Ny söktjänst för Chalmers studentarbeten

Idag lanserar vi den nya söktjänsten Studentarbeten, där du kan hitta examensarbeten och andra studentarbeten från Chalmers. Fulltextfiler finns fritt tillgängliga för många av arbetena, från 2010 och framåt är täckningen mycket god. En nyhet är bl.a. att man från och med nu kan koppla ett arbete till ett specifikt utbildningsprogram.

Lanseringen av Studentarbeten innebär även att examensarbeten inte längre är sökbara i Chalmers Publication Library (CPL), dock sker registrering och uppladdning av filer fortfarande i CPL. CPL kommer precis som förut tillgängliggöra avhandlingar och övriga forskningspublikationer skrivna av Chalmersforskare.

/Kristina Graner

 

Större synlighet för Chalmers studentarbeten

I Chalmers Publication Library  (CPL) registreras och e-publiceras de examensarbeten som Chalmers studenter skriver. 2012 registrerades 773 exjobb på masternivå och av dessa går 664 att läsa direkt i CPL. För att förbättra synligheten har Chalmers bibliotek nu gjort en särskild portal där exjobben kan sökas fram. Tjänsten kommer att bli publik i mitten av mars, men som förberedelse visar vi här några bilder på de förändringar som gjorts. En nyhet är också att de studentarbeten som registreras fr o m 2013 blir möjliga att söka efter vilket utbildningsprogram de är skrivna vid.

Chalmers-studentarbeten

 

exjobb

Open Access-publikationer från Chalmers i EU-databasen OpenAIRE

EU har i flera sammahang ställt sig bakom principen att forskning som är finansierad med offentliga medel ska göras fritt åtkomlig på nätet. Som ett led i det arbetet har EU sedan 2008 haft ett pilotprojekt för Open Access, OpenAIRE. Det gäller projekt finansierade av ERC samt FP7 inom ett urval ämnesområden:

  • Energy
  • Environment (including Climate Change)
  • Health
  • Information and Communication Technologies (Cognitive Systems, Interaction, Robotics)
  • Research Infrastructures (e-infrastructures)
  • Science in society
  • Socio-economic sciences and the humanities

För dessa projekt krävs att publikationerna görs fritt tillgängliga, helst direkt i anslutning till publiceringen men senast inom 6 månader (och i några fall efter 12 månader). Hur ska då EU följa upp sitt krav på open access? För detta syfte finns det en databas som samlar in uppgifter om publikationerna – OpenAIRE. Databasen hämtar information från de lokala publikationsdatabaserna, i vårt fall Chalmers Publications Library. Som forskare ska du försäkra dig om att publikationen finns registrerad i CPL och att en kopia i pdf-format av artikeln finns i CPL. Genom att uppfylla kraven som ställs i Chalmers OA-policy uppfyller du också kraven från forskningsfinansiärerna och du gör samtidigt din forskning mer tillgänglig. När fulltexten finns i CPL ökar det till exempel rankningen när någon söker på ditt ämne i Google Scholar.

Från och med denna vecka exporteras information från CPL till EU:s databas OpenAIRE. Exempel på berörda projekt:

  • Photochromic systems for solid state molecular electronic devices and light-activated cancer drugs (PHOTOCHROMES), Joakim Andréasson, Fysikalisk kemi.
  • Quantum nanoelectromechanical systems (QNEMS), Andreas Isacsson, Kondenserade materiens teori

OpenAIRE

Läs mer om EU:s krav
EU:s policy för Open Access: http://www.openaire.eu/en/open-access/mandates-a-policies

Open Access-kraven i FP7: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang1

För frågor om Open Access kontaktas biblioteket: http://www.lib.chalmers.se/open_access/

/ Jonas Gilbert

Publikationsprofiler @ Chalmers

Sedan några veckor tillbaka finns en ny tjänst som vi kallar ’Publikationsprofiler’ ute för test. Den bygger på data som finns i vår publikationsdatabas CPL och sammanställer och visualiserar det ur olika aspekter. Man kan hämta profiler för personer, institutioner och avdelningar samt utifrån ett taggmoln browsa bland Chalmers publicering inom ämneskategorier. Även visningen av en enstaka post har kompletterats med nya komponenter.

Det är en betaversion som ligger ute nu och under en period hoppas vi få in synpunkter och diskutera hur man vill att den här typen av information ska visas på Chalmerswebben.

Profilen för en institution visar vilka ämnesområden man täcker, vilka insitutionens mest publicerade författarna är, vilka tidskrifter forskarna vanligen publicerar sig i, samarbeten (i form av samförfattande) med andra institutioner m.m.

Ett cirkeldiagram visar institutionenens publiceringsmönster (dvs hur publicering fördelar sig på olika publikationstyper)och  antalet publikationer per år visas som stapeldiagram m.m.

Om man hämtar en profilsida för en viss forskare ser man hans/hennes senaste publikationer och en ikon visar när fulltext finns tillgänglig, hur många Open Access-fulltexter som lagts i CPL:s arkiv samt vilka hans/hennes mest frekventa medförfattare är osv.

Visningen av en enstaka post har kompletterats med en möjlighet att få information om hur ofta en artikel citerats (källa Scopus).  Man kan även se om vilket av Chalmers styrkeområden posten kopplats till. Nytt är också att man kan exportera metadata till ett antal olika bibliografiska standardformat .

Vi har velat utveckla mervärden utifrån den information om Chalmers publicering som finns i CPL. Urban Andersson, Chalmers bibliotek, är utvecklaren bakom profilerna som trots en smygstart genast väckt stort intresse bland forskarna.

Alla är välkomna med synpunkter och idéer, mailto: cpl@chalmers.se.

/Maria Kinger

 

Inga fler inlägg.