Reflektioner från ChALS 2017

Vi har alla varit där. Vi besökte en konferens (eller gick en kurs, eller deltog i en workshop) som fyllde oss med inspiration. Och vi gick därifrån, fast beslutna att hädanefter arbeta på ett helt nytt sätt.

Sedan insåg vi att under tiden som vi varit på konferens hade mailen strömmat in, några mindre akutsituationer uppstått på jobbet och deadline för rapporten vi lovat att skriva var visst imorgon. Och nästa gång vi får chansen att tänka på insikterna från konferensen så har det gått tre veckor och vi minns inte riktigt vad som sades men så snart vi får tid ska vi definitivt gå igenom de utskickade presentationerna och anteckningarna vi gjorde under dagen…

Förväntansfull publik.

Vardagen har en förmåga att skjuta förändring på framtiden. Därför tänkte jag ta en stund för att se tillbaka på ChALS 2017, en konferens som faktiskt handlade om att skapa förändring i verksamheten, trots att de dagliga arbetsuppgifterna fortsätter att strömma in.

Den 27 september samlades 120 personer i Chalmersska huset i Göteborg för att tillsammans fundera över årets tema ”Creativity – at work!” Hur skapar man en organisation där man tar tillvara på medarbetarnas initiativ och där idéer omsätts i praktiken? 18 engagerade talare delade med sig av sina erfarenheter och åhörarna ställde frågor, diskuterade och testade graphic recording.

Den största insikten som jag bär med mig från dagen är vilket mod som krävs för att åstadkomma förändring. Hela konferensen dokumenterades av Terese Ellnestam, som på långa dukar tecknade och illustrerade innehållet. Åhörarna fick själva möjlighet att rita istället för att bara berätta med ord, vilket var mycket uppskattat. Men jag tänker också att det krävs mod att vara den som på nästa avdelningsmöte delar ut papper och pennor och säger ”nu vill jag att alla ska rita hur de tror att användarna kommer att påverkas av våra nya rutiner”. Mod var också någonting som Adam Lawrence från WorkPlayExperience talade om, exempelvis när han berättade om tjänstemannen som byggde upp en disk av pappkartonger i sitt kvarter i Los Angeles och uppmuntrade boende att komma och berätta vilken service de skulle vilja ha av sitt stadsdelskontor.

Terese Ellnestam om vad som hindrar kreativitet.

För ett genomgående tema för dagen var att det sällan råder brist på bra idéer, däremot krävs en organisation som tillåter att man på ett enkelt och billigt sätt skapar prototyper för att testa om idéerna håller. Man måste skapa en kultur på arbetsplatsen där medarbetarna får ha inställningen: ”Ja, det här kanske verkar barnsligt eller oseriöst, men vi gör det för att det är ett enkelt och billigt sätt att testa vilka av våra idéer som fungerar i praktiken”. För att hitta de lyckade idéerna krävs också att vi vågar misslyckas många gånger. Ett sätt att hantera misslyckanden är att helt enkelt se dem som forskningsresultat: ”Negativt utslag på det här experimentet, då går vi vidare och testar nästa tes.” Ett annat sätt är att minska konsekvensen av misslyckandet: hur irriterande det än är att inse att man har förlorat två dagars arbete och att prototypen i kartong som man byggde var värdelös, så är det ingenting mot känslan när man inser att 2 månaders arbete och hundratusentals investerade kronor har varit förgäves.

Adam Lawrence om sina ”Five Commandments of Practical Human-centric Innovation”.

För att lyckas med förändringsarbete krävs modiga medarbetare, men det krävs även en modig organisation med modiga chefer som vågar släppa kontrollen och låta medarbetarna testa sina idéer. Men som vi fick lära oss av Katarina Stetler, från Kairo’s Future, så kommer förändringshastigheten i samhället fullkomligt explodera de närmaste åren, vilket ställer krav på oss att ständigt tänka på nya sätt och utveckla vår verksamhet. Därför är jag tacksam över att vara en del av biblioteksvärlden, där många kunniga människor så generöst delar med sig av sina erfarenheter. Vi på Chalmers bibliotek vill gärna fortsätta diskussionen som påbörjades under ChALS 2017. Så alla ni som har tankar om förändringsarbete, hör gärna av er till oss så fortsätter vi bolla idéer, dela erfarenheter och stötta varandra!

