Chalmers e-boksseminarium 2013

Universitets och högskolebiblioteken har de senaste åren arbetat strategiskt och utforskande med förvärv av e-böcker. Idag utgör e-böcker merparten av bokförvärven på många bibliotek. I takt med att e-boksförvärvet vuxit och erfarenheterna blivit fler har utmaningarna att förstå och hantera e-böcker blivit större. För de som arbetar med e-böcker på de svenska universitets- och högskolebiblioteken finns det ett uttalat behov av att dela erfarenheter. I det dagliga arbetet ställs biblioteken inför frågor som rör arbetsflöden och att nå ut med e-böckerna, att ta ställning till nya affärsmodeller och former av användardrivet förvärv.

Chalmers bibliotek bjuder in till ett seminarium med e-boken på forskningsbiblioteken i fokus. Tanken är att samla personer som arbetar aktivt med e-boksfrågor. Ambitionen är att skapa förutsättningar för aktivt utbyte och nätverk, att lyfta svåra frågor men framförallt att fokusera på goda exempel och att komma vidare.

Seminariet äger rum den 21 mars, 09.30 — 16.30.

Platsen är Chalmersska huset, plan 1 i centrala Göteborg (Södra hamngatan 11).

Kostnad för seminariet är 700 kr och inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika.

Upplägg

Dagen är uppdelad i tre block. Blocken inleds med en presentation/orientering med praktiska exempel och frågeställningar. Därefter delas deltagarna in i mindre samtalsgrupper. Deltagarna har inför seminariet tagit del av diskussionsfrågor och förberett med egna exempel. Efter gruppdiskussionerna återsamlas grupperna för återkoppling där moderator sammanfattar gruppdiskussionen.

Det finns många frågeställningar kring e-böcker och vi kommer inte hinna med att täcka in alla. Utifrån de intresseanmälningar som kommit in har vi valt att fokusera på följande tre block:

PDA : Projektet Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebiblioten redovisas. Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Malmö högskolebibliotek och Södertörns högskolebibliotek.

Affärsmodeller : Vilka affärsmodeller är hållbara och används på biblioteken? Vilka villkor ställer vi på leverantörerna?

Arbetsflöden & att nå ut till användaren : med fokus på dataflöden och konsekvenser i gränssnitten av olika val som görs. Ligger fokus rätt på inladdning och bearbetning av MARC-poster, hur tillförlitliga är leverantörernas knowledgebaser?

Inför seminariet kommer deltagarna via Facebookgruppen E-böcker på akademiska bibliotek kunna förbereda sig och tipsa om aktuell litteratur, artiklar, bloggar och annan inspiration.

Anmälan sker till marie.wenander@chalmers.se senast den 6:e mars. Inkludera ev. matrestriktioner i din anmälan.

Program ChALS 2012 Making Data More Human: Visualization and Infographics

Välkommen till ChALS 2012 med temat Making Data More Human: Visualization and Infographics. Ett område som bubblar och dagen ger alla möjligheter att få inspiration och idéer om nya vägar att synliggöra bibliotekens verksamheter!

När: 26 september
Plats: Chalmersska huset, Göteborg. Södra hamngatan 11. Hitta hit!chals2012
Avgift: 1200 kr, exkl moms. Registreringskaffe, lunch och eftermiddagsfika ingår.
Registrering: Anmäl dig här.  Senaste anmälningsdag är 18 september.
Frågor?: Kontakta oss!

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.10 Inledning, Bibliotekschef Annika Sverrung, Chalmers

10.10 – 10.40 Visualisera stora datamängder
. Johanna Olander, Libris/Kungl. biblioteket
Om hur utvecklingen av datavisualisering har sett ut över tid, och hur vi behöver designa våra tjänster för att göra det enkelt och inspirerande att utforska stora mängder data.

10.40 – 11.30 Keynote: Truth & Beauty Operations. Moritz Stefaner
Moritz will report from his practice as a “Truth & Beauty Operator” and deconstruct some of his recent works, shedding some light on his work process and the rationale behind the design decisions.

11.40 – 12.10 The historical turn: presenting cultural heritage online. Rurik Greenall
NTNU University Library’s digitization project aims to provide relevant, exciting ways of interacting with content, giving access to materials by visualizing and re-contextualizing bibliographic data in new ways. This presentation describes the ideas behind the the visualizations and the methods used to achieve the end results.

