Curious about FOLIO?

Chalmers Library is planning to migrate to a brand new, actually not yet existing, library services platform called FOLIO. Partnering with EBSCO, we will be the earliest adopter, going live with the first version in 2019. Here I will try to outline the foundations of FOLIO, no previous knowledge required.

A new library system built from scratch

Photo of thinking woman with FOLIO pen behind the ear.
We want a potent library system that meets our requirements today and can adapt to future needs.

The philosophy behind FOLIO is to build what libraries need, with a modern and flexible infrastructure and a well-thought-out design for a good user experience. Well, of course, that is what every library system company would say, but in this case librarians are involved from start to end. And there is no company who owns the system.

One basic idea is the concept of ”apps”, i.e. pieces of functionality. None of these apps should be too large and each could easily be replaced by another app if needed. The technique behind this is called micro services and the intention is that selected apps will serve as one system.

FOLIO will be handling both print and electronic resources and related library tasks. In the core setup, there will be apps for knowledgebase(s) including link resolver activation, licenses and other workflows for e-resources, as well as metadata management and circulation of print books.

Screenshot of FOLIO apps

Later on, anyone who wishes can extend their installation of FOLIO with additional functionality or replace parts of the system with apps they would rather use. For example, a consortium may prefer a more extensive app to handle finances than a small library who prefers simplicity. Or you may feel the need to build an app to integrate with your home grown inter library loan system or institutional repository.

The user interface is a for librarians only. There will be no OPAC among the core apps, instead the user has to find the material in a discovery system who will call FOLIO to display loan status, make requests etc. EBSCO discovery system (EDS) as well as some open source discovery systems are currently working with FOLIO integration.


Who is developing FOLIO?

FOLIO is an acronym for The Future of Libraries is Open. It may sound a bit fishy, but the basic idea is that the source code is open for anyone to use and to build upon. Also, anyone can install FOLIO locally, free of charge.

FOLIO is being developed as a collaboration within the non-profit open source promoting organization Open Library Foundation (OLF). In OLF, The Open Library Environment (OLE) coordinates the work together with EBSCO information services, the Danish software development company Index Data and several other teams.

Computer screen showing web meeting text
Librarians work together with product owners at online meetings. There are Special Interest Groups (SIGs) for metadata management, accessibility, reporting, and many more.

As a community driven project, engaged librarians are working in together with product owners to determine which functionality the apps should encompass, how the workflows should behave and to test the user experience. The work is completely transparent and anyone can join.

However, the tempo would not be this high without the involvement of commercial companies who are investing heavily with dedicated teams of developers. EBSCO, ByWater, SirsiDynix, Index Data and others are planning to sell hosted environments and support services as well as endeavouring to integrate with existing library systems components. To make FOLIO a success is of course vital for these companies.

Further on, the idea is that a flora of libraries and companies will make and offer new apps with extended functionality. It’s up to the developer to decide weather the app should be free of charge or not.

Is any library using FOLIO?

No, not yet. But Chalmers Library is intending to go live with FOLIO as the very first library, soon, really soon.

So why on earth are we planning to leave established library systems to embark on this project? Well, that’s another blog post…

Want to learn more?

Folio.org – the starting point.

The FOLIO wiki – The node for the special interest groups and, well, essentially everything. For example, have a look at some app ideas or The Codex vision which is currently being discussed within the community. Go to the bottom of the page to learn how to join a SIG.

FOLIO UX – demos of the design work and vision.

FOLIO demo site – the latest stable version. Login with diku_admin / admin

At Open Library Forum on You Tube you will find several presentations. For example, this recent roadmap update which also covers the basics about FOLIO and shows how features are prioritized.

Previous blog posts about FOLIO

/Marie Widigson & the FOLIO team at Chalmers

Vi har varit på konferens om discoverysystemens framtid

Johns Hopkins Mt. Washington campus

John Hopkins University. Campus Mt. Washington utanför Baltimore.

I förra veckan var vi iväg till Baltimore för att vidga vyerna om de utmaningar som bibliotekens söktjänster – discoverysystem – står inför.

NISO Forum – The Future of Library Resource Discovery, 5-6 oktober 2015

Konferensen anordnades av NISO, en organisation som arbetar med standarder inom bibliotek och media. NISO vill ta tempen på vad som rör sig inom discoveryområdet och få input om vad de kan arbeta med. Grunden är Marshall Breedings white paper The Future of Library Resource Discovery och första rundan av ODI – Open Discovery Initiative.

De fyra stora leverantörerna var representerade (EBSCO, OCLC, ProQuest och Ex Libris), och gav sin syn på utvecklingen. De flesta andra var biblioteksfolk främst från USA, men flera förlag var också med. Förlagen Sage och IEEE berättade om vad de gör för att det ska funka bättre med att göra sitt innehåll anpassat för discovery.

