ECIL 2017

ECIL is one of the most significant international conferences for both researchers and practitioners in the field of information literacy (IL). This years’ conference was held in St. Malo and the main theme was IL in the workplace (Sep. 18-22). Christina and Marco presented an interview-based study on the information literacy needs of PhD students, whilst Mona’s and Liza’s contribution was based on the development, implementation and assessment of CLEO, the online course for the BSc thesis.

Amongst the most important topics presented at the conference were the relationships between employability and IL in the current post-industrial work market, and the challenge of “fake news” as indeed tragic consequences of poor IL. Relatively new areas for both library instructions practice and IL theory—namely copyright literacy and research data literacy—were also extensively discussed. In particular on this latest topic, many presentations from different countries were based on the initial findings from a large-scale survey on the research data literacy of both junior and senior researchers. The survey has been designed by a research group led by Gobinda Chowdhury (Northumbria University) and Serap Kurbanoğlu (Hacettepe University), it is still open and all its findings are merely preliminary. The results until now seem to differ little across countries: researchers – in particular junior ones – tend to upload research data mainly when formally requested, and they share data to an even lesser extent, often with suspicion. As Sweden was missing amongst the countries already contributing to the study, we were invited to collaborate with the study providing data from Chalmers, which was an offer we could hardly refuse.

Mona and Christina attended also an interesting workshop titled Before You Teach! Assessment Basics: Why, What, & How, led by Esther Grassian (UCLA).  This former literacy librarian advocates rubric based assessment as a way to help the instructor develop and improve his or her teaching and to demonstrate what students have learned in a typical one-shot IL session.

Finally, for those who like the Star Trek series (and remember the old one with captain Kirk and Mr. Spock), it could be interesting to know that the Borg Cube was crucial in the keynote speech by Andrew Withworth (University of Manchester). The Cube was presented as a metaphor for the role of the identity and the authority in the discourse of IL in the workplace. The Borgs are in fact creatures who cross the universe, trying to annihilate all the technological and social differences existing between the many citizens of the Federation. Withworth’s thought-provoking speech reminded all of us involved in IL about the importance of including difference and democracy in the discourses on scholarly publishing (as for instance in the Open Access discourse), on copyright (as in the case of other alternative licences such as the Creative Commons ones) and on research data (as in the idea of Open Data).

As customary for ECIL the proceedings will be soon published by Springer. In the meantime, the book of abstracts can be found here.

/ Marco, Mona, Christina and Liza

Möt Sara

Sara Barkman Wreder är Chalmers biblioteks nya vaktmästare. Hjärtligt välkommen!

saravaktmastare

Vilket var ditt senaste jobb? 
Mitt senaste jobb var vid passerkort och salsbokningen vid Chalmers. Jag var med när verksamheten sedan flyttade till biblioteket.

Varför sökte du till Chalmers bibliotek?
Det var så länge sedan nu, men jag sökte inte utan jag blev tillfrågad…

Vad ska du jobba med på biblioteket?
Utöver traditionella vaktmästaruppgifter så ska jag jobba med fakturering och systematisk brandskyddskontroll. Det ska bli roligt med nya uppgifter, fakturering har jag till exempel inte jobbat med tidigare. Det ska bli utmanande att vara själv ansvarig, men också mer sårbart när jag är borta.

Beskriv dig själv med tre ord!
Serviceminded, ärlig, hjälpsam och omtänksam var tre ord som mina kollegor hade. (De kan inte räkna). Känner dock inte att jag bara kan säga positivta saker om mig själv. Jag har förmodligen en och annan riktigt dålig sida också. Fast den kommer jag inte på…

Om du fick ta med dig en sak till en öde ö, vad skulle det vara?
Jag har väldigt svårt att leva utan knäckebröd.

Vem skulle spela huvudrollen i filmen om ditt liv?
Jag fick höra att Jodie Foster skulle spela mig.

Vad skulle boken om dig heta?
”Det här är jag” eller ”Familjen någorlunda”. Den senare är ju inte bara om mig i och för sig.

Vad gör dig arg?
Folk som kliver på andra. Jag kanske har ett ansikte framför mig. Kedjan blir inte starkare än svagaste länken. Man måste samarbeta för att få det att fungera.

Vad får dig att skratta?
Jag skulle vilja säga att jag skrattar åt det mesta. Det som blir fel och det som blir rätt.

Har du en favoritplats i Göteborg?
Det vår väl bli Johanneberg där jag jobbar i så fall. Jag bor utanför stan så jag är i princip bara på jobbet. Men, jag säger Slottsskogen också, där är jag ibland.