”Graphic recording” av Terese Ellnestam. Klicka för större bild.

/Jenny Kihlberg

ChALS 2012

Nu är det snart dags för ChALS!

ChALS (Chalmers Annual Library Seminar) är det årliga seminarium som vi arrangerar i samband med Bok- och Biblioteksmässan. Vi har med undantag för IFLA 2010 arrangerat seminariet sedan 2003. Innehållet har haft stor variation under åren allt från OA-frågor i dess begynnelse till bibliotekens framtid och även de sammas arkitektur och uttryck.

Temat för ChALS 2012 är  ”Making data more human : visualization and infographics”.
Det handlar om nya vägar att synliggöra bibliotekens verksamheter genom datavisualisering och grafisk presentation. Grafisk presentation av data är ett effektivt sätt att förenkla och åskådliggöra komplex information och passar ofta oss människor bättre än sifferinformation. Med hjälp av färg, form och bild designar man, och gör stora datamängder begripliga. Intresset för datavisualisering har ökat kraftigt på senare tid och användningsområdena är oändliga

Vi har engagerat ett antal personer som har kompetens inom området och som skall berätta om sin infallsvinkel i ämnet för oss.
Vilka får ni lyssna på?
Ni får lyssna på Rurik Greenall, Åsa Jenslin, Stina Johansson, Lars Nordesjö, Johanna Olander, Moritz Stefaner, Eva Eriksson.  Fler kan tillkomma.
När? Onsdagen den 26 september.
Var? Chalmersska huset på  Södra Hamngatan i Göteborg

 

 Följ ChALS på #ChALS12 och även här på  bloggen
Anmälningsformulär kommer inom kort på http://www.lib.chalmers.se/libraryinfo/seminars/

/ChALS-gruppen gm Annelie J

Händelserik vecka!

Veckan som gick var mycket händelserik för Chalmers bibliotek.

Chalmers e-boksseminarium

55 personer, främst från universitets- och högskolebibliotek, träffades för att utbyta erfarenheter kring e-böcker på Chalmersska huset. Nätverkande stod i fokus och antalet platser var begränsat. Tyvärr var efterfrågan så stor att alla som ville vara med inte hade möjlighet. En stark signal om att bibliotekssektorn efterfrågar aktiviteter där deltagarna bli involverade.

Tanken med seminariet var att efter ett par års trevande arbete med e-böcker stanna upp och jämföra erfarenheter mellan lärosätena. Hur tänker vi kring urval, användning, marknadsföring och statistik? Hur ser våra arbetsflöden ut? Gör och tänker vi likadant eller är vi olika?

Dagen var indelad i olika block med en inledande programpunkt. Därefter gruppdiskussioner och tvärgrupper som sammanfattade vad som sagts.

Monica Tengström och Ulla Elmqvist från Göteborgs universitetsbibliotek pratade om deras arbete med användarstyrt förvärv i EBL-plattformen.

Lina Waltin och Theodor Tolstoy från Stockholms universitetsbibliotek pratade om bibliotekets långsiktiga mål att få upp användningen av e-böcker. Dels genom att undersöka hur e-böckerna används och dels genom att dela med sig av sina tankar kring marknadsföring och användningsområden. Man visade även exempel på hur SUB arbetat med att berika SFX poster i Libris och bjöd in till vidare diskussioner om hur vi tillsammans kan fortsätta det arbetet.

Expertgruppen för biblioteksstatistik var representerad av Tore Torngren och Karin Perols som talade om standarder för leverans (och tolkning) av e-boksstatistik samt tankar om kommande revision av KB:s statistikenkät.

Karin Byström från Uppsala universitetsbibliotek berättade förtjänstfullt om sina mödor med att tolka statistiken från de olika e-boksleverantörerna och Mats Almqvist från Umeå universitetsbibliotek om sina försök att läsa ut hur kursböcker i tryckt och elektronisk form används.

