Chalmers e-boksseminarium 2013

Universitets och högskolebiblioteken har de senaste åren arbetat strategiskt och utforskande med förvärv av e-böcker. Idag utgör e-böcker merparten av bokförvärven på många bibliotek. I takt med att e-boksförvärvet vuxit och erfarenheterna blivit fler har utmaningarna att förstå och hantera e-böcker blivit större. För de som arbetar med e-böcker på de svenska universitets- och högskolebiblioteken finns det ett uttalat behov av att dela erfarenheter. I det dagliga arbetet ställs biblioteken inför frågor som rör arbetsflöden och att nå ut med e-böckerna, att ta ställning till nya affärsmodeller och former av användardrivet förvärv.

Chalmers bibliotek bjuder in till ett seminarium med e-boken på forskningsbiblioteken i fokus. Tanken är att samla personer som arbetar aktivt med e-boksfrågor. Ambitionen är att skapa förutsättningar för aktivt utbyte och nätverk, att lyfta svåra frågor men framförallt att fokusera på goda exempel och att komma vidare.

Seminariet äger rum den 21 mars, 09.30 — 16.30.

Platsen är Chalmersska huset, plan 1 i centrala Göteborg (Södra hamngatan 11).

Kostnad för seminariet är 700 kr och inkluderar lunch, för- och eftermiddagsfika.

Upplägg

Dagen är uppdelad i tre block. Blocken inleds med en presentation/orientering med praktiska exempel och frågeställningar. Därefter delas deltagarna in i mindre samtalsgrupper. Deltagarna har inför seminariet tagit del av diskussionsfrågor och förberett med egna exempel. Efter gruppdiskussionerna återsamlas grupperna för återkoppling där moderator sammanfattar gruppdiskussionen.

Det finns många frågeställningar kring e-böcker och vi kommer inte hinna med att täcka in alla. Utifrån de intresseanmälningar som kommit in har vi valt att fokusera på följande tre block:

PDA : Projektet Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebiblioten redovisas. Projektet har drivits av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Malmö högskolebibliotek och Södertörns högskolebibliotek.

Affärsmodeller : Vilka affärsmodeller är hållbara och används på biblioteken? Vilka villkor ställer vi på leverantörerna?

Arbetsflöden & att nå ut till användaren : med fokus på dataflöden och konsekvenser i gränssnitten av olika val som görs. Ligger fokus rätt på inladdning och bearbetning av MARC-poster, hur tillförlitliga är leverantörernas knowledgebaser?

Inför seminariet kommer deltagarna via Facebookgruppen E-böcker på akademiska bibliotek kunna förbereda sig och tipsa om aktuell litteratur, artiklar, bloggar och annan inspiration.

Anmälan sker till marie.wenander@chalmers.se senast den 6:e mars. Inkludera ev. matrestriktioner i din anmälan.

Erfarenhetsutbyte kring arbetet med e-böcker?!

I anslutning till årets ChALS har vi funderat på att arrangera en workshop med fokus på e-böcker. Tanken är att aktivt utbyta erfarenheter kring t ex arbetsflöden, statistik, affärsmodeller och plattformar. I det här skeendet av planeringen vill vi bjuda in andra att vara med och tänka kring upplägget. Grundläggande är att det hela sker i ett mindre format där alla är med och bidrar till diskussionen. Om du är intresserad av att utforma den här dagen eller bara tycker det låter intressant hör av dig till daniel.forsman@chalmers.se så att vi får en indikation på om det finns något intresse för den här typen av sammankomst.

En tanke är att bygga vidare på konceptet från årets biblioteksdagar med aktiva arbetsgrupper:

”Årets biblioteksdagar bjuder parallellt med seminarier ett antal arbetsgrupper med syfte att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte på ett givet tema. Fokus ligger på aktivt deltagande där deltagarna förväntas att dela med sig av sitt egna arbete, tankar och vad som fungerar och inte fungerar. Varje arbetsgrupp leds av en diskussionsledare som sätter tonen och inleder med en 10 minuters presentation om sina egna erfarenheter. Därefter träder de andra in och berättar och diskuterar aktivt. Beroende på vilka som anmäler sig kan deltagarna göra egna presentationer eller bara lyfta aktuella frågeställningar.”

Men då vi har en hel dag till vårt förfogande så kan vi modifiera upplägget och fördjupa diskussionerna. Kanske dela upp dagen i olika teman och utgå från dem.

Denna dag är planerad att äga rum den 20 september och dagen efter blir det ChALS (vars program är under utformning).

/ Daniel Forsman & Marie Widigson

Inga fler inlägg.