Här är årets mest nedladdade artikel i CPL

oa4

Med 151 unika nedladdningar är Game Intelligence in Team Sports årets mest efterfrågade artikel i Chalmers Publication Library, CPL. – Vi valde en open access-tidskrift för att ge våra resultat största möjliga spridning, säger en av författarna Carl Lindberg.

Game Intelligence in Team Sports är skriven av Carl Lindberg, adjungerad professor vid matematiska vetenskaper, hans tidigare doktorand Jan Lennartsson samt den förre NHL-spelaren Nicklas Lidström. Artikeln handlar om spelintelligens inom ishockey och hur både enskilda spelare och lag kan effektivisera sitt spel med hjälp av matematisk statistik.
– Då vi visste att det vi skrivit hade ett allmänt intresse, ville vi inte ”gömma” resultaten på universitetet. PLOS ONE är den största vetenskapliga OA-tidskriften, så det kändes mest naturligt att publicera där, fortsätter Jan Lennartsson.

Förutom många nedladdningar i CPL har Game Intelligence in Team Sports även fått brett genomslag i sociala medier.
– Det klassiska sättet att publicera i vetenskapliga artiklar i de mest prestigefyllda tidskrifterna är hopplöst föråldrat. Det är ingen som söker på det sättet längre. Det enda som egentligen spelar någon roll, är om det är granskat och om det går att söka via Google Scholar, säger Carl Lindberg.

Se artikeln i CPL

Läs nyheten i samband med publiceringen av Game Intelligence in Team Sports i PLOS ONE

Läs mer om open access

oa2

Carl Lindberg vid prisutdelningen på Chalmers bibliotek

oa1

Jan Lennartsson berättar om innehållet i artikeln

OAlogo

Text: Karin Ljungklint
Foto: Sofia Andersson

Chalmers biblioteks fond för OA-publicering

Bibliotekets fond för OA-publicering har nu åter öppnats. Chalmers forskare har möjlighet att ansöka om pengar från fonden för att kunna publicera sig i Open Access-tidskrifter. Biblioteket startade fonden 2011 och sedan dess har ett 60-tal artiklar publicerats med hjälp av medel från fonden. Några få riktlinjer finns för att man ska beviljas bidrag från fonden:

  • Tidskriften ska vara en ren OA-tidskrift. Fonden stödjer inte publicering i s.k. hybridtidskrifter.
  • Artikelns korresponderande författare ska vara anställd på Chalmers.
  • Artikeln ska registreras och laddas upp i fulltext i Chalmers publikationsdatabas (CPL) senast vid tidpunkten för publicering.

Vi tar emot ansökningar löpande och tillämpar först till kvarn-principen.

All information om fonden samt ansökningsformulär finns på bibliotekets webbsidor: http://www.lib.chalmers.se/publicering/open-access/fond-foer-oa-publicering/

/Kristina Graner

Nytt på OA-fronten

Nyligen tog vi fram färska siffror på antalet artiklar som har en fritt tillgänglig fulltext deponerad i CPL (refereegranskade artiklar och konferensbidrag). De visar att andelen OA-publiceringar senaste åren legat ganska stadigt på ca 29 %. Det stora klivet togs mellan 2010 och 2011 då andelen steg från 16 % till 28 %, därefter har det stått relativt still. Att det skedde en stor ökning efter 2010 beror på att Chalmers OA-policy infördes 2010 samt att biblioteket i samband med detta satsade mer resurser på att sprida information om OA och genomförde olika satsningar kring detta.

Hur vi ska göra för att ta nästa kliv återstår att se, men det är ju tydligt att vi nu måste hitta nya strategier för att få våra forskare intresserade av att publicera Open Access. Notera dock att siffrorna inte visar andelen publikationer publicerade med så kallad Gold Open Access (publicering i rena OA-tidskrifter), även om många av dessa även är parallellpublicerade i CPL.

OA_diagram

Anmärkningsvärt när man tittar på OA-publiceringen per institution är Fundamental fysik som mellan 2013 och 2014 ökade från 33 % till 75 %. En viktig anledning till det är projektet SCOAP3 som startade i januari förra året. Genom detta har ett antal ledande tidskrifter inom högenergifysik omvandlats till OA-tidskrifter som forskare kan publicera sig i utan kostnad. Artiklarna publiceras med Creative Commons licens och kan därmed enkelt laddas upp i CPL.

Den höga stapeln för Signaler och system 2012 beror sannolikt på det projekt biblioteket drev tillsammans med institutionen under 2013.

Likväl närmar vi oss nu med stormsteg en milstolpe för OA-publiceringen i CPL. När som helst kommer vi passera 5000 deponerade fulltexter:

OA_050213

Inom kort kommer vi åter att öppna vår fond för OA-publicering. Fonden har funnits sedan 2011 och hittills har ett 60-tal artiklar publicerats med hjälp av medel från fonden. Mer information kommer inom närmsta veckan.

