Front 2014 – Slutkonferens 20/21 maj

Syftet med Front 2014 var att deltagande bibliotek utifrån lokala förutsättningar och perspektiv skulle titta på sin nuvarande bibliotekssystemsituation och blicka framåt. Vilka behov har vi och med vilka skall vi samarbeta i framtiden?

Projektet startades upp hösten/vintern 2011 och har koordinerats av Chalmers. Men tanken med projektet har alltid varit att den lokala processen och de lokala behoven skall stå i centrum. Uppemot 20 högskole- och universitetsbibliotek har deltagit i projektet där vi nu närmar oss slutet. På slutkonferensen som äger rum i Göteborg, Chalmersska huset, den 20-21 maj kommer biblioteken att rapportera sina viktigaste erfarenheter och syn på framtid för bibliotekssystemen.

Det kommer inte att sammanställas någon central rapport från projektet utan konferensen är det sista tillfället att inom ramen för det här samarbetet ta del av de ingående lärosätenas erfarenheter.

Utöver bibliotekens presentationer kommer Johanna Olander från Libris att prata om strategier/metoder för användardesign/undersökningar, Martin Malmsten från Libris kommer prata om den nationella infrastrukturens utveckling, Viktor Sarge, Region Halland, kommer prata om erfarenheterna att arbeta med Open Source system och Sara Lerén från Combitech kommer prata om Lean som metod och Lean UX i synnerhet.

Projektets deltagare har fått förtur till anmälan som från och med nu är öppen för alla intresserade. Antalet platser är begränsat till 90 så anmäl er snabbt om ni är intresserade av att vara med. Anmälan kommer att stängas 12:e maj.

Priset är 900 kr per person och inkluderar lokal, fika f.m, e.m samt lunch båda dagarna.

Frågor eller funderingar kan ställas till Daniel Forsman eller Kristin Olofsson (@chalmers.se)

Presentationerna har lagts ut under respektive programpunkt.

Program

20 maj
09.00 – 10.00 fika och registrering.
10.00 – 10.10 Välkommen / intro – Daniel Forsman
10.10 – 10.40 Designstrategi, Johanna Olander
10.40 – 11.20 Göteborgs universitet, Karolinska institutet
11.20 – 11.30 Bensträckare
11.30 – 12.30 Örebro universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Jönköping
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Brainwalk
14.00 – 14.20 Stockholms universitet
14.20 – 14.50 Fika
14.50 – 15.40 Linköpings universitet, Södertörns högskola
15.40 – 15.50 Bensträckare
16.00 – 16.40 Chalmers, Malmö högskola
16.40 – 17.00 Avslut dag ett, tips på ät/ölställen m.m.

21 maj
09.30 – 10.00 Fika och registrering
10.00 – 10.30 Lean UX, Sara Lerén
10.30 – 11.10 Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet
11.10 – 11.30 Bensträckare
11.30 – 12.10 Umeå universitet, Uppsala universitet
12.10 – 13.10 Lunch
13.10 – 13.40 Nationell infrastruktur, Martin Malmsten, Libris
13.40 – 14.20 Högskolan i Borås, Högskolan Väst
14.20 – 14.40 Open Source, Viktor Sarge
14.40 – 15.10 Fika
15.10 – 16.00 Sammanfattning, avslutning

Välkomna!

#1. Front2014 – Uppstart

Den 14:e december träffades företrädare för 17 bibliotek på Chalmers. Syftet med mötet var att diskutera hur man skall arbeta tillsammans för att undersöka, värdera och jämföra erfarenheter och behov av framtidens bibliotekssystem.

Deltagare

 • Chalmers
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Väst
 • Karolinska institutet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Patent– och registreringsverket
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Upprinnelsen till mötet är att det i Chalmers bibliotek prioriterade verksamhetsutveckling för åren 2011 – 2015 ingår att effektivisera tillgängliggörande av informationsresurser och bibliotekstjänster. Som ett led i det har biblioteket uppgett ett behov av att förbereda för upphandling, förskaffande och implementering av ett nytt integrerat tjänstebaserat bibliotekssystem under åren 2014 – 2015. Inför detta måste vi se över systemsamarbeten på flera nivåer och vilka tjänsteleverantörer, respektive lokala tjänster som passar oss.
front2014Flera av de ledande biblioteksdatasystemleverantörerna arbetar med att utveckla nästa generation av dagens integrerade modulära biblioteksdatasystem. Gemensamt för majoriteten av dem verkar vara nyttjande av en öppnare tjänstebaserad systemarkitektur och hostade driftslösningar. Flera av dem bygger på kollaborativt nyttjande av centralt data och syftar till att sänka total cost of ownership genom att föra samman administration från flera av dagens bibliotekssystem till ett gemensamt. Detta kommer även påverka de lokala arbetsflödena då fokus för systemen verkar skjutas från hantering av tryckta resurser till elektroniska.

Chalmers bibliotek har ett behov av att kartlägga och förstå nuvarande arbetsflöden/bibliotekssystem för att kunna ta ställning till marknadens olika aktörer och deras tjänster. Om inte så kommer det bli mycket svårt att veta vilken typ av tjänster och system det är vi planerar att införskaffa 2014 – 2015.

För att kunna jämföra Chalmers situation har vi bjudit in andra bibliotek att medverka i projektet och utifrån sina förutsättningar genomgå samma process. Tanken är att vi genom att jämföra våra tankar och praktik skall vara säkrare på att vi fattar rätt beslut om hur vi går vidare med våra system och tjänstekomponenter.

På mötet den 14:e december berättade varje bibliotek om sin situation och aktuella tankar kring sin systemstrategi. Varje deltagare var även ombedd att ta fram 5 problem/utmaningar som de förhåller sig till när det gäller systemlandskapet 2014.

T ex:

 • Vilka är de största utmaningarna för er när det gäller er systeminfrastruktur?
 • Belys ditt bibliotek i en systeminfrastruktur (utan att lista era system)
 • Blixtberätta hur ni arbetar med systemstrategi idag?

Utifrån ovanstående arbetade biblioteken tillsammans kring metoder och aktuella frågeställningar. Nästa steg i projektet blir att bjuda in LIBRIS att vara med vid kommande träffar och till lokala arbetsgrupper som arbetar med att reda ut, beskriva och värdera sina nuvarande system och framtida behov.

I slutet av mars kommer nästa steg av projektet att avrapporteras via en webbkonferens där varje bibliotek skall presentera resultat av en lokal målbildsworkshop och en lokal ramverks/tjänstelandskapsworkshop.

screen-capture-12

Inga fler inlägg.