Forskning för ögonen på Vetenskapsfestivalen

PATRICLjung trafikolycka2

Forskning i färg, form och bild. Det stod i centrum på Visual Arena Lindholmen under Vetenskapsfestivalen. Chalmers bibliotek medarrangerade utställningen Places & Spaces: Mapping Science. 

För tio år sedan började forskare samla in visualiseringar av data från runtom i världen. Det resulterade så småningom i en utställning, som nådde Göteborg under årets Vetenskapsfestival.

För tre och ett halvt år sedan började Stina Johansson på Chalmers bibliotek. Hon fick syn på utställningen och sökte stipendium för att åka till Indiana. För ett år sedan gick det igenom.

I dag är hon, tillsammans med bibliotekets Jan Magnusson, medarrangör och har valt ut favoriter från de tio år som utställningsprojektet hittills har pågått.

– Utställningen visar en bredd och behandlar olika ämnen. Metoden används av allt från konstnärer till vetenskapsmän till politiker, säger Stina Johansson och pratar om visualiseringar som ett bra sätt för att upptäcka historier, mönster och samband.

– Utveckling av tid och Hans Roslings Gapminder är ett bra exempel. Det finns ett starkt samband mellan pengar och livslängd i länder, som inte hade varit lika tydlig i text och tabeller, säger hon och sveper med handen över teckningen på väggen, där datat sitter uppklistrat.

STINAgapminder

Utställningen är en del av serien Visualizing Life and Death, som är ett samarbete mellan Chalmers bibliotek, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska akademin och Explainartist.

Tidigare under dagen pratade Patric Ljung, universitetslektor i Linköping, om världens första virtuella obduktionsbord och i andra änden av lokalen ställer Ajibola Omokanye ut tavlor, där han låtit barn illustrera smittor och bakterier med färg. Vad arrangörerna har gemensamt är, enligt Stina, kärleken till bilder.

– Vi bara uttrycker det på olika sätt. Ajibolas sätt att jobba är exempelvis lekfullt, explosionsartat. Spännvidden mellan pennor, papper, färg och det tekniska är jättekul. Jag vill kalla det dynamiskt, även om det är ett utslitet ord.

mingel8

I rummet intill visas kortfilmen Humanexus. Det är en tolv minuter lång berättelse om mänsklig kommunikation. Den startar i skriftspråket och siktar mot var människan befinner sig i dag: framför datorn, i mejlkorgen, med en telefon i handen.

– Filmen är dystopisk när det kommer till dagens samhälle, då vi får information från alla håll, säger Stina Johansson.

Hur ser framtidens visualiseringar inom forskning ut?

– Det kommer växa och kanske utvecklas genom nya tekniker, till exempel 3D-visualiseringar. Vi är tvungna att använda oss av visualiseringar.

Varför då?

– När man jobbar med stora mängder data är bilderna ett verktyg för att hitta samband. Det är en effektiv metod för att analysera datan och sedan presentera den för andra, säger hon och pratar vidare om sitt stora intresse för bildspråk.

– Vi rör oss mer till att kommunicera genom bilder. Det kan handla om allt från att skicka en emoji i stället för ett sms, till att göra en visualisering i stället för att skriva tre sidor text. Man behöver inte fastna, säger Stina Johansson.

/Sofia Andersson

Detta bildspel kräver JavaScript.

Chalmers bibliotek på studiebesök i Indiana USA

bloomington-0029

I utforskandet av tjänster för forskningsdata och datavisualisering, har Chalmers bibliotek inspirerats av kollegor på Indiana University (IU) och Purdue University i Indiana, USA. För få veta mer om hur de här universiteten arbetar reste Urban Andersson, Jonas Gilbert och Stina Johansson dit på studiebesök. Tillbaka på Chalmers är vi fyllda av intryck och idéer, arbetet som pågår i Indiana är av stort intresse för alla som vill veta mer om nya typer av tjänster som bibliotek kan erbjuda sina användare.
Indiana University är värd för CNS (Cyberinfrastructure for Network Science) Center. CNS har bland annat varit involverade i framtagandet av visualiseringsverktyget Sci2 och VIVO, en tjänst för att samla forskningsinformation. Tack vare CNS IVMOOC (Information Visualisation MOOC) har, inte bara IU:s studenter, utan studenter och yrkesverksamma från hela världen kunnat lära sig mer om datavisualisering, såväl teorier bakom som hur man praktiskt går till väga för att visualisera data (bland årets deltagare fanns bland andra två bibliotekarier från Chalmers bibliotek!). I sin roll som visualiseringscenter, samlar CNS in olika typer av visualiseringar från hela världen, skapade av såväl forskare som konstnärer, och ställer ut dem i den årligt förekommande utställningen Places & Spaces: Mapping Science”. Atlas of science: visualizing what we know, boken som samlar alster från tidigare utställningar, finns att låna på biblioteket. Möjlighet finns att ställa ut delar av eller hela utställningen för den som skickar in en förfrågan om att vara värd för den.

