Jan Jörnmark och Krisen

Den 25/4 anordnade biblioteket den sista av vårens ”inspirationsföreläsningar”, en rad föreläsningar som under en tid anordnats av bibliotekets personal. Föreläsningarna äger rum ungefär tre ggr/termin och är öppna för Chalmers personal och studenter. Denna fredag fick vi besök av Jan Jörnmark. Jan, som tidigare varit anställd på Chalmers, är idag docent i ekonomisk historia, rutinerad föreläsare och prisbelönt författare till ett flertal böcker, bl.a. Övergivna platser (2007), Övergivna platser 2 (2008), Avgrunden (2011) och nu senast Krisen (2013), vilken var utgångspunkten för dagens föreläsning. Alla Jans böcker innehåller ett rikt bildmaterial, med foton tagna av honom och fotografen Annika von Hausswolff. Med en bakgrund inom både ekonomi och bygglagstiftning så intresserar sig Jan för frågor som hur arkitektur manifesterar den politik och ekonomi som råder i samhället. Medan Övergivna platser-böckerna berättar om Sverige i efterkrigstidens konsumtionssamhälle, storstädernas tillväxt och industrilandsbygdernas borttynande, så handlar Avgrunden i hög grad om globalisering och effekterna av finanskrisen 2008, bland annat i USA och Östasien.
Jornmark1
I Krisen tar Jan med oss på en resa genom det moderna Europas framväxt och beskriver avindustrialisering, avfolkning och Europas integrationsproblem. Jan beskriver Krisen som den bok han alltid velat skriva, ända sedan han i sin doktorsavhandling forskade i omstruktureringen av Europa genom kol- och stålunionen. I boken besöker Jan regioner som under efterkrigstiden varit avgörande för Europas industriella utveckling, men som nu är bortglömda av de flesta. Föreläsningen följde bokens ordning och startade under de tre stora europeiska decennierna, 50-60- och början av 70-talen, med den smått osannolika historien om oljemagnaten Enrico Mattei, mannen som i Times Magazine blivit kallad “den mest inflytelserika italienaren sedan kejsar Augustus”. I andra delen av boken och föreläsningen tar Jan med oss till Sverige och Bergslagen, med berättelsen om Jan Stenbecks kommunikationsimperium. Därefter hamnar vi Andalusien efter fastighetsbubblan för att avsluta i kvarlämningarna av textilstäderna i det forna Östtyskland.
Jornmark2

Jan föreläser med glöd, energi och stor kunskap. Fotona, som talar om alla de drömmar och besvikelser som inhysts på dessa platser, är fantastiska historie- och samtidsdokument. Vi ser hur platser, till synes över en natt, lämnats åt sitt öde: matbespisningen med tallrikar täckta med duvspillning och raderna med rostiga symaskiner från textilfabriken i Gagliano, spökstäderna och de tomma lägenheterna i San Juan de los Terreros. Det är både overkligt och olustigt. Visst finns där sorg och melankoli, men samtidigt så är det hoppingivande att det finns människor som tar sig tid att söka upp dessa platser och berätta dessa historier, som ju i så hög grad format det Europa vi idag lever i. Och, de ödesmättade boktitlarna till trots, så beskriver Jan sig som en framtidsoptimist.

För foton och mer information om Jan besök hans hemsida

Text: Sara Nässén
Foto: Malin Rydenhag

Studiebesök vid konstnärligt campus, Umeå

Mellan 13-14 Mars bjöd bibliotekarierna vid konstnärligt campus i Umeå in till årsmöte med föreningen ARLIS (Art Libraries Society) Sverigegrupp, kombinerat med studiebesök vid det nya campusområdet. Umeå konstnärligt campus är ett försök att skapa ett samlat kreativt centrum för konstnärlig utbildning, forskning och yrkesutövande. Konsthögskolan och Designhögskolan som sedan länge befunnit sig på denna vackert och centralt belägna plats med utsikt över Umeälven, kompletterades med byggnader för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, den digitala experimentverkstaden HumLab-X, Biblioteket för konst, arkitektur och design samt café/restaurang. I Maj 2012 hölls den officiella invigningen. De nya, ljusa och öppna lokalerna har ritats av den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects i samarbete med White arkitekter.bildmuseet1

 

Skälen till att man ville skapa ett sammanhållet konstnärligt campus var många, bland annat så hoppades man på att närheten mellan de olika konstnärliga utbildningarna skulle leda till positiva synergieffekter. Det var också en del i ett övergripande arbete med stadsplanering och ett försök att sammanföra studentlivet med det övriga stadslivet. Umeå universitet har runt 30.000 studenter, men eftersom det huvudsakliga campusområdet ligger en bit utanför centrum så har detta inte alltid varit så påtagligt. Man håller nu även på att förbättra och bygga ut parkstråket som leder in i stadskärnan, något som ytterligare kan komma att förstärka kopplingen till staden. Det faktum att Bildmuseet, som är en del av universitetet, nu inhyses i samma lokaler, lockar naturligtvis folk och skapar en dynamisk miljö där många olika typer av människor möts.

De öppna ytorna är förutom en inspirerande miljö också en del i den pedagogik som bedrivs vid de konstnärliga utbildningarna: man strävar efter öppenhet i arbetet och man vill att konsten och utbildningen ska vara en förlängning av det offentliga rummet. Vissa studenter har uttryckt missnöje över bristande möjlighet till tysta arbetsplatser, men de öppna ytorna inbjuder också till att man skapar egna rum och avskärmningar.ArkUnder torsdagen fick vi lyssna till ett föredrag med Lenita Brodin Berggren kring ett nyligen avslutat projekt där skolelever från en närliggande kommun tillsammans med studenter från Designhögskolan i Umeå utvecklat modeller för interaktiva och innovativa sökverktyg för bibliotek. Läs mer om det spännande projektet här: http://www.vk.se/1146610/golvet-visar-vagen-till-laneboken?mobil. Vi besökte även Umeå Universitetsbibliotek beläget på det stora campusområdet, där vi bland annat fick ta en titt på den rara konstsamling som biblioteket äger. Och sist men inte minst fick vi en gedigen presentation av det nya kulturhuset Väven, en annan knytpunkt för kultur som kommer att invigas till hösten och dit bland annat Stadsbiblioteket kommer att flytta. Kort sagt: det händer just nu mycket i Umeå, som ju är Europas kulturhuvudstadsår under 2014.

 

/Sara Nässén

Inga fler inlägg.