Biblioteket uppmärksammat

Universitetsläraren har publicerat en artikel om bibliotekets utveckling av research.chalmers.se med titeln ”Chalmers databas gör forskningen mer tillgänglig”

Artikeln beskriver arbetet med att koppla samman information om aktuell forskning och forskningsresultat.

Vi är även glada att Kungliga Biblioteket producerat en film om Chalmers bibliotek.

Filmen är en av tre där man vill lyfta fram goda exempel i regeringsuppdraget att ta fram en nationell strategi för biblioteksområdet.

Filmen premiärvisades häromdagen på Biblioteksdagarna i Västerås.

Chalmers projektdata tillgängligt för alla

Den nya noden för Chalmers forskning, research.chalmers.se, blir nu tillgänglig även för allmänheten. I och med publikgörandet fungerar Research som ett skyltfönster mot potentiella samarbetspartners, finansiärer och en intresserad allmänhet.

En samlad ingång för forskningsinformation
Målet med Research är att samla all Chalmers forskningsinformation på ett ställe. CPL, Chalmers Publication Library, kommer att slås ihop med research.chalmers.se. Tjänsten blir dels en plattform för att sprida forskningen externt och dels ett arbetsverktyg för Chalmers forskare. En samlad ingång gör det lättare både att hitta vad som eftersöks och att uppdatera och registrera publikationer, projekt eller aktiviteter. På sikt kommer Chalmersanställda också att kunna ta ut den information som behövs vid till exempel forskningsansökningar eller analyser.

Tillgängligt för alla
Tidigare har projekten bara varit synliga internt på Chalmers, men i ett första steg publikgör nu utvecklingsteamet de projekt som hunnit bli bekräftade av forskare – i nuläget nästan 550 stycken. Det gör att vem som helst kan se vilka externt finansierade projekt som Chalmers är delaktiga i. Det återstår dock mycket arbete med att samla in och kvalitetssäkra projektinformation innan Research blir en heltäckande tjänst.

Publikationer och forskarprofiler nästa steg
Förhoppningen är att mycket respons och synpunkter kommer in samtidigt som användbara funktioner byggs ut steg för steg.
– Nu när Research blivit publikt fokuserar vi på hur publikationer kan hanteras i Research, berättar Jessica Lindholm, del i bibliotekets utvecklingsteam. Vi jobbar också vidare med att skapa forskarprofiler som ger en ingång direkt till vad enskilda forskare arbetar med.

När beräknas projektet vara klart?
– Det finns massor kvar att göra! Men förhoppningsvis ska det vara klart till 2017, avslutar Jessica.

Om du som Chalmersanställd ännu inte loggat in och bekräftat (eller kanske uppdaterat) dina projekt, gör det idag via länken research.chalmers.se/myresearch! Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Research-teamet på mejladressen research.lib@chalmers.se.

research_blogg

Nu sjösätts research.chalmers.se

”Administrera mindre och forska mer”. Det är en av grundtankarna bakom den nya forskningsdatabasen research.chalmers.se som håller på att ta form. Målet är att den ska bli en samlingsplats för all Chalmers forskningsinformation.

Chalmers bibliotek har fått i uppdrag att samla Chalmers alla externt finansierade forskningsprojekt i en kvalitetssäkrad databas. All information om pågående projekt (startår 2012 och framåt) samlas in. Nu lanseras tjänsten mot Chalmers institutioner en efter en. månad. Det är steg ett i research.chalmers.se, en projektdatabas, som sjösätts nu.

Samla forskningsinformationen
På sikt är tanken att CPL, Chalmers Publication Library, ska slås samman med research.chalmers.se, och bli en överskådlig samlingsplats för hela Chalmers forskning. Databasen blir en plattform för att sprida forskningen externt samtidigt som det blir ett bra verktyg för alla våra forskare.

– Målet är att varje forskare ska kunna se allt sitt eget arbete på ett och samma ställe – ”här är min forskning!” – t.ex publikationer och projekt. Det blir ett användbart i CV, finansieringsansökningar och så vidare, säger Kristin Olofsson, projektledare för research.chalmers.se. Vi registrerar och kvalitetssäkrar datat på biblioteket. Poängen är ju att informationen i systemet ska kunna spridas och återanvändas, då måste all data matas in korrekt från början.

Forskningsmönster
Med alla forskningsprojekt samlade blir det möjligt att få en överblick om man vill se mönster, till exempel hur projekt fördelar sig mellan institutioner och avdelningar. Vilka finansiärer, samarbetspartners och länder är vanligast? Vem forskar om vindkraftverk?

filterEn datahubb för återanvändning
Utvecklingsteamet, som består av Urban Andersson, Rolf Johansson, Henrik Karlsson, Mikael Weiss och Kristin Olofsson, alla på biblioteket, ser också andra möjligheter för databasen i framtiden.

– Just nu är fokus internt, för att få in och säkerställa all data så att vi ska få ut något värdefullt i andra änden. Sedan är tanken att göra databasen publik och sprida den på olika sätt. Mottot är ”så öppet som möjligt”, så datat som vi har samlat in ska kunna återanvändas av andra databaser. Skulle det finnas känslig information kan forskaren markera att projektet inte får visas publikt. Just nu planerar man att återanvända projektinformationen på Chalmers webbplats, chalmers.se, för att slippa den manuella hanteringen av forskningsprojekt där, säger Kristin Olofsson.

projektsida

Just nu krävs det att man är anställd på Chalmers och har ett giltigt CID-login för att ha åtkomst till research.chalmers.se, men en publik lansering planeras inom inte alltför avlägsen framtid.

Kontakt: kristin.olofsson@chalmers.se

/Christian Löwhagen

Vi berättar om agila arbetssätt och utvecklingen av publikationsdatabasen

För några dagar sedan avslutades konferensen Emerging Technologies in Academic Libraries i Trondheim. Under konferensen träffades bibliotekarier vid universitetsbibliotek från hela världen för att diskutera ändrade arbetssätt, ny teknik och utvecklingen av bibliotekstjänster.

Chalmers bibliotek var representerat av Daniel Forsman och Kristin Olofsson.

Daniel pratade om hur vi arbetat med att förändra vårt arbetssätt och det pågående arbete med att utveckla  bibliotekstjänsterna. Kristin berättade om arbetet med att utveckla vår publikationsdatabas CPL till ett system för forskningsinformation där vi fokuserat på projektinformation.

Presentationerna filmades och finns tillgängliga via Vimeo.

Daniel Forsman: So we should change they way we work?

Kristin Olofsson: The aim to break the circle of despair

Inga fler inlägg.