Förutom presentationer var det två rundabordssessioner, där vi delade upp oss i grupper och diskuterade olika framtidsfrågor om discovery.

NISO konferens om discoverysystem

Vi diskuterade midterm issues, horizon issues och vad NISO bör arbeta med

Alla diskussioner återkom till metadata. Alltför ofta är  kvaliteten inte tillräckligt bra, vilket medför att sökbarheten blir dålig. Det behövs metadata för annat än artiklar och böcker, som exempelvis audiovisuellt material. När det väl finns så tas det dåligt om hand av discoverystemen. Nu strippas mycket data bort eller klumpas ihop.

Ett mycket intressant föredrag handlade om Serendipity. Om att upptäcka kontra att söka, eller att söka på nya sätt. Om att utveckla det platta sökandet till mer explorativt sök, där man hittar det man inte visste att man letade efter. Vad är det centrala? Vad är relevant för just mig? Vad är hett inom mitt ämnesområde, eller i angränsande områden? Ett sätt kan vara visualiserad browsing som visar kartor, tidslinjer, forskningssamarbeten, likheter etc.

Bibliotekarier har höga förväntningar på relevansrankingen. En fråga är om rankingen skall vara personaliserad och i så fall hur. Vad innebär det för den personliga integriteten? Det fanns en samstämmighet att eventuell personalisering skall vara transparent och användaren skall kunna välja att slå på eller av. Personalisering kan även få konsekvenser för det explorativa sökandet, risk att hamna i en ”echo chamber”.

Hur hanterar vi att användaren i första hand vistas i andra miljöer än biblioteket för att söka information? Vissa bibliotek, som t.ex Utrecht har valt bort discovery helt och hållet, och omvärlden väntar på rapporter om utfallet. En önsketanke är att  jobba tillsammans med Google och Mendeley eller åtminstone få hela vårt innehåll synligt där, inklusive bibliotekets böcker. Att få med biblioteket i lärplattformar är centralt, där har många amerikanska bibliotek kommit längre än vi i Sverige.

Interoperabilitet mellan systemleverantörerna togs också upp, framför allt av Ebsco. Det innebör att man ska kunna välja en leverantör för ILS och en annan för discovery.

Fair linking, att ingen innehållsleverantör ska prioriteras i relevansrankningen eller när man länkas vidare, är en annan viktig fråga. ProQuest pratade flera gånger om hur bra just de är på detta. Tack vare Summons sammanslagna poster (”match and merge”) menar de att fair linking underlättas. Ingen av de andra leveratörerna tog upp tråden och argumenterade mot.

Mycket mer Open access kan förändra scenariot dramatiskt. Marshall Breeding menade att discovery-leverantörerna bör förbereda sig för dominans av OA-publicering i framtiden, och det handlar inte bara om artiklar utan även dess underliggande datasets.

Peter E. Murray

Peter E. Murray summerar konferensen, samtidigt som han jonglerar

Produkterna nått en hög mognad, är självklara inom biblioteksvärlden men inte magiska. Det handlar om att användaren ska hitta det hen behöver, om att göra bibliotekets innehåll sökbart på bra sätt oavsett var användaren befinner sig. Och för det behövs, åter igen, högkvalitativ metadata för alla innehållstyper som systemen tar väl hand om.

Avslutningsvis några exempel på saker som deltagarna tyckte att NISO bör jobba med:

  • standarder för metadata för innehåll som ej är textbaserat
  • cross-language search (att skriva in sökord på ett språk och få träffar baserade på översättningar av sökordet)
  • automatisk skörd av bestånd från leverantörer
  • best practice för vad bibliotek kan göra för att förbättra discovery
  • standardiserad namngivning i administrationsverktygen (t.ex förlagspaket som heter ”targets” i SFX och ”database” i 360/Intota)
  • standardiserade paketnamn i knowledgebaser
  • att göra användartester och rapportera till communityn
  • förbättra vokabulärer inom Linked Data

Det var många intressanta presentationer på konferensen. Genom twittertaggen #nisoforum får du också en inblick.

Strax före lunch dag två släpptes bomben om att ProQuest kommer köpa konkurrenten ExLibris. En påminnelse om att verkligheten kan förändras snabbt. Aktörer kan tillkomma eller försvinna. Vad skulle t.ex hända om Google Scholar läggs ner? Om Open Access tar ett stort kliv framåt? Om någon bestämmer sig för att bygga ett fritt tillgängligt discovery-index som kan användas av alla?

Marshall Breeding var först med att skriva en artikel om köpet.

/Marie Widigson och Lars-Håkan Herbertsson

Inga fler inlägg.