Yammer som intern mikroblogg

Vi testar mikrobloggtjänsten Yammer på Chalmers bibliotek sedan några veckor tillbaka. Bibliotekets intranät ska göras om och byggas i Sharepoint 2010, och vi vill se vilket behov och intresse personalen har av att kunna samarbeta och kommunicera på intranätet. Än så länge har Yammer använts för framför allt lunchplanering, rapportering från resor och konferenser, snabba frågor och information av det mer informella slaget som inte behöver dokumenteras. Vi har redan börjat diskutera huruvida det är bra eller dåligt att smågrupper skapas. Ska man begränsa spridningen av viss info till en mindre grupp intresserade med tanke på informationsstress eller skapar det bara uteslutning? Vilken nytta och vinster kan man få med Yammer? Jag ser att vi i Yammer kommunicerar med varandra på ett ledigare sätt än vad vi gör i den vanliga mailen, något som säkert kan vara positivt för det sociala klimatet på arbetsplatsen.

Yammer är gratis men det finns pro-version som bl a tillåter integration med SharePoint (dyrt). Det är enkelt att använda och innehåller flera funktioner, som direktmeddelanden och möjlighet att lägga in och följa RSS-flöden från valfri källa (kan fungera som delad omvärldsbevakning).

/Linnéa

Skärmavbild-2010-11-01-kl.-17.02.05

Inga fler inlägg.