resultaten på universitetet. PLOS ONE är den största vetenskapliga OA-tidskriften, så det kändes mest naturligt att publicera där, fortsätter Jan Lennartsson.

Förutom många nedladdningar i CPL har Game Intelligence in Team Sports även fått brett genomslag i sociala medier.
– Det klassiska sättet att publicera i vetenskapliga artiklar i de mest prestigefyllda tidskrifterna är hopplöst föråldrat. Det är ingen som söker på det sättet längre. Det enda som egentligen spelar någon roll, är om det är granskat och om det går att söka via Google Scholar, säger Carl Lindberg.

Se artikeln i CPL

Läs nyheten i samband med publiceringen av Game Intelligence in Team Sports i PLOS ONE

Läs mer om open access

oa2

Carl Lindberg vid prisutdelningen på Chalmers bibliotek

oa1

Jan Lennartsson berättar om innehållet i artikeln

OAlogo

Text: Karin Ljungklint
Foto: Sofia Andersson

Chalmers biblioteks fond för OA-publicering

Bibliotekets fond för OA-publicering har nu åter öppnats. Chalmers forskare har möjlighet att ansöka om pengar från fonden för att kunna publicera sig i Open Access-tidskrifter. Biblioteket startade fonden 2011 och sedan dess har ett 60-tal artiklar publicerats med hjälp av medel från fonden. Några få riktlinjer finns för att man ska beviljas bidrag från fonden:

  • Tidskriften ska vara en ren OA-tidskrift. Fonden stödjer inte publicering i s.k. hybridtidskrifter.
  • Artikelns korresponderande författare ska vara anställd på Chalmers.
  • Artikeln ska registreras och laddas upp i fulltext i Chalmers publikationsdatabas (CPL) senast vid tidpunkten för publicering.

Vi tar emot ansökningar löpande och tillämpar först till kvarn-principen.

All information om fonden samt ansökningsformulär finns på bibliotekets webbsidor: http://www.lib.chalmers.se/publicering/open-access/fond-foer-oa-publicering/

/Kristina Graner

Nytt på OA-fronten

Nyligen tog vi fram färska siffror på antalet artiklar som har en fritt tillgänglig fulltext deponerad i CPL (refereegranskade artiklar och konferensbidrag). De visar att andelen OA-publiceringar senaste åren legat ganska stadigt på ca 29 %. Det stora klivet togs mellan 2010 och 2011 då andelen steg från 16 % till 28 %, därefter har det stått relativt still. Att det skedde en stor ökning efter 2010 beror på att Chalmers OA-policy infördes 2010 samt att biblioteket i samband med detta satsade mer resurser på att sprida information om OA och genomförde olika satsningar kring detta.

Hur vi ska göra för att ta nästa kliv återstår att se, men det är ju tydligt att vi nu måste hitta nya strategier för att få våra forskare intresserade av att publicera Open Access. Notera dock att siffrorna inte visar andelen publikationer publicerade med så kallad Gold Open Access (publicering i rena OA-tidskrifter), även om många av dessa även är parallellpublicerade i CPL.

OA_diagram

Anmärkningsvärt när man tittar på OA-publiceringen per institution är Fundamental fysik som mellan 2013 och 2014 ökade från 33 % till 75 %. En viktig anledning till det är projektet SCOAP3 som startade i januari förra året. Genom detta har ett antal ledande tidskrifter inom högenergifysik omvandlats till OA-tidskrifter som forskare kan publicera sig i utan kostnad. Artiklarna publiceras med Creative Commons licens och kan därmed enkelt laddas upp i CPL.

Den höga stapeln för Signaler och system 2012 beror sannolikt på det projekt biblioteket drev tillsammans med institutionen under 2013.

Likväl närmar vi oss nu med stormsteg en milstolpe för OA-publiceringen i CPL. När som helst kommer vi passera 5000 deponerade fulltexter:

OA_050213

Inom kort kommer vi åter att öppna vår fond för OA-publicering. Fonden har funnits sedan 2011 och hittills har ett 60-tal artiklar publicerats med hjälp av medel från fonden. Mer information kommer inom närmsta veckan.

/Kristina Graner

Några Open Access-nyheter

Den nyligen lanserade Open Access-tidskriften PeerJ meddelar att deras artiklar nu kommer att indexeras av Scopus och PubMed Central. Redan från start har tidskriften indexerats av Google Scholar. Ett 60-tal artiklar har hittills publicerats inom ämnesområdena biologiska vetenskaper, medicin och hälsovetenskap.

PeerJ använder sig av en annorlunda finansieringsmodell som bygger på att man som forskare betalar en engångsavgift och därefter kan publicera i PeerJ livet ut i princip. All artiklar som publiceras i PeerJ har, utifrån liknande kriterier som i den etablerade OA-tidskriften PLoS One, genomgått peer review-granskning.

 

IEEE startar en ny Open Access-tidskrift, IEEE Access, vilken man beskriver som en ”mega journal”. Artiklar inom IEEE’s alla ämnesområden tas emot och man utlovar en snabb peer review-process, där granskningskommittén antingen accepterar eller refuserar artikeln, i den form den är inskickad.

IEEE har sedan tidigare ett par rena OA-tidskrifter och fler är på gång och för de flesta av sina traditionella tidskrifter erbjuder man möjligheten att mot en avgift göra sin enskilda artikel fritt tillgänglig. IEEE har även sedan länge en generös policy vad gäller parallellpublicering.

 

/Kristina Graner

Ny söktjänst för Chalmers studentarbeten

Idag lanserar vi den nya söktjänsten Studentarbeten, där du kan hitta examensarbeten och andra studentarbeten från Chalmers. Fulltextfiler finns fritt tillgängliga för många av arbetena, från 2010 och framåt är täckningen mycket god. En nyhet är bl.a. att man från och med nu kan koppla ett arbete till ett specifikt utbildningsprogram.

