Chalmers bibliotek på studiebesök i Indiana USA

bloomington-0029

I utforskandet av tjänster för forskningsdata och datavisualisering, har Chalmers bibliotek inspirerats av kollegor på Indiana University (IU) och Purdue University i Indiana, USA. För få veta mer om hur de här universiteten arbetar reste Urban Andersson, Jonas Gilbert och Stina Johansson dit på studiebesök. Tillbaka på Chalmers är vi fyllda av intryck och idéer, arbetet som pågår i Indiana är av stort intresse för alla som vill veta mer om nya typer av tjänster som bibliotek kan erbjuda sina användare.
Indiana University är värd för CNS (Cyberinfrastructure for Network Science) Center. CNS har bland annat varit involverade i framtagandet av visualiseringsverktyget Sci2 och VIVO, en tjänst för att samla forskningsinformation. Tack vare CNS IVMOOC (Information Visualisation MOOC) har, inte bara IU:s studenter, utan studenter och yrkesverksamma från hela världen kunnat lära sig mer om datavisualisering, såväl teorier bakom som hur man praktiskt går till väga för att visualisera data (bland årets deltagare fanns bland andra två bibliotekarier från Chalmers bibliotek!). I sin roll som visualiseringscenter, samlar CNS in olika typer av visualiseringar från hela världen, skapade av såväl forskare som konstnärer, och ställer ut dem i den årligt förekommande utställningen Places & Spaces: Mapping Science”. Atlas of science: visualizing what we know, boken som samlar alster från tidigare utställningar, finns att låna på biblioteket. Möjlighet finns att ställa ut delar av eller hela utställningen för den som skickar in en förfrågan om att vara värd för den.

Från Bloomington, Indiana for vi till West Layfayette, hem för Purdue University med utbildningar och forskning inom teknik och naturvetenskap. Purdue University Libraries dekan Jim Mullins kom från MIT till Purdue Libraries 2004 och gick då ut med en öppen fråga till universitetet. Vilka typer av tjänster ska biblioteket erbjuda forskarna? Redan då, säger Mullins, märktes ett stort behov av tjänster för hantering av forskningsdata. Idag arbetar Purdue Library med framtagandet av planer för hantering av forskningsdata, tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata. Biblioteksrepresentanter från hela världen kommer till Purdue University i West Lafayette för att höra mer om systemen Purdue e-Pubs (Purdues publikationsdatabas), e-Archives (Purdues digitala arkiv), PURR (Purdues databas som hanterar forskningsdata) som tillsammans utgör en modern infrastruktur för publicerings – och forskningsprocessen. Bibliotekarierna på Purdue Library pratade om vikten att fokusera på tjänster snarare än på data som ”föremål”, och att vi som bibliotekarier bör arbeta med att möta användarna i samtal kring deras hantering av data för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster. Bland annat genomför man intervjuer för att klarlägga behov av att hantera data inom forskningsprojekten, och man såg likheter med bibliotekariens traditionella referensintervju med skillnaden att stödet ges i en annan fas av forskningsprocessen. Är det så att rollen som referensbibliotekarie är ständigt aktuell trots skiftande arbetsuppgifter?

Sist men inte minst vill Stina passa på ett rikta ett stort tack till Svensk Biblioteksförening som tack vare ett resestipendium gjorde resan möjlig!

ChALS 2012 – Making data more human: Visualization and infographics

On September 26th, Chalmers Library arranged ChALS (Chalmers Annual Library Seminar). The theme this year was “Making Data More Human: Visualization and Infographics”. About one hundred participants and speakers gathered at Chalmersska huset, to share ideas on how libraries and other organizations may enrich information through new techniques and interesting designs.

Johanna Olander gave us an introduction and brief history of the area, starting out in 19th century London, showing us Dr. John Snow’s cholera map. From Johanna’s presentation and throughout the day, we learnt about the story – i.e. the extra value a piece of data visualization or infographics presents. Moritz Stefaner told us about his work with big organizations like the OECD, the Olympic Games in London and also taught us that in order to create outside the box we need to keep an open mind and play (!). Throughout the presentations – by Johanna Olander, Moritz Stefaner, Rurik Greenall, Hampus Brynolf, Åsa Jenslin and Lars Nordesjö, Matilda Hall, Eva Eriksson and Stina Johansson, there was a red line, paved with words like story, creativity, play and good and bad practice.

This year’s ChALS ended with a vernissage, showing pictures and animations (check out Hampus Brynolf’s Twitter animation! that was displayed during the vernissage!) given to us by our presenters. We were also given the opportunity to show a DVD from the very exciting Spaces and Places exhibition at Indiana University.

And for those of you who want to take a first or second look at the ChALS 2012 presentations:

https://blog.lib.chalmers.se/2012/10/15/presentationerna-fran-chals-2/

Thank you all for coming, looking forwards to next year!

/The ChALS 2012 group

Bibliometrics at the Crossroads

En eftermiddag i maj bjöd Högskolan i Borås och Chalmers bibliotek in till ett halvdagsseminarium, Bibliometrics at the Crossroads, på Chalmersska huset i Göteborg. Sommaren hade kommit på tidig visit, så att staden visade upp sig från en av sina mest smickrande sidor.

Seminariet inleddes av Chalmers prorektor, professor Mats Viberg, som hälsade alla välkomna till Chalmers och Chalmersska huset. Seminariets moderator, professor Jan Nolin (Högskolan i Borås), lotsade deltagarna genom programmet: Presentationer av professor Blaise Cronins (Indiana University) och forskarstuderande Gustaf Nelhans (Göteborgs Universitet/Högskolan i Borås), fram till den avslutande paneldebatten mellan Blaise Cronin, Ulf Kronman (Samordnare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor vid Kungliga biblioteket.), Gustaf Nelhans, Tore Lund (bibliometriker, Chalmers bibliotek) och Mats Viberg.

I sin presentation The Changing Conditions of Scholarly Communication, tog Blaise Cronins oss med på en spännande tidsresa med start i 1600-talets Royal Society och dess tidskrift Philosophical Transactions, via användandet av traditionella bibliometriska indikatorer, vidare mot hyperauthorship (”forskningssamarbete i industriell skala”), Open Access, ”alternative metrics” samt dagens bredd av publiceringsformat (från ”manuscript” till ”micro scripts, macro scripts, mega scripts, molecular scripts, mutable scripts and mobile scripts”).

Efter Blaise Cronins presentation och kaffe i salongen och på innegården tog Gustaf Nelhans vid med presentationen Inscribed and Circumscribed by Citations – Indicators, Impact and Quality in the Humanities and Social Sciences, om bibliometri i förhållande till medelsfördelning, den svenska modellen kontra den norska, citeringspraktiker, med svensk humanistisk forskning som exempel.

En bild som särskilt stannade på näthinnan efter den spännande paneldiskussionen var Ulf Kronmans visuellt förstärkta jämförelse mellan de senaste årens bibliometri-boom och nittiotalets IT-boom.

Ett stort tack till alla inblandade som förgyllde dagen och debatten – gästerna, föreläsarna, panelmedlemmarna, moderatorn, välkomsttalaren, fixarna och Heidi Holst på Chalmersska huset!

http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615

/Stina Johansson

Inga fler inlägg.