12.10 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.00 Nätverksvisualiseringar. Hampus Brynolf, Intellecta Corporate
I början av 2012 presenterade Hampus Twittercensus, en kartläggning av twitters utbredning i Sverige. Resultaten blev bland annat en relations- och klusterkarta. Hampus kommer att berätta om det praktiska arbetet med datainsamling och visualisering av Twittercensus.

14.00 – 14.35 Infografik – vad, varför och hur? Praktiska exempel från KIB
. Åsa Jenslin och Lars Nordesjö, KIB
Åsa och Lars berättar hur man kan göra infografik utan att vara expert på design eller programmering. De berättar om lärdomar från KIB-projekt att utnyttja infografik för att synliggöra bibliotekets samlingar och tjänster, t.ex Summon och biblioteksstatistik

14.35 – 15.05 Fika

15.05 – 15.35 informationsgrafik – att arbeta med informerande bild. Matilda Hall, frilansare Infografiska

15.35 – 16.10 Intertwine and Play! Eva Eriksson, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign vid IT-universitetet i Göteborg
The talk will be based on the soon to be finished dissertation named ”Intertwine and Play! : Interaction design explorations in the public library space”.

16.10 – 16.30 Chalmers på världskartan. 
Stina Johansson, Chalmers
Visualisering av forskningssamarbeten och citeringsnätverk

16.30 Vernissage

—————————————————————————————

Eventuellt kan  det förekomma justeringar i programmet

Läs mer om alla talarna i ett tidigare blogginlägg!

Varmt välkomna!

/Planeringsgruppen ChALS 2012

Bibliometrics at the Crossroads

En eftermiddag i maj bjöd Högskolan i Borås och Chalmers bibliotek in till ett halvdagsseminarium, Bibliometrics at the Crossroads, på Chalmersska huset i Göteborg. Sommaren hade kommit på tidig visit, så att staden visade upp sig från en av sina mest smickrande sidor.

Seminariet inleddes av Chalmers prorektor, professor Mats Viberg, som hälsade alla välkomna till Chalmers och Chalmersska huset. Seminariets moderator, professor Jan Nolin (Högskolan i Borås), lotsade deltagarna genom programmet: Presentationer av professor Blaise Cronins (Indiana University) och forskarstuderande Gustaf Nelhans (Göteborgs Universitet/Högskolan i Borås), fram till den avslutande paneldebatten mellan Blaise Cronin, Ulf Kronman (Samordnare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor vid Kungliga biblioteket.), Gustaf Nelhans, Tore Lund (bibliometriker, Chalmers bibliotek) och Mats Viberg.

I sin presentation The Changing Conditions of Scholarly Communication, tog Blaise Cronins oss med på en spännande tidsresa med start i 1600-talets Royal Society och dess tidskrift Philosophical Transactions, via användandet av traditionella bibliometriska indikatorer, vidare mot hyperauthorship (”forskningssamarbete i industriell skala”), Open Access, ”alternative metrics” samt dagens bredd av publiceringsformat (från ”manuscript” till ”micro scripts, macro scripts, mega scripts, molecular scripts, mutable scripts and mobile scripts”).

Efter Blaise Cronins presentation och kaffe i salongen och på innegården tog Gustaf Nelhans vid med presentationen Inscribed and Circumscribed by Citations – Indicators, Impact and Quality in the Humanities and Social Sciences, om bibliometri i förhållande till medelsfördelning, den svenska modellen kontra den norska, citeringspraktiker, med svensk humanistisk forskning som exempel.

En bild som särskilt stannade på näthinnan efter den spännande paneldiskussionen var Ulf Kronmans visuellt förstärkta jämförelse mellan de senaste årens bibliometri-boom och nittiotalets IT-boom.

Ett stort tack till alla inblandade som förgyllde dagen och debatten – gästerna, föreläsarna, panelmedlemmarna, moderatorn, välkomsttalaren, fixarna och Heidi Holst på Chalmersska huset!

http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615

/Stina Johansson

Bibliometrics at the Crossroads – Half-day seminar at Chalmers, May 23, 2012

The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås and Chalmers Library welcome you to a half-day seminar on bibliometrics and scholarly/scientific publishing.
How are publishing practices changing as a result of an increasing focus in the past decade on choice of publisher and genre, on impact measures, and expectations of increasing collaboration as well as competition in research?

