Program ChALS 2012 Making Data More Human: Visualization and Infographics

Välkommen till ChALS 2012 med temat Making Data More Human: Visualization and Infographics. Ett område som bubblar och dagen ger alla möjligheter att få inspiration och idéer om nya vägar att synliggöra bibliotekens verksamheter!

När: 26 september
Plats: Chalmersska huset, Göteborg. Södra hamngatan 11. Hitta hit!chals2012
Avgift: 1200 kr, exkl moms. Registreringskaffe, lunch och eftermiddagsfika ingår.
Registrering: Anmäl dig här.  Senaste anmälningsdag är 18 september.
Frågor?: Kontakta oss!

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.10 Inledning, Bibliotekschef Annika Sverrung, Chalmers

10.10 – 10.40 Visualisera stora datamängder
. Johanna Olander, Libris/Kungl. biblioteket
Om hur utvecklingen av datavisualisering har sett ut över tid, och hur vi behöver designa våra tjänster för att göra det enkelt och inspirerande att utforska stora mängder data.

10.40 – 11.30 Keynote: Truth & Beauty Operations. Moritz Stefaner
Moritz will report from his practice as a “Truth & Beauty Operator” and deconstruct some of his recent works, shedding some light on his work process and the rationale behind the design decisions.

11.40 – 12.10 The historical turn: presenting cultural heritage online. Rurik Greenall
NTNU University Library’s digitization project aims to provide relevant, exciting ways of interacting with content, giving access to materials by visualizing and re-contextualizing bibliographic data in new ways. This presentation describes the ideas behind the the visualizations and the methods used to achieve the end results.

12.10 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.00 Nätverksvisualiseringar. Hampus Brynolf, Intellecta Corporate
I början av 2012 presenterade Hampus Twittercensus, en kartläggning av twitters utbredning i Sverige. Resultaten blev bland annat en relations- och klusterkarta. Hampus kommer att berätta om det praktiska arbetet med datainsamling och visualisering av Twittercensus.

14.00 – 14.35 Infografik – vad, varför och hur? Praktiska exempel från KIB
. Åsa Jenslin och Lars Nordesjö, KIB
Åsa och Lars berättar hur man kan göra infografik utan att vara expert på design eller programmering. De berättar om lärdomar från KIB-projekt att utnyttja infografik för att synliggöra bibliotekets samlingar och tjänster, t.ex Summon och biblioteksstatistik

14.35 – 15.05 Fika

15.05 – 15.35 informationsgrafik – att arbeta med informerande bild. Matilda Hall, frilansare Infografiska

15.35 – 16.10 Intertwine and Play! Eva Eriksson, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign vid IT-universitetet i Göteborg
The talk will be based on the soon to be finished dissertation named ”Intertwine and Play! : Interaction design explorations in the public library space”.

16.10 – 16.30 Chalmers på världskartan. 
Stina Johansson, Chalmers
Visualisering av forskningssamarbeten och citeringsnätverk

16.30 Vernissage

—————————————————————————————

Eventuellt kan  det förekomma justeringar i programmet

Läs mer om alla talarna i ett tidigare blogginlägg!

Varmt välkomna!

/Planeringsgruppen ChALS 2012

ChALS 2012 Making Data More Human: Visualization and Infographics

Vi har det stora nöjet att presentera de nio personer som ska inspirera oss på årets ChALS-konferens och inviga oss i ämnet ”Making data more human: visualization and infographics”. Boka in dagen före bokmässan, 26 september, på Chalmersska huset i centrala Göteborg!

Låt oss presentera årets presentatörer!

Moritz_stefaner


Moritz Stefaner, Keynote Speaker

Moritz Stefaner works as a “truth and beauty operator” on the crossroads of data visualization, information aesthetics and user interface design. With a background in Cognitive Science (B.Sc. with distinction, University of Osnabrueck) and Interface Design (M.A., University of Applied Sciences Potsdam), his work beautifully balances analytical and aesthetic aspects in mapping abstract and complex phenomena.

