Patentsökning – öppna källor och kommersiella databaser

SFIS arrangerade en dag med matnyttig information om patent och de databaser man kan söka i för att leta efter patenterade uppfinningar. Dels presenterade olika aktörer sina kommersiella alternativ och dels presenterade jag de fria databaser som är gratis tillgängliga. Vi var hos Thomson Reuters på Kungsgatan i Stockholm.

Efter att Helena Danielsson (Albihns.Zacco) gett oss en skicklig presentation av grunderna pratade Ron Kaminecki om kinesiska patent. Det var intressant att höra att kineserna köpt tillbaka de patent man hade själva i gratisform, men översatta till engelska. De ville även ha den engelska språkformen trots att det kostade att köpa tillbaka dem.

Innography verkar vara en intressant, grafisk utveckling av databasers sifferuppgifter. Innography bubble chart kopplat till Dialog databas visades och Ron beskrev hur de olika bubblorna presenterade ett företags patentinnehav och dess relativa styrka samt företagens omfång i form av omsättning, storlek och vilja att försvara sina patent. Allt lättfattligt visuellt framställt med hjälp av Innography online Intellectual Property Business Intelligence (IPBI)-applikationen.

Ron visade också ProQuests nya gränssnitt för Dialogdatabasen. Det kändes som om det fortfarande var intressant att ha kvar Dialog och alla de baser som finns i den, i undervisningssyfte. Och han avrundade hela dagen  med att gå igenom de senaste ”buzz words” från IPI-konferensen i Sevilla, som just avslutats. Triplestore var ett sådant, som syftade på en databas där man lagrar metadata i ett Resource Description Framework (RDF). Lagringen sker i form av triples. Grundformen är subjekt-predikat-objekt typ ”Bob är trettiofem”. Den semantiska webben utvecklas fortfarande. Text clusters är ett hett område. Det japanska indexsystemet för patent med F-terms är viktigt att ta del av.

Jag visade de fria patentdatabaser, som alla har tillgång till: espacenet, Svensk Patentdatabas, USPTO, Google patents samt PAJ (Patent Abstracts of Japan). Dessa kan vara av intresse för personer ute på industrierna, som ofta skall arbeta kostnadseffektivt. De är också rätt lätta att söka i om man bara förstår lite av IPC (International Patent Classification) och dess europeiska motsvarighet ECLA

Roger Bishop, enhetschef på KTH:s bibliotek, drog igenom patentdatabaser i STN – Scientific and Technical Information Network. Rätt naturligt eftersom han är STN-representant för Sverige, Norge och Danmark. På KTH har man många disputerade fackmänniskor som arbetar med undervisning i biblioteksämnen. STN fungerade bra för patentsökningar.

Benno Jensen visade ännu ett flashigt grafiskt redskap – Themescape Topographical Mapping. En produkt som utvecklats hos Thompson Reuters – det vill säga våra värdar för mötet. Benno kunde visa hur man  analyserat ett företagsuppköp av BASF (Badische Anilin und Soda Fabriken). Genom den topografiska karta som skapats kunde man se var BASFs patent låg och sedan kompletterade man med det uppköpta företagets patenttopografi. Det syntes mycket tydligt hur de båda företagen kompletterade varandra. Det gick att förstå att det var fördelaktigt ur BASFs synvinkel med detta uppköp. Thompson Innovation hade startats för tre år sedan och var i full utveckling. Målet var att skapa en ny intressant produktlinje.

Som helhet blev det en intressant och givande dag, där det gällde att vara påläst och inläst eftersom majoriteten av deltagarna var fackfolk från företags- och näringslivsområdet.

Fulltextindexering och SwePub i Summon

Utvecklingen av Summon går framåt i rask takt.

Summon har i större utsträckning börjat fulltextindexera artiklar. Det betyder att möjligheterna att söka på citat blivit mycket bättre. Det betyder även att Summons relevansrankning tar in information från hela dokumentet och inte bara från meta-data om en artikel. Förhoppningsvis gör fulltextindexeringen att det blir lättare att få bättre precision och relevans i resultatslistan. För att testa funktionen har jag här sökt fram en artikel ur Nature – Microbial genome sequencing av Fraser, Eisen och Salzberg.

screen-capture-13

Jag markerar ett stycke och klistrar in i Summon. Observera att man kan dra i sökrutans nedre kant och göra den större. Klickar på sök och får en träff. När man tittar på meta-data för artikeln så är det flera betydelsebärande och förmodligen viktiga ord som inte finns i meta-data men som finns i artikeln.

screen-capture-14

För att ytterligare testa fulltextindexeringens betydelse för en sökning så testar jag att lyfta ut några termer från texten som är betydelsebärande men som inte finns i meta-data.

screen-capture-2

Att orden från fulltextindexeringen spelar stor roll och hjälper till att få fram en relevant artikel blir uppenbar när jag tar bort de sökorden och gör en bred sökning på ämnet.

screen-capture-1

Mängden med fulltextindexerade artiklar i Summon är tyvärr okänd. Men vi vet att de arbetar aktivt med frågan. T ex har man precis läst in alla artiklar från tidskrifter i Science Direct från 2006 till 2010. Man håller även på att se vad man kan göra i frågan om fulltextindexering av e-böcker.

Vilka konsekvenser fulltextindexeringen för med sig för de som lägger upp sina sökstrategier tåls nog att tänka på. Men att möjligheten att söka på delar ur en text finns är väldigt spännande.

SwePub i Summon

I förra veckan lästes hela SwePub in i Summon. SwePub är en samlingstjänst för publiceringen av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. vid ett 30-tal svenska universitet och högskolor. I Summon så är grundtanken att du söker i Chalmers biblioteks bestånd av informationsresurser. Så SwePub är inte automatiskt inkluderad i din sökning. Om du vill inkludera SwePub och resurser som vi inte har tillgång till kan du expandera din sökning. Du får då med resurser från t ex SwePub som vi inte har i våra samlingar men som vi kan fjärrlåna åt dig.

Ett illustrerande exempel. Vi gör en sökning på Linköpings universitet Tekniska högskolan och får 4000+ träffar.
screen-capture-3

Om vi lägger till resultat utanför bibliotekets samling så får vi 14000+ träffar. Många av dessa kommer från SwePub.
screen-capture-4

Det finns en del saker som vi kan göra för att underlätta för användaren att komma åt materialet som inte finns i Chalmers bestånd. Det första är att erbjuda ett gränssnitt för att hitta materialet. Genom att inkludera SwePub (och vi hoppas på att få in LIBRIS samkatalog) så blir materialet synligt och sökbart. Det andra är att erbjuda bra tjänster för att komma åt materialet. Det kan handla om att erbjuda bättre beställningsfunktioner för fjärrlån. Men det skulle även kunna vara att jobba med utvecklingen av s.k Look-up targets i SFX länkmeny. Dvs att vi skapar en target för SwePub som gör uppslag för att se om det finns fulltext. Här har vi en hel del utforskande och tänkande att göra. Men vi är på rätt spår!

/Daniel

Inga fler inlägg.