/Mikael Weiss

Bloggserie Bibliotekets framtid: Del 2 – Öppnandet av Kuggen Learning Commons

Har du märkt att det spikas och hamras i våra lokaler? Chalmers bibliotek rustar upp inför framtiden – vilket betyder en hel del ombyggnationer. I denna bloggserie får du följa med bakom kulisserna av omvandlingen. Här får du veta mer om Kuggen-projektet. 

Varje storslaget byggprojekt kommer förr eller senare till den punkt då man diskuterar eluttag: hur många ska det finnas och ska de sitta i golvet eller hänga ner från taket? I samband med detta kan även andra mycket prosaiska frågor dyka upp, som handlar om smutsbeständiga möbeltyger och avlastningshyllor på toaletterna.

När vi i projektgruppen som skapade konceptet för Kuggen Learning Commons inledde vårt arbete, handlade diskussionerna oftast om Chalmers biblioteks uppdrag och värdegrund. Målet var att skapa ett attraktivt skyltfönster för Chalmers verksamhet, där användarna skulle erbjudas en inspirerande studiemiljö med de senaste tekniska lösningarna. Samtidigt var det viktigt att skapa en tillåtande mötesplats och en fysisk miljö där besökarna skulle känna sig välkomna. Mot den bakgrunden kan diskussioner om toaletternas och eluttagens utformning framstå som en smula triviala. Men i själva verket markerar de någonting fantastiskt, nämligen att ett koncept håller på att övergå i verklighet.

När Kuggen i mars 2011 stod färdig på Campus Lindholmen, var en av visionerna för byggnaden att den skulle bli en plats för gränsöverskridande möten mellan akademi, näringsliv och allmänhet. Möten skulle uppstå genom evenemang, utställningar eller spontant, då människor från olika sammanhang befann sig på samma plats. Chalmers bibliotek var tidigt i processen aktuellt som en tänkbar samarbetspartner och våren 2014 bildades en projektgrupp från biblioteket som skulle ta fram ett koncept för en ny typ av lärmiljö i Kuggen. Efter många möten växte våra planer fram om en speciell typ av miljö, där biblioteket skulle få möjlighet att testa idéer som skulle kunna användas i framtidens biblioteksverksamhet. En lärmiljö där samarbeten och nätverkande stod i fokus och där biblioteket fungerade som en facilitator för olika typer av programverksamhet. Eftersom en så hög andel av bibliotekets informationsresurser är i elektronisk form, ville vi även att personalen skulle vara specialiserad på förmedling av e-resurser.

Kuggen Learning Commons 2016-03-10 FHK_Sida_1

I december 2015 fattades beslutet om att Kuggen Learning Commons skulle bli verklighet och nu började arbetet med att översätta konceptet till en fysisk miljö som stödde verksamheten som vi planerade i den. Under våren har vi arbetat tätt tillsammans med arkitekter för att med utgångspunkt i användarnas behov skapa en inkluderande lärmiljö. Och det är där, i användarnas behov, som nyckeln finns till hur vi har valt att utforma vår nya lärmiljö. För en student med bärbar dator måste ha tillgång till eluttag om hen ska kunna tillbringa flera timmar i lokalerna. Och för att inte riskera att få datorn stulen vid ett toalettbesök måste det vara möjligt att ta med den och ställa den på en avlastningshylla. När man utgår från användarnas perspektiv inser man snart att de praktiska frågorna inte är det minsta triviala.

Och på samma sätt som vi under våren har arbetat med att skapa en fysisk miljö som är anpassad till användarnas behov, arbetar vi nu med att skapa en verksamhet som erbjuder användarna den service och det stöd de behöver. För att göra det måste vi våga testa nya idéer och i samarbete med användarna utveckla och utvärdera verksamheten. Ibland kommer vi att inse att vi har tänkt fel. Då får vi testa en annan lösning. Detta arbete är också en viktig del i processen.

Till hösten 2016 kommer Kuggen Learning Commons att invigas. På invigningsdagen kommer besökarna att möta en spännande fysisk miljö. Men verksamheten kommer långt ifrån att vara färdig vid öppningsdags, den kommer vi hela tiden att fortsätta utveckla, tillsammans med våra användare.