Det verkade vara en nöjd skara med människor som efter klockan 17 lämnade Chalmersska huset. Huvudet fullt med tankar om hur andra arbetar, våra gemensamma problem och möjligheter. Alla verkade önska någon slags fortsättning av diskussionen och vi skall göra vårt bästa för att ta hand om det önskemålet.

ChALS

Dagen efter e-boksseminariet ägde Chalmers bibliotek årliga konferens ChALS rum. Även denna gång på Chalmersska huset och med strax under 70 deltagare.

”ChALS 2011 handlade om bibliotekens nya uttryck och berättelser: bibliotek som sköna mötesplatser för nya idéer, information och oväntade möten. Med fokus på social interaktion, emotionella uttryck och förändrade rumsfunktioner. Förväntade möten som resulterar i nya, positivt oväntade överraskningar. Och bibliotek som virtuella rum och klassisk arkitektur.”

Annika Sverrung, bibliotekschef på Chalmers bibliotek, inledde konferensen genom att ta med publiken på en resa genom bibliotekets förändringar de senaste 20 åren. En resa som inneburit flera organisationsförändringar och ändrade strategier för tjänster och ekonomi. Vi kunde notera att flera av bibliotekscheferna i församlingen antecknade flitigt när Annika berättade om sina erfarenheter! Kanske inte så konstigt när rubriken för presentationen var: ”Chalmers bibliotek – att vända från botten. Ny strategi och ekonomi = nytt innehåll”.

Bibliotekens utveckling och förändring har föranlett många diskussioner om vad biblioteksbyggnaden skall användas till. Martin Krogh från arkitektfirman ADEPT i köpenhamn pratade utifrån rubriken ”The City in the Building” om deras arbete med det nya högskolebiblioteket i Dalarna. Ett bygge som ser ut att bli spektakulärt till utseende och innehåll.

Andreas Eklöf och Magnus Petterson från Inobi, ett företag som samlar omvärldsanalys, processledning och arkitektur under ett tak, pratade om Campusutveckling. I sin presentation tog de oss med till olika campus-områden och pratade bl a om utvecklingen av campus-miljön på Chalmers och det projekt som omfattar biblioteket. Det återstår dock att se om utvecklingen av bibliotekets lokaler på campus kommer att bli verklighet.

Stylt Trampoli är ett prisbelönat designföretag som skapar inredning och profil för främst hoteller och restauranger. De utgår från en berättelse i designprocessen och använder denna som motor för inredning, design och service. Erik Nissen Johansen tog oss med på en resa till olika miljöer och berättelser och väckte många tankar hos publiken om hur vi kan inreda och arbeta utifrån bibliotekets berättelse. Det gäller bara att formulera den!

Dagen avslutades med ett öppet samtal mellan två bibliotekschefer och en engagerad publik om framtiden. Annika Sverrung och Morgan Palmqvist från Mittuniversitetet fick svara på frågor bl a om hur man engagerar sina medarbetare, om bibliotekarieutbildningens innehåll och sin syn på bibliotekets hemvist i moderorganisationen.

Bokmässan

Foto:Kristin Olofsson

Det har säkert undgått få att Bokmässan i Göteborg ägde rum i veckan. Chalmers bibliotek var väl representerat på mässgolvet då rekordmånga av bibliotekets personal besökte mässan. Men Emma Gustafsson och Linnéa Sjögren passade även på att delta i Svensk Biblioteksförenings scenprogram. Där berättade de om arbetet med Chalmers mobil-app. Programpunkten var välbesökt och uppskattad då Emma och Linnéa visade hur man med små tekniska medel kan skapa en välanvänd och funktionell mobil app med bibliotekstjänster.

SFX-AID

Före sommaren gick Chalmers bibliotek ut till samtliga SFX (länkserver)- bibliotek och frågade om behovet av utbildning och erfarenhetsutbyte. Gensvaret var överväldigande och behovet stort. Istället för att arrangera ett seminarium eller en utbildningsdag valde vi att gå vidare med en mindre idé grundad i nätverkande och önskan om att lösa konkreta problem. SFX-AID går ut på att ett bibliotek kommer till Chalmers bibliotek och har med sig konkreta frågeställningar eller problem med SFX som de vill få hjälp med. Tillsammans, eller i grupp, arbetar vi för att lösa eller reda ut vad som är problemet.

