STARK! Chalmers bibliotek möter Borås

På Chalmers heter arbetsmarknadsdagarna CHARM, KIKK, Sjölog mm. I Borås kallar man arbetsmarknadsdagen för STARK,  http://starkdagen.se/

Vi var en av  90 utställare som presenterade sin verksamhet, från biblioteksvärlden var vi tre bibliotek och en informationstjänstleverantör.
Högskolan i Borås har ca 15 000 studenter (inkl distansstudenter) ca 600 av dessa, studerar biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat- och mastersnivå.
Några kanske blir våra nya medarbetare när det finns möjlighet.

Rollup och godis åkte med i bussen från Göteborg.
rollupSTARK


Många studenter tog chansen att komma fram till oss och ställa frågor om hur det är att arbeta på Chalmers bibliotek, vilka olika arbetsuppgifter man kan ha, vilka kompetenser som krävs mm. Flera undrade också hur personalbehovet ser ut för närmsta framtiden och hur man kan hitta eventuella lediga tjänster.Det var väldigt trevligt att prata med studenterna och höra hur de tänker om bibliotekarieyrket, både de som precis är i början av sina studier och de som snart är klara. Intressant att höra hur utbildningen ser ut nu och det är nog nyttigt både för dem och för oss att få lite inblick i varandras “världar”.

Kristina och Annelie

Ommöblering pågår

”Mötesplats Chalmers bibliotek” utökar. I januari 2012 flyttar studentservice, IT helpdesk och passerkort för studenter, in i huvudbibliotekets entréhall. Det innebär att våra studenter får ett gemensamt ställe att gå till på Campus Johanneberg.
Här kommer studenterna att få hjälp med studieadministration, frågor om datorkonto samt få hjälp med passerkort.
Bibliotekets informationsdisk kommer att finnas kvar på samma plats, men andra biblioteksrelaterade funktioner som t.ex. utlån/återlämningsautomaterna kommer att flytta på sig litet.

Hur gick det till?
Vi vill utveckla biblioteket som central kreativ plats för möten och lärande och därför diskuterade vi detta på  bibliotekets strategiska dialog med rektor i våras. Under flera år har ett av bibliotekets mål varit, att få in annan studentrelaterad verksamhet i huset.

I maj blev det beslutat att studentservice skall placeras i våra lokaler och under hösten har vi tillsammans med studentservice, ITS, passerkort och CFAB (Chalmersfastigheter AB)  arbetat med projektet Entréhall.

Här är resultatet:
entréplan

Byggstarten sker om någon vecka och allt skall vara i drift i början av januari.

Vi är väldigt glada att få in andra verksamheter i vårt hus, förutom de tre nya, så finns redan fackspråk och kommunikation på plats sedan flera år.

/Annelie Janred

Inga fler inlägg.