Från Bloomington, Indiana for vi till West Layfayette, hem för Purdue University med utbildningar och forskning inom teknik och naturvetenskap. Purdue University Libraries dekan Jim Mullins kom från MIT till Purdue Libraries 2004 och gick då ut med en öppen fråga till universitetet. Vilka typer av tjänster ska biblioteket erbjuda forskarna? Redan då, säger Mullins, märktes ett stort behov av tjänster för hantering av forskningsdata. Idag arbetar Purdue Library med framtagandet av planer för hantering av forskningsdata, tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata. Biblioteksrepresentanter från hela världen kommer till Purdue University i West Lafayette för att höra mer om systemen Purdue e-Pubs (Purdues publikationsdatabas), e-Archives (Purdues digitala arkiv), PURR (Purdues databas som hanterar forskningsdata) som tillsammans utgör en modern infrastruktur för publicerings – och forskningsprocessen. Bibliotekarierna på Purdue Library pratade om vikten att fokusera på tjänster snarare än på data som ”föremål”, och att vi som bibliotekarier bör arbeta med att möta användarna i samtal kring deras hantering av data för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster. Bland annat genomför man intervjuer för att klarlägga behov av att hantera data inom forskningsprojekten, och man såg likheter med bibliotekariens traditionella referensintervju med skillnaden att stödet ges i en annan fas av forskningsprocessen. Är det så att rollen som referensbibliotekarie är ständigt aktuell trots skiftande arbetsuppgifter?

Sist men inte minst vill Stina passa på ett rikta ett stort tack till Svensk Biblioteksförening som tack vare ett resestipendium gjorde resan möjlig!

ChALS 2012 Making Data More Human: Visualization and Infographics

Vi har det stora nöjet att presentera de nio personer som ska inspirera oss på årets ChALS-konferens och inviga oss i ämnet ”Making data more human: visualization and infographics”. Boka in dagen före bokmässan, 26 september, på Chalmersska huset i centrala Göteborg!

Låt oss presentera årets presentatörer!

Moritz_stefaner


Moritz Stefaner, Keynote Speaker

Moritz Stefaner works as a “truth and beauty operator” on the crossroads of data visualization, information aesthetics and user interface design. With a background in Cognitive Science (B.Sc. with distinction, University of Osnabrueck) and Interface Design (M.A., University of Applied Sciences Potsdam), his work beautifully balances analytical and aesthetic aspects in mapping abstract and complex phenomena.

Moritz will report from his practice as a ”Truth & Beauty Operator” and deconstruct some of his recent works, shedding some light on his work process and the rationale behind the design decisions. More

Johanna Olander

johannaJohanna arbetar som utvecklingsledare för användarupplevelsen/UX-director på LIBRIS, Kungliga biblioteket. Johanna spenderar större delen av sin tid som strategiskt bollplank eller som UX-lead i Libris utvecklingsprojekt. Hon drivs av att designa tjänster som gör människor glada.

Johanna kommer att prata om hur utvecklingen av datavisualisering har sett ut över tid, och hur vi behöver designa våra tjänster för att göra det enkelt och inspirerande att utforska stora mängder data.


rurik2Rurik Greenall
Rurik Thomas Greenall is a data wrangler with a keen interest in all things data, from crunching numbers to visualization via text analysis.

From 2006–2012 he was research librarian/systems developer at NTNU University library in Trondheim working with social, semantic web applications and large data sets.

