Marknadsföring, e-resurser och sociala medier

På en presentation för några norska universitetsbibliotek om tillgängliggörande och marknadsföring av elektroniska resurser i sociala medier, fick vi både berätta hur vi jobbar med det på Chalmers men också önska oss fritt.

Huvudskälen till att vi använder sociala medier/kanaler för bibliotekets tjänster är:

  • Studenter och doktorander får nära till bibliotekets tjänster.
  • Det vi skriver får en snabb spridning om vi lyckats skriva något av intresse.
  • Synligheten såklart.
  • Google älskar bloggar. Det är större chans att någon googlar sig fram till texten om den ligger på bloggen än om den ligger på webbplatsen.

Ett av bibliotekets verksamhetsmål är att öka användningen av elektroniska resurser. Genom att sprida information om dem i flera olika kanaler ökar förhoppningsvis och troligtvis användningen också.

I bibliotekets mobilapp finns bl a supersöktjänsten Summon som ger möjlighet att söka i nästan allt tryckt och elektroniskt material som finns på Chalmers bibliotek. Alltså jättebra sätt att göra det enklare att hitta artiklar och annat från e-tidskrifter, databaser och e-böcker. I appen finns även CPL (Chalmers Publication Library) som är en viktig elektronisk resurs att marknadsföra.

Med ”kanaler” tänker man kanske först på webbplatsen och sociala kanaler som Twitter och Facebook. De jobbar vi med, men var annars marknadsför man e-resurser? Glöm inte de analoga:

  • Informationsdisken, i mötet!
  • Undervisning, i samband med biblioteksintroduktioner etc.
  • E-supporten, i mailkontakten med användaren.
  • Telefon
  • Affischer/flyers. Vi använder QR-kod. Det verkar som om den skapar nyfikenhet.

 

Förutom det, är Google Scholar naturligtvis ett väldigt bra ställe att få artiklar etc synliggjorda. Vi jobbar också en hel del med att informera internt, mot Chalmers institutioner.

I presentationen finns några önskefunktioner:

//Malin Rydenhag & Linnéa Sjögren

Läsplattor på Chalmers bibliotek

En ny arbetsgrupp på biblioteket med personer som arbetar med e-resurser av olika slag, som förvärv, avtal, e-tidskrifter och databaser och utbildning har börjat titta närmare på hur e-resurserna fungerar på olika prylar. Hur fungerar det med nedladdning, hur beter sig texten, vad får man göra enligt avtalen och vad som går att göra på olika läs- och surfplattor, vilken platta är bäst på pdf? Det och en del annat ska vi undersöka.

Testresultatet kommer att läggas in i ett kalkylark i Google Docs med markeringar för vad som fungerar och inte fungerar. Det kommer sedan att publiceras på bibliotekets webbplats. Vårt första mål är att informera om hur de e-resurser som biblioteket erbjuder beter sig på läs- och surfplattor, men sedan kommer informationen att ges även i biblioteksundervisningen för studenter och forskare. Allt efter som vi har något att berätta, kommer resultaten att läggas ut på Facebook, Twitter och här på bloggen.

Demonstration av läsplattor

/Linnéa

Journal of Visualized Experiments

Journal of Visualized Experiments is a peer reviewed scholarly journal devoted to biological research in a video format. Yes, you read it right, the articles are in a video format. At Chalmers library we find this cross-over from traditional to new media exciting and hope that you will too. By watching video-articles from the laboratory you will grasp concepts and methods that might have been hard to understand by reading about them.

Check out JoVE and don’t forget to tell us what you thought about it.

JoVE: Rapid Knowledge Transfer

The Journal of Visualized Experiments (JoVE) was established as a new tool in life science publication and communication, with participation of scientists from leading research institutions. JoVE takes advantage of video technology to capture and transmit the multiple facets and intricacies of life science research. Visualization greatly facilitates the understanding and efficient reproduction of both basic and complex experimental techniques, thereby addressing two of the biggest challenges faced by today’s life science research community: i) low transparency and poor reproducibility of biological experiments and ii) time and labor-intensive nature of learning new experimental techniques.

JoVE: Addressing Complexity

The complexity and breadth of life science research has increased exponentially in recent years. Research progress and the translation of findings from the bench to clinical therapies relies on the rapid transfer of knowledge both within the research community and the general public. Written word and static picture-based traditional print journals are no longer sufficient to accurately transmit the intricacies of modern research.

JoVE: Lifting the Laboratory Time Sink

As every researcher in the life sciences knows, it can take weeks or even months to learn, perfect, and apply new experimental techniques. It is especially difficult to reproduce newly published studies describing the advanced state-of-the-art techniques. Thus, much time in the laboratory is spent learning techniques and procedures. This is a never ending process for experimental scientists as methodologies in this fast-growing field evolve and change with each coming year (e.g. genomics and proteomics, most dramatically). The time and resource-consuming process of learning and staying current with techniques and procedures is a rate-limiting step in the advancement of scientific research and drug discovery.

JoVE: Integrating Time

JoVE opens a new frontier in scientific publication by promoting efficiency and performance of life science research. Visualization of the temporal component, or the change over time integral to many life science experiments, can now be done. JoVE allows you to publish experiments in all their dimensions, overcoming the inherent limitations of traditional, static print journals, thereby adding an entirely new parameter to the communication of experimental data and research results.

Read more about JoVE.

/ Daniel

Inga fler inlägg.