Digitaliserade program Chalmerscortégen 1921 – 2011

Det är Cortègetider! I skrivande stund håller årets Cortège på att ta form och årets bygglåt höjer stämningen på campus. Cortègen har varit ett säkert vårtecken i Göteborg sedan 1909 och det är många chalmerister som dragits in i det kreativa kaos som omger den under årens lopp. På Chalmers bibliotek finns en specialsamling, Chalmeriana, med fokus på Chalmers historia, miljö och kulturliv. Med stöd från Chalmers jubileumsfond har biblioteket påbörjat arbetet med att göra delar av samlingarna tillgängliga elektroniskt och vi har börjat med Cortègen.

Det tidigaste Cortègeprogrammet i våra samlingar är från 1921 och sträcker sig framåt i obruten svit till 2011. Cortégen ställdes in i sista stund 1940 på grund av krigssituationen,men då hade man redan hunnit trycka omslaget till programmet. Programmet för 1940 är egentligen för 1941. Cortégen var inställd även 1912, men då berodde det på att chalmeristerna var för upptagna med tentamina. Sedan lades inga tentor i april.

Cortègeprogrammen har gjorts tillgängliga i flash-format och html5-format för de som använder mobila enheter.

Ett stort tack till Chalmers Cortège Committé för alla år av Cortège och lycka till med årets äventyr!

Digitala Chalmeriana och alla Cortègeprogram hittar ni här!

screen-capture-25

Bygglåtar från 1950

/Daniel

Digitala Chalmeriana – test av bokscanner

Under året har Chalmers bibliotek startat upp ett projekt för att digitalisera valda delar av Chalmerianasamlingen. Chalmeriana är en specialsamling i biblioteket med anknytning till Chalmers publicering men även till lärosätets historia och kultur i vidare mening.

Digitaliseringen av Chalmeriana är ett sätt för biblioteket att bygga upp kompetens kring digitialiseringsfrågor men är även viktig för att tillgängliggöra unikt material som finns i våra samlingar.

Till en början har vi valt att fokusera på Cortégen då de utgör en väl definierad svit med material i samlingen men vi räknar med att kunna gå vidare med andra typer av material som finns i samlingen som foton, sångböcker, reseskildringar m.m.

Biblioteket har nu fått möjlighet att prova en ny typ av scanner, avsedd att placeras i publika miljöer där man kan scanna och spara direkt till ett USB-minne eller skicka vidare filen med e-post. Scannern heter Zeta och kommer från företaget Zeutschel. Maskinen, som vi fått låna via Zeutschels svenska återförsäljare Comprima, är en beta-version och man räknar med att den kan lanseras i december.

När vi testat Zetan så har vi utgått från Chalmeriana-samlingen och testat scanna lite från Cortégen 1981.

Men för att få bredd på testet så har vi även kört några bilder från en årsbok som donerats till biblioteket från Kerstin, Birger och Anders Hagland i Falun. De är barn till Eskil Hagland som gick på Chalmers 1927 i V3.

Vad testet av Zeta för med sig återstår att se och är egentligen oberoende av projektet att digitalisera delar av Chalmeriana. Det arbetet fortskrider oavsett om vi införskaffar en Zeta eller ej och nästa steg där är att bestämma oss för en lagrings och visningsplattform där ambitionen är att alumner och andra intresserade skall kunna bidra med information om de digitaliserade objekten.

Vi lär återkomma i ämnet.

/Daniel

Inga fler inlägg.