Rurik will present the NTNU University Library’s digitization project aims to provide relevant, exciting ways of interacting with content, giving access to materials by visualizing and re-contextualizing bibliographic data in new ways. This presentation describes the ideas behind the the visualizations and the methods used to achieve the end results. More…

Eva Eriksson

eva_eriksson1Eva is a PhD student at the Department of Applied Information Technology, division of Interaction Design, at the University of Gothenburg, and a teacher at the Interaction Design Masters Programme.

Eva’s talk will be based on the soon to be completed dissertation entitled ”Intertwine and Play! – Interaction design explorations in the public library space”.  More… 


SONY DSCÅsa Jenslin & Lars Nordesjö
Åsa och Lars är bibliotekarier vid Karolinska institutets universitetsbibliotek. Åsa jobbar med webb, tillgängliggörande av e-resurser, databasavtal. Lars jobbar som IT-strateg, och också han med tillgängliggörande av e-resurser.

Åsa och Lars kommer att berätta hur man kan göra infografik utan att vara expert på design eller programmering. Hela KIB:s projekt genomsyras av mottot DIY. Varför har de valt att göra en infografik för Summon och i vilka andra sammanhang skulle bibliotek kunna tänkas använda infografik för synliggöra sina samlingar/tjänster/funktioner/personal?

Stina

Stina Johansson
Stina jobbar som bibliotekarie på Chalmers bibliotek, med Chalmers publikationsdatabas (CPL) och bibliometri, på avdelningen för vetenskaplig publicering och bibliometri. Hon är särskilt intresserad av att studera forskarnätverk och drivs av mottot: ”Visualisera mera!”.

På ChALS kommer Stina att berätta om projektet ”Chalmers på världskartan” – hur kan forskningssamarbeten och citeringsnätverk projiceras på världskartan?


hampusHampus Brynolf

Hampus Brynolf har gjort flera olika typer av nätverks- och inflytandevisualiseringar under åren. Med ett särskilt intresse för sociala medier och politik har han gjort en makthavarkartläggningen över vem som känner vem bland politiker, journalister och PR-konsulter, en karta som senast presenterades på Almedalen i år. I början av 2012 presenterade han Twittercensus, en kartläggning av twitters utbredning i Sverige. Resultaten blev bland annat en relations- och klusterkarta.

Hampus kommer att berätta om det praktiska arbetet med datainsamling och visualisering av Twittercensus – nätverksvisualiseringar.

Matilda Hall
Matilda Hall arbetar  med att skapa informationsgrafik och
informationsdesign på det egna företaget Infografiskamatilda21

Hon skall prata om hur det är att arbeta med informerande bild som frilansare och hur efterfrågan på den typen av tjänster ser ut att öka stadigt

/Planeringsgruppen ChALS 2012

ChALS 2012

Nu är det snart dags för ChALS!

ChALS (Chalmers Annual Library Seminar) är det årliga seminarium som vi arrangerar i samband med Bok- och Biblioteksmässan. Vi har med undantag för IFLA 2010 arrangerat seminariet sedan 2003. Innehållet har haft stor variation under åren allt från OA-frågor i dess begynnelse till bibliotekens framtid och även de sammas arkitektur och uttryck.

Temat för ChALS 2012 är  ”Making data more human : visualization and infographics”.
Det handlar om nya vägar att synliggöra bibliotekens verksamheter genom datavisualisering och grafisk presentation. Grafisk presentation av data är ett effektivt sätt att förenkla och åskådliggöra komplex information och passar ofta oss människor bättre än sifferinformation. Med hjälp av färg, form och bild designar man, och gör stora datamängder begripliga. Intresset för datavisualisering har ökat kraftigt på senare tid och användningsområdena är oändliga

Vi har engagerat ett antal personer som har kompetens inom området och som skall berätta om sin infallsvinkel i ämnet för oss.
Vilka får ni lyssna på?
Ni får lyssna på Rurik Greenall, Åsa Jenslin, Stina Johansson, Lars Nordesjö, Johanna Olander, Moritz Stefaner, Eva Eriksson.  Fler kan tillkomma.
När? Onsdagen den 26 september.
Var? Chalmersska huset på  Södra Hamngatan i Göteborg

 

 Följ ChALS på #ChALS12 och även här på  bloggen
Anmälningsformulär kommer inom kort på http://www.lib.chalmers.se/libraryinfo/seminars/

/ChALS-gruppen gm Annelie J

Inga fler inlägg.