Kuggen Learning Commons 2016-03-10 FHK_Sida_2

/Jenny Kihlberg

En webbplats för alla

Det är en ovanligt solig dag i ett annars vårkallt Stockholm när jag passerar Slussen. Av någon anledning så nynnar jag alltid på Olle Ljungströms ”Sthlm, Sthlm” ungefär vid samma plats i en av alla labyrinter som utgör Slussen som vi alla känner den. Den har ju ändå varit där sedan 1935. Jag har ju själv sprungit maran, precis som Olle sjunger. Och jag passerade ju mycket riktigt Slussen på min väg till Stockholms stadion. Slussen var ju en gång i tiden Sveriges modernaste trafikplats, men idag i ropet för den stundande ombyggnaden av en fallen skönhet som inte längre går att rädda.

Många är Slussenkramarna som vill att den ska vara kvar trots att mycket har förändrats. Jag har fullt sjå att hitta hållplatsen för bussen som ska ta mig till Elite Hotel Marina Tower beläget vid området Saltsjöqvarn. Här ska jag delta i Tillgänglighetsdagarna 2016 som anordnas av Funka, ett företag som arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt. Webb, IT och dokument i alla tänkbara format, appar och automater men även skyltar och annan information.

Charlotte Elise Thuesen, jurist vid det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet, berättar om att den norska regeringen har höga ambitioner att förnya och förenkla och förbättra för människor. Näringslivet ska få en enklare vardag. Regeringen vill nämligen ha en grundlag för delaktighet för alla. Målsättningen är att ha så bra digitala lösningar så att alla kan använda dem och välja bort manuella kanaler. Tjänsterna ska alltså vara universell design, så att inga anpassningar behöver göras.

1 januari 2021 ska alla nätlösningar ha en universell design i Norge.

Leena Haque tackar Funkas team med en bild på sina mjukisdinosaurier som hjälper henne att koppla av in för presentationer.

Leena Haque tackar Funkas team med en bild på sina mjukisdinosaurier som hjälper henne att koppla av in för presentationer. Foto: Leena Haque @The_Lil_Hulk

Om Charlotte var en ögonöppnare med tillgänglighet ur ett myndighetsperspektiv så var konferensens hemliga gäst, Leena Haque, det ur ett emotionellt perspektiv. Leena började sin föreläsning med att plocka fram sina mjukisdinosaurier som fungerar som ska få henne lugn när hon pratar om neurodiversitet. Neurodiversitet är ett samlingsbegrepp för personer som angriper information på ett annat sätt. Begreppet inkluderar bland annat Asperger, ADHD, Dyslexi, Autism för att nämna några. Hon berättade att åtminstone en av 25 hör till den här gruppen. Resan hon hade gjort från utdömd under skoltiden till anställd på BBC var en av de mer magiska jag har hört i mitt yrkesverksamma liv. Hon hade också med sig sin chef som hela tiden förstod det unika i Leena. Det gällde bara att se till bemöta henne på ett annat sätt.

Tillgänglighetsgurun Denis Boudreau, som själv anordnar en stor tillgänglighetskonferens i Montreal hade döpt sin presentation till ”One size does not fit all: exploring the boundaries of design & inclusive UX”. Han är också medlem i flera av W3Cs arbetsgrupper och har varit engagerad i social inkludering på webben i mer än 15 år. Denis berättar att ca 35% av webbanvändarna inte kan tillgodose sig information om den är presenterad med parallax scrollteknik. Han fort sätter skämtsamt med att säga:

”100% – Estimated number of people around the world who hate sites that use endless scrolling, then provide info in the footer.”

Denis hade delat in sin presentation i olika segment där han tog upp Ghost buttons, Endless scrolling, parallax scrolling, typografi och cinemagrafer (rörliga animerade sekvenser) som särskilt kritiska aspekter för personer med funktionsnedsättning. Med andra ord mycket av vad som är trendigt i modern webbdesign.

“I don’t get it. Why would anyone design buttons that are difficult to notice, hard to read, and ultimately, unusable? I mean, don’t they want us to find them?” – Emma Jones, low vision web user

Denis Budreau talar om en designers skyldigheter på Funkas tillgänglighetsdagar 2016.

Denis Boudreau talar om en designers skyldigheter på Funkas tillgänglighetsdagar 2016.

På väg till tåget så översköljs av tankarna på Slussen igen och tänker att den trots allt summerar mycket av vad Denis pratade om. Det är lätt att bli hemmablind och att omvärlden faktiskt förändras. Man kan inte bara vara nöjd med en lösning trots att förutsättningarna runt omkring har förändrats sedan länge. En lösning som en gång var den perfekta lösningen kanske inte längre är det. Det fanns personer med dolda funktionsnedsättningar 1935 och det finns personer med dolda funktionsnedsättningar 2016. På något sätt blir Slussen en modern symbol för att vi inte kan utgå från oss själva när vi utvecklar lösningar. Jag hoppas att den nya Slussen utformas för alla som Charlotte berättade att de var på god väg mot i Norge.