/Kristina Graner

Ny söktjänst för Chalmers studentarbeten

Idag lanserar vi den nya söktjänsten Studentarbeten, där du kan hitta examensarbeten och andra studentarbeten från Chalmers. Fulltextfiler finns fritt tillgängliga för många av arbetena, från 2010 och framåt är täckningen mycket god. En nyhet är bl.a. att man från och med nu kan koppla ett arbete till ett specifikt utbildningsprogram.

Lanseringen av Studentarbeten innebär även att examensarbeten inte längre är sökbara i Chalmers Publication Library (CPL), dock sker registrering och uppladdning av filer fortfarande i CPL. CPL kommer precis som förut tillgängliggöra avhandlingar och övriga forskningspublikationer skrivna av Chalmersforskare.

/Kristina Graner

 

Större synlighet för Chalmers studentarbeten

I Chalmers Publication Library  (CPL) registreras och e-publiceras de examensarbeten som Chalmers studenter skriver. 2012 registrerades 773 exjobb på masternivå och av dessa går 664 att läsa direkt i CPL. För att förbättra synligheten har Chalmers bibliotek nu gjort en särskild portal där exjobben kan sökas fram. Tjänsten kommer att bli publik i mitten av mars, men som förberedelse visar vi här några bilder på de förändringar som gjorts. En nyhet är också att de studentarbeten som registreras fr o m 2013 blir möjliga att söka efter vilket utbildningsprogram de är skrivna vid.

Chalmers-studentarbeten

 

exjobb

Parallellpublicering i praktiken – rapport från en workshop

I torsdags samlades ett 50-tal bibliotekarier från hela Sverige för att diskutera parallellpublicering och de problem som dyker upp kring detta. En stor fråga som diskuterades handlade om vem som ska göra jobbet, är det vi på biblioteket eller är det forskarna själva som ska göra det? En annan diskussion rörde hur vi når ut till forskarna, hur gör vi för att få med dem på detta med parallellpublicering och Open Access?

 

Många praktiska problem ventilerades. Hur gör vi med försättsblad, vilka arbetsflöden har vi kring parallellpubliceringen idag, hur kan man förenkla de olika momenten osv.

 

Dagen inleddes med en uppfriskande lägesrapport från Linköping och David Lawrence. Han betonade bl.a. vikten av att prata med forskarna om Open Access om och om igen. Det räcker inte att göra det en gång!

 

Under dagen fick vi flera rapporter från olika lärosäten om hur man arbetar med de här frågorna. Några som har kommit långt och redan fått med sig forskarna och andra som har mycket idéer om hur man kan arbeta vidare.

 

En idé från Uppsala universitet handlar om att i samarbete med kommunikationsavdelningen som skickar ut pressmeddelanden om aktuell forskning, se till att den aktuella artikeln ligger i fulltext i den lokala publikationsdatabasen och länka dit istället för till en tidskrift som journalisterna i många fall kanske inte kommer åt. Då kan man direkt se nyttan av parallellpubliceringen. Ett annat tips för att börja i någon ände, är att kontakta de personer på lärosätet som är projektledare för projekt som fått pengar av finansiärer som ställer krav på Open Access, och erbjuda dem stöd kring detta.

 

På det hela taget var det en mycket givande och intressant dag som gav inspiration och handfasta idéer att ta med sig tillbaka till det dagliga arbetet med parallellpublicering.

 

Presentationer från workshopen läggs ut på denna sida inom kort: http://openaccess.kb.se/seminarier/parallellpublicering-i-praktiken/

 

/Kristina Graner

Chalmerscortégens bygglåtar + Spotify play button

Om en vecka börjar studenterna på Chalmers bygga på årets cortége. Varje timma och varje dag i några veckor lyssnar byggarna på en enda låt. Om och om igen.

Undrar vilken som är den bästa bygglåten…

Förra året gjorde vi en spellista på Spotify, och idag gjorde vi en play button till webbplatsen, bloggen och (snart) Facebook.

De låtar som inte fanns på Spotify finns i den här listan på Slideshare, år för år från 1950.
/Linnéa

Open Access-nyheter

Så här dagarna innan jul bjuder vi på några goda OA-nyheter från Chalmers!

