Parallellpublicering i praktiken – rapport från en workshop

I torsdags samlades ett 50-tal bibliotekarier från hela Sverige för att diskutera parallellpublicering och de problem som dyker upp kring detta. En stor fråga som diskuterades handlade om vem som ska göra jobbet, är det vi på biblioteket eller är det forskarna själva som ska göra det? En annan diskussion rörde hur vi når ut till forskarna, hur gör vi för att få med dem på detta med parallellpublicering och Open Access?

 

Många praktiska problem ventilerades. Hur gör vi med försättsblad, vilka arbetsflöden har vi kring parallellpubliceringen idag, hur kan man förenkla de olika momenten osv.

 

Dagen inleddes med en uppfriskande lägesrapport från Linköping och David Lawrence. Han betonade bl.a. vikten av att prata med forskarna om Open Access om och om igen. Det räcker inte att göra det en gång!

 

Under dagen fick vi flera rapporter från olika lärosäten om hur man arbetar med de här frågorna. Några som har kommit långt och redan fått med sig forskarna och andra som har mycket idéer om hur man kan arbeta vidare.

 

En idé från Uppsala universitet handlar om att i samarbete med kommunikationsavdelningen som skickar ut pressmeddelanden om aktuell forskning, se till att den aktuella artikeln ligger i fulltext i den lokala publikationsdatabasen och länka dit istället för till en tidskrift som journalisterna i många fall kanske inte kommer åt. Då kan man direkt se nyttan av parallellpubliceringen. Ett annat tips för att börja i någon ände, är att kontakta de personer på lärosätet som är projektledare för projekt som fått pengar av finansiärer som ställer krav på Open Access, och erbjuda dem stöd kring detta.

 

På det hela taget var det en mycket givande och intressant dag som gav inspiration och handfasta idéer att ta med sig tillbaka till det dagliga arbetet med parallellpublicering.

 

Presentationer från workshopen läggs ut på denna sida inom kort: http://openaccess.kb.se/seminarier/parallellpublicering-i-praktiken/

 

/Kristina Graner

Parallellpublicering av konferensartiklar

Under 2011/2012 deltog Chalmers bibliotek i ett nationellt projekt finansierade av programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket. Syftet med projektet var att undersöka kvalitetsgranskade konferensartiklars tillgänglighet samt konferensers OA- och publiceringspolicies för att på så sätt klarlägga olika aspekter vad det gäller parallellpublicering i svenska publiceringsdatabaser. Utöver Chalmers deltog Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet i projektet. Urvalalet artiklar som undersöktes bestod av bibliografiska referenser till granskade konferensartiklar i de deltagande lärosätenas publiceringsdatabaser.

Resultat i urval:

  • C:a 25 % av de undersökta artiklarna fanns i något slags öppet OA-arkiv; varav hälften av dessa fanns i någon av projektdeltagarnas egna publiceringsdatabaser.
  • C:a 50 % av konferensartiklarna skulle kunna parallellpubliceras som post-prints.
  • 15 % av de undersökta artiklarna gick inte att belägga. De gick med andra ord inte att få tag i.
  • C:a 10 % av konferenserna i studien hade en uttrycklig OA-policy, eller gav uttryck för en sådan genom att öppet tillgängliggöra konferensartiklar på sina konferenssajter.

Slutsatser i urval:

  • Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att utnyttja de lokala publiceringsdatabaserna som publiceringskanal, framförallt för konferensartiklar ”utan hem”, vilka i studien utgjorde 15 %.
  • Ett stort problem när det gäller parallellpublicering av konferensartiklar är just bristen på information om OA-policies. Konferenspubliceringslandskapet är komplicerat, och att undersöka vad som är tillåtet när det gäller parallellpublicering är många gånger mer tidskrävande än motsvarande arbete för tidskriftsartiklar.

Hela rapporten finns att läsa här

Projektets resultat och slutsatser presenterades även vid konferensen Elpub 2012 i Portugal. Artikeln som låg till grund för denna presentation finna att läsa här

 

/Lars Kullman

Inga fler inlägg.