Den 4/6 är det årets upplaga av Stockholm marathon. Även i år springer löparna förbi Slussen, men jag springer inte i år. Omständigheterna har förändrats.

”When UX fails to consider ALL users, shouldn’t it be known as ”SOME UX” or… SUX?” – Billy Gregory, Web Accessibility Consultant, The paciello group

Läs mer om Funkas tillgänglighetsdagar 2016

/Mikael Weiss

 

 

CLEO – Chalmers Library Education Online

Upphovsrätt, referenssystem, Creative Commons, citering, plagiering, parafrasering, skillnaden mellan en konferensartikel och en vetenskaplig artikel… Det är mycket att hålla reda på när det är dags att skriva kandidatarbete. Moment som den vanlige Chalmersstudenten vanligtvis inte tycker är jättespännande men ack så viktiga i uppsatsskrivandet.

CLEO Logotyp Webb horisontell
Bibliotekets undervisning i informationskompetens har tidigare bestått av en obligatorisk föreläsning kring informationssökning och akademisk hederlighet tillsammans med en workshop i EndNote Online. Vi har tyvärr upplevt att många studenter inte förstått vikten av det vi försöker lära ut utan menar att de redan kan allt. I år ville vi därför testa något nytt och försöka nå ut till studenterna på flera olika sätt.

Årets upplägg för kandidatarbetarna är följande:

  • Frivillig storföreläsning om att hitta relevant information till kandidatarbetet
  • Drop-in för de som behöver individuell sökhjälp
  • Frivillig workshop i Mendeley eller EndNote
  • Obligatorisk onlinemodul om akademisk hederlighet
  • Obligatoriskt handledningstillfälle, gemensamt för varje kandidatarbetsgrupp

Det mest tidskrävande för oss med detta nya upplägg har varit arbetet med onlinemodulen.

Våren 2015 sökte Team lärandestöd kvalitetsmedel från Chalmers för ett blended learning- projekt. Pengarna vi fick har bidragit till att skapa utrymme för vårt arbete med onlinemodulen. I mitten av december startade projektet med deadline första mars. Så under viss tidspress och utan erfarenhet kastade vi oss ut i okänd terräng. Tillsammans med bibliotekets Blended learningteam fick vi lära oss mycket nytt om bland annat storyboards, designsworkshops, manusarbete och green screens.

Som plattform till onlinemodulen har vi använt edX Edge som Chalmers redan har tillgång till och använder för MOOC-kurser.

Vi spelade in korta filmer om källkritik, plagiering, upphovsrätt och referenser. Detta efter mycket arbete med manustexterna. Många är de utkast som hamnat i papperskorgen. Till varje film skapades också en övning i Adobe Captivate. De är tänkta att ge studenterna fördjupad kunskap. Till övningarna ges en återkoppling med ytterligare information.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 14.00.47

Efter en sammanfattning kommer ett kunskapstest som består av tio frågor som täcker de fyra momenten. För att studenterna ska bli godkända måste de svara rätt på minst åtta frågor, och de har tre försök på sig.

Med hjälp av bibliotekets webbteam döptes onlinemodulen till CLEO-Chalmers Library Education Online. Vår förhoppning är att kunna utveckla konceptet med fler kursmoment som CLEO-Patent, CLEO-research och så vidare.

I modulen har vi med en kort utvärdering för att fånga upp studenternas tankar om det vi åstadkommit. De är ju några stycken som ska gå kursen, närmare 500 studenter. Responsen till idag när cirka 180 studenter har svarat är övervägande positiv med endast några enstaka negativa kommentarer.

Om några veckor i samband med handledningstillfället kommer vi be studenterna att utvärdera hela upplägget. Ska bli mycket spännande.

Fortsättning följer…

/Team Lärandestöd, Chalmers bibliotek

Sofia – bibliotekets nya kommunikatör

Sofia Andersson är Chalmers biblioteks senaste tillskott. Hon är anställd som kommunikatör och ska arbeta i bibliotekets e-team. Sofia kommer främst att jobba med bibliotekets webbplats och med att marknadsföra biblioteket i e-kanalerna.

Vad har du jobbat med innan du kom till Chalmers?