  • Vi har nyss passerat 1000 lokala fulltexter i Chalmers Publication Library, en rejäl ökning sedan förra året. Vi har under året varit ute på flera institutioner och informerat om Open Access-policyn och berättat om den support och service vi på biblioteket erbjuder forskarna och vi har även på andra sätt försökt sprida information om Open Access till Chalmers forskare.Vi har även gjort en hel del punktinsatser där vi laddat upp fulltexter från förlag som tillåter parallellpublicering av den publicerade versionen av artikeln.
  • Den första artikeln som fått stöd av bibliotekets fond för OA-publicering har nu publicerats i Optics Express. Ytterligare ett antal ansökningar har blivit beviljade sedan lanseringen av fonden i oktober. Vi har fått en hel del frågor och positiva kommentarer om fonden från Chalmers forskare och förhoppningsvis leder detta till att fler publicerar i OA-tidskrifter. En vanlig fråga vi får kring fonden handlar om stöd till avgifter för att göra enskilda artiklar Open Access i en annars prenumerationfinansierad tidskrift. I och med att biblioteket i många fall redan betalar för åtkomsten till dessa tidskrifter stöder inte fonden detta.
  • Vi håller för närvarande på och testar att publicera konferensbidrag i systemet Open Conference Systems och bidragen från en första konferens finns på plats nu. Dessa är publicerade i efterhand och systemet har inte använts för t.ex. peer review i det här fallet. Ett större test pågår i samarbete med konferensen NU2012. Där används OCS för hela abstract-hanteringen med granskning, indelning i olika teman och så vidare. Utvärdering av testen kommer att ske och därefter ska vi ta ställning till om det är en tjänst vi i framtiden kan erbjuda Chalmers.
  • Resultaten från projekt finansierade av EU:s sjunde ramprogram (FP7), inom vissa ämnesområden, finns nu sökbara i databasen OpenAIRE. För närvarande ligger där 15 publikationer med Chalmers-koppling, som är hämtade från CPL och samtliga har en fritt tillgänglig fulltext.

/Kristina Graner

Seminarium om krav och stöd inom Open Access

Gästbloggare: Dennis Arpe

När jag påbörjade min utbildning i fjol var det i synnerhet ett område som väckte mitt intresse: open access (OA). Ganska omgående kände jag att detta fält andades engagemang och jag tyckte mig se att här var bibliotekarier anmärkningsvärt tongivande. De utgjorde part i ett spel om vetenskaplig publicering, vars övriga deltagare var forskningsfinansiärer, forskare, lärosäten och förläggare. På långsidan utförde politiker diverse uppvärmningsövningar, avvaktade och övervägde att hoppa in i matchen.

Alltså begav jag mig gladeligen till Stockholm när jag av Chalmers bibliotek blev medbjuden till ett halvdagsseminarium på temat OA-krav och -stöd (Open Access-krav: Dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten). Värd för evenemanget var Vetenskapsrådet (VR) som samlade till dialog mellan representanter från ovan nämnda aktörer, förlagen undantagna. För mig som student med bäring på OA-initiativ var konferensen föredömligt upplagd: temat belystes ur parternas olika perspektiv med koncisa presentationer följt av kortare diskussioner. Så gott som hela spektrat passerade således revy. Uppfattningen om att rådande villkor för vetenskaplig publicering är orimlig var en klar utgångspunkt. Här följer ett axplock.

Forskningsfinansiärerna – VR, RJ, Formas och FAS – har idag tydliga policys beträffande OA. De som vill ha deras pengar måste även förbinda sig att deponera sina publikationer i öppna arkiv. Finansiärerna har emellertid olika krav vad gäller embargotider samt huruvida man öronmärker pengar för OA-publicering. Mats Ulfendahl på VR uppmanade även församlingen att vidga vyerna och tänka bortom det traditionella tidskriftskonceptet och bibliometriska kriterier. I frågan om hur finansiärernas krav efterlevs såg de framtiden an. De menade att en utvärdering blir aktuell först om några år, när det är dags för forskarna att publicera.

Mats Ulfendahl, Vetenskapsrådet & Jan Hagerlid, KB

Jan Hagerlid på KB redogjorde för EU:s ståndpunkt. Även här finns numer en policy som driver på medlemsstaterna att göra offentligt finansierad forskning fritt tillgänglig. Man uppmuntrar till att hitta nya affärsmodeller och lösningar för att luckra upp marknadens låsta positioner. Jan betonade att EU har en mycket viktig roll i utvecklingen men att impulserna även måste komma från ordinarie kanaler.

Frågan om OA handlar i hög grad om forskarnas väl och ve, så deras synpunkter är naturligtvis värdefulla. Med ett par träffande metaforer beskrev Gustav Nilsonne, forskare vid KI och OA-vän, för- och nackdelar. En av fördelarna med OA var att man slapp betala pengar till förlagen för att bygga murar runt materialet. Som nackdel nämnde Gustav undermålig sättning. Bristen på redigering och gestaltning av texten gör mycket av OA-materialet oattraktivt och i värsta fall oläsbart. Gustav medgav att han alltjämt satte stort värde vid och föredrog traditionella tidskrifter. Ett av skälen, vid sidan av överlägsen läsupplevelse, var att tidskrifternas namn fungerar som kvalitetsstämpel; man vet att de gör ett bra urval. Forskarsamhällets konservatism var visserligen, enligt Gustav, problematiskt avseende OA. Men han avslutade med en optimistiskt ton och intygade att bland forskare så gäller huvudsakligen devisen att det som är rätt och bra vinner i slutändan.