Först ut var Högskolebibliotet i Jönköping att hälsa på med sina problem (en del av dem riktigt märkliga!). Gruppen som tog emot bestod av Daniel Forsman, Marie Widigson, Lars-Håkan Herbertsson och Urban Andersson. Vi lyckades inte lösa alla problem, men vi lyckades att reda ut och isolera vad som förmodligen låg bakom, vilket gör det enklare att göra en felanmälan till Ex Libris.

Modellen där ett bibliotek kommer och hälsa på för att tillsammans med oss arbeta för en lösning var mycket kreativ och givande. Dels så kunde vi faktiskt lösa eller bekräfta en del men framförallt så upptäckte vi själva saker i våra system när vi satt och arbetade tillsammans. Vi utbytte tankar och ideér, inte bara mellan bibliotek utan mellan personer i den egna organisationen. Ett mycket bra sätt att kompetensutveckla och säkra kompetens för egen del.

Jag tror att vi kommer arbeta vidare med modellen. Så om du eller ditt bibliotek har problem som du tror/vill att vi på Chalmers kan hjälpa dig med, hör av dig!

/Daniel

Lovande program för ChALS 2011

Årets ChALS ser mycket lovande ut.

  • Chalmers bibliotek – att vända från botten. Ny strategi och ekonomi = nytt innehåll”. Annika Sverrung, bibliotekschef.
  • Byen i Bygningen” / ”The City in the Building” Arkitektfirman ADEPT (Köpenhamn). Om hur man tänkte när man planerade det nya högskolebiblioteket i Dalarna. Martin Krogh.
  • Bibliotek och campus” Inobi Företaget som samlar omvärldsanalys, processledning och arkitektur under ett tak. Om campusutveckling. Andreas Eklöf och Magnus Pettersson.
  • Storytelling – ett verktyg för att skapa bättre upplevelser” Stylt Trampoli Prisbelönat designföretag som skapat inredning och profil för många hotell och restauranger. Arbetar med koncept och storytelling som metod. Erik Nissen Johansen.
  • Framtidssamtal – ett öppet samtal med två bibliotekschefer” Annika Sverrung, Chalmers & Morgan Palmqvist, Mittuniversitetet

Sista anmälningsdag är den 15:e september

Vi anordnar ChALS 2011

ChALS 2011 – Chalmers Annual Library Seminar 2011 – re:boota biblioteket

http://www.lib.chalmers.se/libraryinfo/seminars/chals2011/index.xml handlar om bibliotekens nya uttryck och berättelser: bibliotek som sköna mötesplatser för nya idéer, information och oväntade möten. Med fokus på social interaktion, emotionella uttryck och förändrade rumsfunktioner. Förväntade möten som resulterar i nya, positivt oväntade överraskningar. Och bibliotek som virtuella rum och klassisk arkitektur.

Chalmers bibliotek – att vända från botten . Ny strategi strategi och ekonomi = nytt innehåll. Annika Sverrung, bibliotekschef.

Arkitektfirman ADEPT (Köpenhamn). Om hur man tänkte när man planerade det nya högskolebiblioteket i Dalarna. Martin Krogh.

Inobi Företaget som samlar omvärldsanalys, processledning och arkitektur under ett tak. Om campusutveckling. Andreas Eklöf och Magnus Pettersson.

Stylt Trampoli Prisbelönat designföretag som skapat inredning och profil för många hotell och restauranger. Arbetar med koncept och storytelling som metod. Erik Nissen Johansen.

Välkommen till en konferens med spännande och prisbelönta föreläsare!

Tid: Onsdag 21 september 2011 kl. 9.30-16.00
Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Avgift: 1 200 kr (exkl. moms)

Max antal deltagare: 80
Sista anmälningsdag: 15 september

Anmäl dig här!

Mer detaljerat program kommer senare

Inga fler inlägg.