Bibliometrics at the Crossroads – Half-day seminar at Chalmers, May 23, 2012

The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås and Chalmers Library welcome you to a half-day seminar on bibliometrics and scholarly/scientific publishing.
How are publishing practices changing as a result of an increasing focus in the past decade on choice of publisher and genre, on impact measures, and expectations of increasing collaboration as well as competition in research?

Speakers at the seminar are Professor Blaise Cronin, School of Library and Information Science Library, Indiana University, USA, and Gustaf Nelhans, University of Gothenburg and University of Borås. Panel members are Professor Blaise Cronin, Ulf Kronman (coordinator for openaccess.se, National Library of Sweden), Tore Lund (bibliometrician, Chalmers Library), and Gustaf Nelhans.The Panel discussion is moderated by Professor Jan Nolin, University of Borås.

Time: 23 May 2012, 13.15 – 17.00
Place: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Map: http://g.co/maps/s3hfr
RSVP: Participation is free of charge, but requires an RSVP by 11 May 2012 to stina.johansson@chalmers.se
Arranged by: Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås and Chalmers Library
More information available at: http://www.lib.chalmers.se/bibliometrics/events/seminar-120523-crossroads/

Front 2014 – målbild för bibliotekssystemen

I måndags arrangerade arbetsgruppen Gemensam teknisk infrastruktur inom SUHF Forum för bibliotekschefer ett seminarium på temat ”Strategier för biblioteksdatasystemens framtid”. Målet med seminariet var att orientera bibliotekscheferna kring möjliga strategier för bibliotekssystemens framtid och följde upp förra årets seminarium som fokuserade på Discoverytjänster.
Så här stod det bl a i inbjudan:

Bibliotekssystemet är numera en del av det totala tjänsteutbudet och behovet av helhetslösningar som denna typ av system utgör har förändrats. Biblioteken har kostnader för ett system som inte alltid utnyttjas fullt ut. E-resursernas dominans i budgeten jämfört med de tryckta resurserna, förändrar också behoven, samtidigt som det under överskådlig tid finns behov av att så effektivt som möjligt ta hand om det tryckta materialet, för lånehantering, fjärrlån och förvärv.

Frågeställningar som berörs är:
• Hur ser situationen ut vad gäller bibliotekssystemen på lärosätena?
• Vilka alternativa lösningar finns för framtida bibliotekssystem och vilka blir konsekvenserna?
• Vad innebär nästa generations bibliotekssystem?
• Vad kan vi förvänta oss av KB/Libris?
• Hur skapa samarbetsformer för största möjliga synergieffekt?
Målgrupper är bibliotekschefer och systembibliotekarier.

Chalmers bibliotek var representerat av dess chef, Annika Sverrung och Emma Gustavsson, systembibliotekarie. Som en av föreläsarna på programmet deltog Kristin Olofsson, relativt ny bibliotekarie på Chalmers, då hon tillsammans med Jonas Barck från Linnéuniversitetet pratade om förväntningar på samarbete och system som uttryckts i en enkät till landets bibliotekschefer och systembibliotekarier.

Daniel Forsman, avdelningschef Informationsresurser och tillgängliggörande, deltog i seminariet som arrangör men även med en programpunkt där Chalmers redogjorde och bjöd in till ett projekt med syfte att kartlägga, värdera och formulera tänkbara scenarion för hur vår systeminfrastruktur skall se ut 2014.

Det finns många saker som vi måste ta ställning till i vår nuvarande systeminfrastruktur. Dels är det de kommande uppgraderingarna av våra nuvarande system till moln-webb-baserade tjänster från våra traditionella leverantörer men även hur vi skall förhålla oss till mängden system och vilka som behöver fungera bra tillsammans. För att försöka bringa någon slags klarhet i hur vi skall göra 2014 så påbörjar vi nu ett projekt där vi skall undersöka och ta reda på hur vi vill ha det. Det är en förutsättningslös process och vi vill gärna jämföra oss med andra biblioteks situation. Så om ni på ert bibliotek är intresserade av att arbeta tillsammans med oss på Chalmers och fundera över hur vi skall förhålla oss till framtidens ILS, ERM, Länkserver, Institutionellt arkiv, proxy tjänster, digitalisering, mediaförsörjning, Discovery m.m så hör av er innan den 15 november till Daniel Forsman.

/Daniel

Chalmers Summon Seminar

Det var fullt hus när biblioteket bjöd in till seminarium om sina erfarenheter kring Summon den 1:a mars 2011 i Chalmersska huset.

95 personer (och en växande reservlista) från fler än 30 institutioner lyssnade när Daniel Forsman, Lars-Håkan Herbertsson och Marie Ekman berättade om bibliotekets syn på varför Discovery-verktyg är viktiga, hur vi arbetat med implementeringen av Summon och de initiala reaktionerna. Helle Lauridsen från Serials Solutions pratade om kommande funktioner.

För den som är intresserad finns nu bilderna från det mesta av presentationerna tillgängliga.

/Daniel

Inga fler inlägg.