Moritz will report from his practice as a ”Truth & Beauty Operator” and deconstruct some of his recent works, shedding some light on his work process and the rationale behind the design decisions. More

Johanna Olander

johannaJohanna arbetar som utvecklingsledare för användarupplevelsen/UX-director på LIBRIS, Kungliga biblioteket. Johanna spenderar större delen av sin tid som strategiskt bollplank eller som UX-lead i Libris utvecklingsprojekt. Hon drivs av att designa tjänster som gör människor glada.

Johanna kommer att prata om hur utvecklingen av datavisualisering har sett ut över tid, och hur vi behöver designa våra tjänster för att göra det enkelt och inspirerande att utforska stora mängder data.


rurik2Rurik Greenall
Rurik Thomas Greenall is a data wrangler with a keen interest in all things data, from crunching numbers to visualization via text analysis.

From 2006–2012 he was research librarian/systems developer at NTNU University library in Trondheim working with social, semantic web applications and large data sets.

Rurik will present the NTNU University Library’s digitization project aims to provide relevant, exciting ways of interacting with content, giving access to materials by visualizing and re-contextualizing bibliographic data in new ways. This presentation describes the ideas behind the the visualizations and the methods used to achieve the end results. More…

Eva Eriksson

eva_eriksson1Eva is a PhD student at the Department of Applied Information Technology, division of Interaction Design, at the University of Gothenburg, and a teacher at the Interaction Design Masters Programme.

Eva’s talk will be based on the soon to be completed dissertation entitled ”Intertwine and Play! – Interaction design explorations in the public library space”.  More… 


SONY DSCÅsa Jenslin & Lars Nordesjö
Åsa och Lars är bibliotekarier vid Karolinska institutets universitetsbibliotek. Åsa jobbar med webb, tillgängliggörande av e-resurser, databasavtal. Lars jobbar som IT-strateg, och också han med tillgängliggörande av e-resurser.

Åsa och Lars kommer att berätta hur man kan göra infografik utan att vara expert på design eller programmering. Hela KIB:s projekt genomsyras av mottot DIY. Varför har de valt att göra en infografik för Summon och i vilka andra sammanhang skulle bibliotek kunna tänkas använda infografik för synliggöra sina samlingar/tjänster/funktioner/personal?

Stina

Stina Johansson
Stina jobbar som bibliotekarie på Chalmers bibliotek, med Chalmers publikationsdatabas (CPL) och bibliometri, på avdelningen för vetenskaplig publicering och bibliometri. Hon är särskilt intresserad av att studera forskarnätverk och drivs av mottot: ”Visualisera mera!”.

På ChALS kommer Stina att berätta om projektet ”Chalmers på världskartan” – hur kan forskningssamarbeten och citeringsnätverk projiceras på världskartan?


hampusHampus Brynolf

Hampus Brynolf har gjort flera olika typer av nätverks- och inflytandevisualiseringar under åren. Med ett särskilt intresse för sociala medier och politik har han gjort en makthavarkartläggningen över vem som känner vem bland politiker, journalister och PR-konsulter, en karta som senast presenterades på Almedalen i år. I början av 2012 presenterade han Twittercensus, en kartläggning av twitters utbredning i Sverige. Resultaten blev bland annat en relations- och klusterkarta.

Hampus kommer att berätta om det praktiska arbetet med datainsamling och visualisering av Twittercensus – nätverksvisualiseringar.

Matilda Hall
Matilda Hall arbetar  med att skapa informationsgrafik och
informationsdesign på det egna företaget Infografiskamatilda21

Hon skall prata om hur det är att arbeta med informerande bild som frilansare och hur efterfrågan på den typen av tjänster ser ut att öka stadigt

/Planeringsgruppen ChALS 2012

Inga fler inlägg.