Speakers at the seminar are Professor Blaise Cronin, School of Library and Information Science Library, Indiana University, USA, and Gustaf Nelhans, University of Gothenburg and University of Borås. Panel members are Professor Blaise Cronin, Ulf Kronman (coordinator for openaccess.se, National Library of Sweden), Tore Lund (bibliometrician, Chalmers Library), and Gustaf Nelhans.The Panel discussion is moderated by Professor Jan Nolin, University of Borås.

Time: 23 May 2012, 13.15 – 17.00
Place: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Map: http://g.co/maps/s3hfr
RSVP: Participation is free of charge, but requires an RSVP by 11 May 2012 to stina.johansson@chalmers.se
Arranged by: Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås and Chalmers Library
More information available at: http://www.lib.chalmers.se/bibliometrics/events/seminar-120523-crossroads/

Front 2014 – målbild för bibliotekssystemen

I måndags arrangerade arbetsgruppen Gemensam teknisk infrastruktur inom SUHF Forum för bibliotekschefer ett seminarium på temat ”Strategier för biblioteksdatasystemens framtid”. Målet med seminariet var att orientera bibliotekscheferna kring möjliga strategier för bibliotekssystemens framtid och följde upp förra årets seminarium som fokuserade på Discoverytjänster.
Så här stod det bl a i inbjudan:

Bibliotekssystemet är numera en del av det totala tjänsteutbudet och behovet av helhetslösningar som denna typ av system utgör har förändrats. Biblioteken har kostnader för ett system som inte alltid utnyttjas fullt ut. E-resursernas dominans i budgeten jämfört med de tryckta resurserna, förändrar också behoven, samtidigt som det under överskådlig tid finns behov av att så effektivt som möjligt ta hand om det tryckta materialet, för lånehantering, fjärrlån och förvärv.

Frågeställningar som berörs är:
• Hur ser situationen ut vad gäller bibliotekssystemen på lärosätena?
• Vilka alternativa lösningar finns för framtida bibliotekssystem och vilka blir konsekvenserna?
• Vad innebär nästa generations bibliotekssystem?
• Vad kan vi förvänta oss av KB/Libris?
• Hur skapa samarbetsformer för största möjliga synergieffekt?
Målgrupper är bibliotekschefer och systembibliotekarier.

Chalmers bibliotek var representerat av dess chef, Annika Sverrung och Emma Gustavsson, systembibliotekarie. Som en av föreläsarna på programmet deltog Kristin Olofsson, relativt ny bibliotekarie på Chalmers, då hon tillsammans med Jonas Barck från Linnéuniversitetet pratade om förväntningar på samarbete och system som uttryckts i en enkät till landets bibliotekschefer och systembibliotekarier.

Daniel Forsman, avdelningschef Informationsresurser och tillgängliggörande, deltog i seminariet som arrangör men även med en programpunkt där Chalmers redogjorde och bjöd in till ett projekt med syfte att kartlägga, värdera och formulera tänkbara scenarion för hur vår systeminfrastruktur skall se ut 2014.

Det finns många saker som vi måste ta ställning till i vår nuvarande systeminfrastruktur. Dels är det de kommande uppgraderingarna av våra nuvarande system till moln-webb-baserade tjänster från våra traditionella leverantörer men även hur vi skall förhålla oss till mängden system och vilka som behöver fungera bra tillsammans. För att försöka bringa någon slags klarhet i hur vi skall göra 2014 så påbörjar vi nu ett projekt där vi skall undersöka och ta reda på hur vi vill ha det. Det är en förutsättningslös process och vi vill gärna jämföra oss med andra biblioteks situation. Så om ni på ert bibliotek är intresserade av att arbeta tillsammans med oss på Chalmers och fundera över hur vi skall förhålla oss till framtidens ILS, ERM, Länkserver, Institutionellt arkiv, proxy tjänster, digitalisering, mediaförsörjning, Discovery m.m så hör av er innan den 15 november till Daniel Forsman.

/Daniel

Chalmers Summon Seminar

Det var fullt hus när biblioteket bjöd in till seminarium om sina erfarenheter kring Summon den 1:a mars 2011 i Chalmersska huset.

95 personer (och en växande reservlista) från fler än 30 institutioner lyssnade när Daniel Forsman, Lars-Håkan Herbertsson och Marie Ekman berättade om bibliotekets syn på varför Discovery-verktyg är viktiga, hur vi arbetat med implementeringen av Summon och de initiala reaktionerna. Helle Lauridsen från Serials Solutions pratade om kommande funktioner.

För den som är intresserad finns nu bilderna från det mesta av presentationerna tillgängliga.

/Daniel

Inga fler inlägg.