Chalmers bibliotek börjar använda Reprints Desk som dokumentleverantör.

Chalmers bibliotek var ett av de första biblioteken i Europa med att börja använda Get It Now som en service för dokumentleveranser av material som inte finns elektroniskt tillgängligt på Chalmers bibliotek, och vi valde då att låta både beställning och leverans av dokument skötas utan att bibliotekspersonal var inblandad överhuvudtaget. Ännu en gång ligger Chalmers bibliotek i framkant som ett av de första biblioteken i Sverige som börjar använda Reprints Desk som artikelleverantör. Vi kommer bl.a att använda denna leverantör för många av de artiklar som användarna inte kommer åt via Get It Now.

Av olika anledningar låter vi tills vidare fjärrlånepersonal beställa artiklarna och sedan skickas dessa direkt till slutanvändaren från Reprints Desk. Liksom Get It Now är själva tjänsten kostnadsfri men en copyrightavgift utgår för varje artikel och vi använder båda tjänsterna enbart för artikelleveranser till forskare och anställda. Vi tar inte betalt av våra användare.I förlängningen kommer förhoppningsvis det stora flertalet av artikelbeställningarna att gå denna vägen, och förmodligen är det främst tidskriftsartiklar det blir fråga om.Vi tycker att det är kul att pröva ännu en leverantör som tämligen omedelbart tillgodoser våra användares önskemål och vi ser det hela som ett led i att komma ifrån leveranser av dokument i pappersformat till våra forskare och anställda, som kommer att uppskatta denna nya service eftersom det främst är den elektroniska versionen av dokument som efterfrågas av dem.

 

Ylva Lindgren

Nytt! Chalmers bibliotek och ‘Get It Now’

Forskningsbibliotek i Sverige har nu möjlighet att använda Get It Now som är en service för dokumentleveranser från Copyright Clearance Center i USA. Verksamheten har varit begränsad till Nord Amerika men nu kan alltså även akademiska institutioner i Sverige använda tjänsten.

Förra året erbjöds Chalmers bibliotek tillfälle att delta i ett pilotprogram för Get It Now, vilket föll väl ut och nu har vi tillgång till hela tjänsten med miljoner av artiklar från samtliga 130 förlag som deltar i tjänsten.

Get It Now är en s.k. unmediated service där beställning och leverans av dokument sköts utan att bibliotekspersonal är inblandad överhuvudtaget.  När våra användare hittar något de vill ha i t.ex en av våra databaser kan de via en länk till Get It Now i länkservern beställa önskad artikel och tämligen omgående får de den elektroniska varianten av artikeln levererad direkt till sin dator. Finns materialet tillgängligt på biblioteket syns inte länken till Get It Now.

Tjänsten i sig kostar inget men vi betalar copyrightavgift för varje artikel, och den avgiften varierar en del, och det blir ju kostsammare än traditionella beställningar, men den snabba leveransen av artiklar i original kan ses som ett tillfälle att i förlängningen se över prenumerationer på tidskrifter med låg användning.  Det är vad många av de 300 amerikanska bibliotek som använder Get It Now har gjort.

Chalmers bibliotek har alltså under ett års tid använt denna service och är mycket nöjda men ser den mer som ett komplement till än en fullständig ersättning för det vanliga sättet att beställa artikelkopior på.

Ylva Lindgren

Chalmers bibliotek, Mediaförsörjning

Inga fler inlägg.