– Jag har jobbat som journalist på Göteborgspostens kultur- & nöjesredaktion, som jag kommer fortsätta att skriva en del musikrecensioner för. Sedan har jag frilansat en del för musiktidskriften Gaffa och Mölndalsposten. På GP gjorde jag också resereportage som fotograf och en del småjobb för t ex picknickfestivalbilagan. Om vi ska gå tillbaka långt i tiden innan journalistutbildningen så har jag även jobbat på kafé i Stockholm och London.

Varför valde du att söka jobb på Chalmers bibliotek/vad såg du för utmaningar?

– Jag tycker att sociala medier-världen är väldigt spännande. Allting händer så fort och det finns fortfarande mycket att upptäcka. Det är även intressant med olika generationers konsumtionsmönster, t ex hur vi använder de olika e-kanalerna till olika saker. Det känns roligt att vara en del av Chalmers bibliotek som växande verksamhet.

Hur ser ditt förhållande till bibliotek ut?

– Jag tycker om atmosfären på bibliotek. Det finns en respektfull tystnad som tilltalar mig. Bibliotek är också en historisk plats för kunskap och är en plats för förutsättningslösa besök. Man får göra saker i sin egen takt och det är en plats för alla! Bibliotek är också ett bra och fint exempel på hur det moderna samhället möter traditionen.

Som ur-Göteborgare: vad ska man inte missa när man är i Göteborg?

– En solig dag ska man inte missa att cykla till Röda sten. Väl där äter du brunch på cafét vid konsthallen. Sitt sedan vid bryggan och andas in havsluft och se på när Stena-båtarna åker förbi. En regnig dag slår jag ett slag för fika i Guldhedstornet eller gå bland småbutikerna vid långgatorna. Kanske till och med en lunch i Feskekörka.

Vad läser du just nu?

– Jag måste säga att jag har blivit lite besatt av Lena Andersson. Jag har beställt hem debutromanen ”Var det bra så?” så det är den jag läser just nu. Donna Tartt ”Steglitsan” ligger på kö, men den har jag inte tagit tag i ännu.

Sex snabba

Bor: Johanneberg.

Beskriv dig själv med ett ord: Nyfiken

Mest spelade musik 2014: Håkans Hellström liveplatta för att försöka återskapa konsertstämningen från Ullevi. Annars gillade jag Markus Krunegård, Linnea Henriksson, Lorentz och Susanne Sundfør.

Favoritresmål: London och Grundsund.

Tre saker jag gör på fritiden: Går på spelningar, fikar med kompisar och äter choklad.

Ogillar: Fördomar.

/Mikael Weiss

Välkommen Marco!

MarcoVänd2MB

 

Vi välkomnar Marco till Chalmers bibliotek. Marco tillhör teamet lärandestöd och har informationsundervisning för studenter och doktorander.

Varför valde du att söka jobb på Chalmers?

Jag tyckte att det var en unik professionell utvecklingsmöjlighet. Under min tid på Bibliotekshögskolan i Borås dök namnet Chalmers upp i samband med best practices i vetenskaplig publicering och bibliometri.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Jag tillhör teamet Lärandestöd och undervisar i informationsrelaterade kurser för studenter och doktorander. Vi ger också stöd i hur man använder referenser, referenshanteringsmjukvaror, databaser osv.

Vad gjorde du innan du kom till Chalmers?
Jag arbetade som lärare och som ansvarig för skolbiblioteket på en gymnasieskola i Göteborg. Innan min masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 2013 tog jag, bland annat, en examen på avancerad nivå i filosofi i London. Före 2000 bodde jag i Bari, Italien, där jag ursprungligt kommer ifrån.

Hur ser ditt förhållande till bibliotek ut?
Jag besöker regelbundet bibliotek. Särskilt under de första som nyinflyttad i Sverige (2008) blev biblioteket väldigt viktigt för mig. Göteborgs folkbibliotek med sina läsecirklar har hjälpt mig att förbättra min svenska och att känna mig som en del av samhället.

Vad har du för förväntningar på jobbet?
Att jag kommer att träffa spännande människor varje dag!

Vad har du för intressen vid sidan av jobbet?
Jag älskar teater. Jag brukar också gå på gym och träna yoga.

Vad ska man inte missa när man är på Lindholmen?
Älvstrandens bibliotek,som ligger vid kajkanten.

Till sist, vad läser du just nu?
Skulden: Eurokrisen sedd från Aten av Kajsa Ekis Ekman.

No more posts.