Lanseringen av Studentarbeten innebär även att examensarbeten inte längre är sökbara i Chalmers Publication Library (CPL), dock sker registrering och uppladdning av filer fortfarande i CPL. CPL kommer precis som förut tillgängliggöra avhandlingar och övriga forskningspublikationer skrivna av Chalmersforskare.

/Kristina Graner

 

Open Access Week 22-28 oktober 2012

Snart är det återigen dags för den årliga Open Access-veckan, vars syfte är att belysa och sprida kunskap om vetenskaplig publicering och Open Access. Många lärosäten runt om i Sverige och världen passar under denna vecka på att arrangera seminarier, workshops och andra evenemang för att på olika sätt uppmärksamma fördelarna med att publicera forskningsresultat Open Access.

På den officiella webbsidan för Open Access Week, kan man läsa om vad som händer runt om i världen.

Vi på Chalmers bibliotek kommer den 24:e oktober att hålla i ett lunchmingel på biblioteket, främst riktat till nyanställda på Chalmers. Vi kommer i form av ett antal blixtpresentationer berätta om Open Access på Chalmers, publikationsprofilerna i CPL och samarbetskartor kommer att visas, och vi kommer även att berätta mer om andra tjänster på bibioteket, vilka kurser vi erbjuder mm.

Övriga aktiviteter i Sverige under OA-veckan kan man läsa om på Kungliga bibliotekets OA-blogg.

/Kristina Graner

Parallellpublicering i praktiken – rapport från en workshop

I torsdags samlades ett 50-tal bibliotekarier från hela Sverige för att diskutera parallellpublicering och de problem som dyker upp kring detta. En stor fråga som diskuterades handlade om vem som ska göra jobbet, är det vi på biblioteket eller är det forskarna själva som ska göra det? En annan diskussion rörde hur vi når ut till forskarna, hur gör vi för att få med dem på detta med parallellpublicering och Open Access?

 

Många praktiska problem ventilerades. Hur gör vi med försättsblad, vilka arbetsflöden har vi kring parallellpubliceringen idag, hur kan man förenkla de olika momenten osv.

 

Dagen inleddes med en uppfriskande lägesrapport från Linköping och David Lawrence. Han betonade bl.a. vikten av att prata med forskarna om Open Access om och om igen. Det räcker inte att göra det en gång!

 

Under dagen fick vi flera rapporter från olika lärosäten om hur man arbetar med de här frågorna. Några som har kommit långt och redan fått med sig forskarna och andra som har mycket idéer om hur man kan arbeta vidare.

 

En idé från Uppsala universitet handlar om att i samarbete med kommunikationsavdelningen som skickar ut pressmeddelanden om aktuell forskning, se till att den aktuella artikeln ligger i fulltext i den lokala publikationsdatabasen och länka dit istället för till en tidskrift som journalisterna i många fall kanske inte kommer åt. Då kan man direkt se nyttan av parallellpubliceringen. Ett annat tips för att börja i någon ände, är att kontakta de personer på lärosätet som är projektledare för projekt som fått pengar av finansiärer som ställer krav på Open Access, och erbjuda dem stöd kring detta.

 

På det hela taget var det en mycket givande och intressant dag som gav inspiration och handfasta idéer att ta med sig tillbaka till det dagliga arbetet med parallellpublicering.

 

Presentationer från workshopen läggs ut på denna sida inom kort: http://openaccess.kb.se/seminarier/parallellpublicering-i-praktiken/

 

/Kristina Graner

Open Access-nyheter

Så här dagarna innan jul bjuder vi på några goda OA-nyheter från Chalmers!

  • Vi har nyss passerat 1000 lokala fulltexter i Chalmers Publication Library, en rejäl ökning sedan förra året. Vi har under året varit ute på flera institutioner och informerat om Open Access-policyn och berättat om den support och service vi på biblioteket erbjuder forskarna och vi har även på andra sätt försökt sprida information om Open Access till Chalmers forskare.Vi har även gjort en hel del punktinsatser där vi laddat upp fulltexter från förlag som tillåter parallellpublicering av den publicerade versionen av artikeln.
  • Den första artikeln som fått stöd av bibliotekets fond för OA-publicering har nu publicerats i Optics Express. Ytterligare ett antal ansökningar har blivit beviljade sedan lanseringen av fonden i oktober. Vi har fått en hel del frågor och positiva kommentarer om fonden från Chalmers forskare och förhoppningsvis leder detta till att fler publicerar i OA-tidskrifter. En vanlig fråga vi får kring fonden handlar om stöd till avgifter för att göra enskilda artiklar Open Access i en annars prenumerationfinansierad tidskrift. I och med att biblioteket i många fall redan betalar för åtkomsten till dessa tidskrifter stöder inte fonden detta.
  • Vi håller för närvarande på och testar att publicera konferensbidrag i systemet Open Conference Systems och bidragen från en första konferens finns på plats nu. Dessa är publicerade i efterhand och systemet har inte använts för t.ex. peer review i det här fallet. Ett större test pågår i samarbete med konferensen NU2012. Där används OCS för hela abstract-hanteringen med granskning, indelning i olika teman och så vidare. Utvärdering av testen kommer att ske och därefter ska vi ta ställning till om det är en tjänst vi i framtiden kan erbjuda Chalmers.
  • Resultaten från projekt finansierade av EU:s sjunde ramprogram (FP7), inom vissa ämnesområden, finns nu sökbara i databasen OpenAIRE. För närvarande ligger där 15 publikationer med Chalmers-koppling, som är hämtade från CPL och samtliga har en fritt tillgänglig fulltext.

/Kristina Graner

Inga fler inlägg.