Avdelningen för informationsresurser & tillgängliggörande

Biblioteksväsendet är i stark förändring. Övergången från att hantera främst tryckta medier till att fokusera på elektroniska informationsresurser innebär stora förändringar i arbetsflöden och kompetenser på biblioteken. Där biblioteken tidigare hade en kanal, det fysiska rummet, finns det nu många arenor där bibliotek och användare kan mötas. Utvecklingen går fort och tidsandan präglas tydligt av ett nyfiket utforskande där biblioteken försöker hitta nya sätt att arbeta och fortsätta vara relevanta. På Chalmers bibliotek har vi kommit långt i vårt arbete med att ställa om organisation, kompetens och medier för att hänga med. Men förändringsarbetet är inget som vi tror kommer avstanna, snarare behöver vi fortsätta vara aktiva och vara förändringsbenägna under en lång tid framöver.

Avdelningen för informationsresurser & tillgängliggörande bildades 1 januari 2010 och har kortfattat beskrivet till uppgift att hantera inkommande fjärrlånebeställningar, förvärv, mediebeskrivning och tillgängliggörande av Chalmers bibliotek informationsresurser och tjänster. Arbetet sker i nära samverkan med övriga avdelningar vid biblioteket.

I bibliotekets uppdrag beskrivs tillgång till den vetenskapliga litteraturen som en av forskningens och den högre utbildningens grundförutsättningar. I uppdraget nämns flera områden som direkt berör avdelningens arbete.

Uppdrag

Gällande informationsresurser skall biblioteket:

 • Införskaffa relevanta informationsresurser av såväl tryckt som elektroniskt material som ett strategiskt stöd för Chalms forskning, undervisning och samverkan.
 • Säkerställa ett effektivt och hållbart tillgängliggörande av åtkomst till informationsresurserna, såväl tryckta som elektroniska, för Chalmers medarbetare och studenter.
 • Göra en årlig översyn av informationsresurserna i förhållande till relevans, nyttjande och kostnad och föreslå förändringar.
 • Säkerställa tillgång till de IT-system som är nödvändiga för informationsförsörjningen på Chalmers, t ex LIBRIS och det lokala bibliotekssystemet Chans, samt tillse att de i lämplig omfattning är samordnade med Chalmers interna system och det nationella biblioteksnätverket.
 • Erbjuda support och stöd för nyttjandet av de elektroniska resursena under dagtid.

Gällande vetenskaplig kommunikation och publicering skall biblioteket:

 • Utveckla tjänster för synliggörande och spridning av högskolans forskningsresultat.

Gällande lärande- och studiemiljö skall biblioteket:

 • Verka för att de elektroniska informationsresurserna skall vara tillgängliga oberoende av tid och rum för Chalmers medarbetare och studenter.

Verksamhetsplan 2010 – 2014

I den aktuella verksamhetsplanen för 2010 – 2014 beskrivs följande prioriterade uppgifter för avdelningen:

 • Effektivisera administrationen av e-resurser genom att implementera ett ERM program.
 • Utveckla bibliotekets webbplats ytterligare för att skapa effektiva samsökningsmöjligheter av informationsresurser samt mervärdestjänster vid sökning såsom fjärrlånetjänster, etc.
 • Kommunicera och integrera bibliotekets olika system med externa system.
 • Marknadsföra inköpta e-böcker samt möjligheten att använda dessa som kurslitteratur.
 • Anskaffa mer kurslitteratur i e-boksformat i den mån förlagen erbjuder ett ekonomiskt och tekniskt fungerande alternativ.

Organisation

För att möta verksamhetens behov är avdelningen för informationsresurser och tillgängliggörande organiserad i sju funktioner. Idag är 13 personer knutna direkt till avdelningen men det finns ytterligare medarbetare i organisationen som utför arbetsuppgifter inom ramarna för funktionerna på avdelningen. Avdelningschef är Daniel Forsman.

Funktioner

 • Böcker : vars huvudsakliga uppgift är att tillse bibliotekets förvärv och licensiering av monografier. Funktionsansvarig är Marie Wenander.
 • Databaser & periodika : vars huvudsakliga uppgift är att tillse bibliotekets förvärv och licensiering av databaser, seriella publikationer och tidskrifter. Funktionsansvarig är Rose-Marie Boström.
 • ILS : vars huvudsakliga uppgift är att tillse ett fungerande bibliotekssystem med stöd för t ex katalog, förvärv, fjärrlån och OPAC. Funktionsansvarig är Kerstin Brütte.
 • ERM & länkserver : vars huvudsakliga uppgift är att tillse fungerande system med stöd för t ex avtalsinformation, länkserver och administrativa uppgifter. Funktionsansvarig är Marie Widigson.
 • E-Kanaler : vars huvudsakliga uppgift är att samordna och presentera bibliotekets informationsresurser och tjänster i olika elektroniska kanaler t ex bibliotekets webbplats, sociala medier och mobila plattformar. Funktionsansvarig är Linnéa Sjögren.
 • Katalog : vars huvudsakliga uppgift är att med meta-data beskriva förvärvat och licensierat material i bibliotekssystemen. Funktionsansvarig är Marie Ekman.
 • ILL-In : vars huvudsakliga uppgift är att hantera inkommande fjärrlånebeställningar. Funktionsansvarig är Ylva Lindgren.

it_funktioner

/Daniel

Svara Avdelningen för informationsresurser & tillgängliggörande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s