Invändningen om de öppna arkivens texter och läsbarheten förefaller riktig. Samtidigt konstaterade panelen, där bland andra Jonas Gilbert ingick, i den avslutande diskussionen att vi i dagsläget befinner oss i en brytningstid. Parallellpubliceringen är i hög grad en instrumentell verksamhet, ett påtryckningsmedel som skall sätta press på förlagen och förmå dem att omdefiniera sin roll. Målet är ett tillgängligt, högkvalitativt och prestigefullt OA-material. En animerad diskussion kretsade kring betydelsen av att mycket tid, energi och pengar investeras i ett system som egentligen är ett provisorium.

Paneldebatt

Eftersom förläggare i regel är motståndare till OA var just onsdagens evenemang kanske inte rätt tillfälle för dem att närvara. Förmodligen hade det upplevts som om de stod inför skranket. Visst konstaterade man att förlagen gärna motarbetar OA och att man strävar efter att bryta deras dominans; tonvikten låg trots allt på dialog och ett lösningsorienterat klimat. För nog fanns här en underliggande stämning av tillförsikt; en förvissning om att utvecklingen trots allt går i en tektonisk rörelse mot en friare publicering av vetenskapligt material.

Dennis Arpe studerar B&I vid Uppsala universitet och praktiserar för närvarande på Chalmers bibliotek.

 

Ökat antal OA-artiklar i CPL

För att stödja OA-policyn och arbetet med att få in fulltexter i CPL har vi i OA-gruppen på biblioteket de senaste månaderna erbjudit forskare på Chalmers en tjänst som går ut på att vi på biblioteket hjälper till att göra jobbet med att ladda upp fulltexterna i CPL. Några institutioner har hört av sig med frågor och visat intresse för parallellpublicering i och med att Chalmers Open Access-policy i praktiken nu börjar träda i kraft för många forskare. (Policyn omfattar de publikationer där avtal med förlag tecknats från och med januari 2010)

Det som upplevs vara problematiskt för forskarna när det gäller parallellpublicering är att veta OM förlaget tillåter parallellpublicering, vilken version av artikeln/ manuskriptet som i så fall får användas och om det krävs ett försättsblad och hur det i så fall skall vara utformat. Vi upplever att det finns en viss oro och osäkerhet bland forskarna när det gäller de här frågorna och därför vill vi gärna hjälpa till så mycket vi kan för att forskarna ska kunna följa Chalmers OA-policy.

Vi är inne i ett skede där många förlag ändrar sina policies vad gäller parallellpublicering och i många fall gör de det enklare forskarna att parallellpublicera i öppna arkiv. Exempelvis ändrade American Chemical Society sin policy i höstas och tillåter nu forskare som har krav på sig från finansiär eller arbetsgivare om att OA-publicera, att göra detta. Andra förlag ändrar dessvärre åt andra hållet och gör det svårare. Detta är också en orsak till att vi nu erbjuder oss att hjälpa till med parallellpubliceringen i större utsträckning, då det för den enskilde forskaren kan vara svårt att hålla reda på vad olika förlag tillåter.

Vi har t.ex. gjort en omfattande insats med att parallellpublicera artiklar utgivna av IEEE. De tillåter att man använder författarens sista, granskade och godkända manuskript, för parallellpublicering i öppet arkiv, med ett speciellt utformat försättsblad. Författaren skickar alltså in detta manuskript till oss och vi lägger till ett försättsblad till artikeln och laddar upp i CPL.

Vi har dessutom sökt tillstånd för ett visst antal författare som publicerat artiklar i tidskriften Astronomy & Astrophysics att få deponera dem i CPL. I det fallet fick vi tillåtelse att använda förlagets pdf och inget försättsblad krävdes heller så det gjorde det enkelt för oss att ladda upp fulltexten. Detta resulterade i ca 70 uppladdade fulltexter i CPL.

Totalt har närmare 200 fulltexter laddats upp i CPL sedan januari. På publikationsprofilsidorna som nyligen lanserades i en beta-version i CPL kan man för varje enskild författare eller institution bland annat se hur många artiklar man gjort fritt tillgängliga genom deponering i CPL.

Vi kommer att fortsätta med den här typen av punktinsatser för att öka antalet fulltexter i CPL, samtidigt som vi arbetar med att sprida information till forskarna på Chalmers om OA-policyn och hur man går tillväga för att följa den på bästa sätt.

/Kristina

Inga fler inlägg.