It is now easier to make more of our research Open Access free of charge

See Swedish version. 

More and more universities and research institutions in Sweden are signing Open Access agreements (which means that the costs for Open Access publishing are covered in the subscription) with publishers, which will make a larger proportion of Chalmers research Open Access starting from the new year. Ever since our first agreement with Springer in 2016 new deals have continuously been added, and as of now there are in total seventeen deals that cover the whole publishing fee. Some of these agreements are with the five largest scholarly publishers in the world: Elsevier, Springer, Wiley, Sage, and Taylor & Francis.

The costs for publishing and the administrative burden should not fall upon you as a researcher, but on the libraries and funding agencies. Read more about the details below or visit the library during our Drop In sessions in January or February.

Drop-in events at Chalmers library

Monday 20/1, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tuesday 21/1, 14-16 (Main Library, Johanneberg)
Wednesday 22/1, 12-16 (Main Library, Johanneberg)

Monday 3/2, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tuesday 4/2, 14-16 (Main Library, Johanneberg)
Thursday 6/2, 16-18 (Main Library, Johanneberg)

Open Access with Elsevier

After more than a year without access to anything published in Elsevier journals, a Read & Publish deal was finalised with the publisher. This means that you can make your research Open Access free of charge in more than 2000 Elsevier journals, as well as in some titles from The Lancet and Cell Press. The Open Access publishing part of the deal began on January 1 2020 which means that only articles submitted after this date will be covered by the agreement.

Other Publishing Agreements

Did you know that there is no fee for publishing Open Access in a long list of journal publishers? Chalmers has agreements this year with:

 • American Chemical Society (ACS)
 • American Physical Society (APS)
 • BioMedCentral (Springer)
 • Cambridge University Press
 • De Gruyter
 • Elsevier
 • Institute of Physics (IOP)
 • International Water Association (IWA)
 • Nature Research (Springer)
 • Oxford University Press
 • Palgrave MacMillan (Springer)
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • SAGE
 • Springer och Springer Open
 • SPIE (the international society for optics and photonics)
 • Taylor and Francis
 • Wiley

Besides these, there are several discounts available for publishing in pure Open Access journals, such as MDPI, Frontiers, Inderscience, and book publishing at IWA.

Additionally, the library’s own OA fund has recently reopened to receive applications. The fund contains 200 000 SEK and finances the author fee in pure Open Access journals (journals which are not financed through subscriptions).

If there is no funding for Open Access publishing, you can still make your paper Open Access by uploading a copy of if in Chalmers Research. Most journals allow that the accepted peer-reviewed version is used. You can check your possibilities in Sherpa/Romeo http://sherpa.ac.uk/romeo/search.php.

You can find all Open Access agreements on the Chalmers library’s website, http://www.lib.chalmers.se/en/publishing/open-access/publish-oa/

More agreements on the way …

The organisation IEEE is a publisher where Chalmers researchers frequently publish. Unfortunately the two parties have not reached an agreement yet, but the National Library Consortia for Open Access publishing aims to make a deal with the publisher before 2021.

This is how to do it

To take advantage of these publisher deals, the corresponding author needs to be affiliated to a Swedish university within the agreement. As a researcher at Chalmers you are required to correctly affiliate yourself to Chalmers in the publication. Using your Chalmers email address in the submission process simplifies the identification of your article. For most of the publishers, you will get a notification after submission about the possibility to publish Open Access for free, through an agreement with Chalmers. There is no need to do anymore than that.

To further increase the visibility of your research results, publish a pdf of your paper in Chalmers Research.

Want to know more?

If you have questions about our publisher agreements, you are welcome to drop by to the library on these occasions:

Monday 20/1, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tuesday 21/1, 14-16 (Main Library, Johanneberg)
Wednesday 22/1, 12-16 (Main Library, Johanneberg)

Monday 3/2, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tuesday 4/2, 14-16 (Main Library, Johanneberg)
Thursday 6/2, 16-18 (Main Library, Johanneberg)
You can always contact us for meetings at other times. Write to us at research.lib@chalmers.se or call 3744.

Nu är det gratis och enkelt att publicera open access för stora delar av Chalmers forskning

See English version

Från och med årsskiftet kommer stora delar av Chalmers forskning vara möjlig att publicera öppet tillgänglig, som ett led i att Chalmers och andra lärosäten har gått över till att teckna allt fler avtal som inkluderar både prenumeration och kostnaden för open access-publicering. Första avtalet var med Springer 2016 och med fyra nya avtal på plats sedan 1 januari 2020 har Chalmers nu totalt 17 förlagsavtal som täcker hela forskarens publiceringskostnad. Fem av dessa avtal är med några av världens största vetenskapliga tidskriftsförlag: Elsevier, Springer, Wiley, Sage samt Taylor & Francis.

Dessa kostnader eller dess administration ska inte belasta dig som forskare, utan det hanteras centralt av biblioteken och finansiärerna. Läs mer om detaljerna här nedan eller besök något av våra drop in-tillfällen under januari och februari. 

Drop-in på Chalmers bibliotek

Måndag 20/1, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tisdag 21/1, 14-16 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)
Onsdag 22/1, 12-16 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)

Måndag 3/2, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tisdag 4/2, 14-16 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)
Torsdag 6/2, 16-18 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)

Open access med Elsevier

Efter ett drygt år utan nationell tillgång till Elseviers artiklar från biblioteket har ett avtal gjorts med förlaget, och innehåller både en del för läsning och en för open access-publicering. Det innebär att du kan publicera dig open access utan kostnad i mer än 2 000 elseviertidskrifter, samt i enstaka titlar hos Cell Press och the Lancet. Publiceringsdelen i avtalet trädde i kraft den 1 januari 2020, vilket innebär att endast artiklar inskickade från och med detta datum omfattas av avtalet. 

Övriga avtal för öppen tillgång 

Visste du att det är gratis att publicera open access för dig som chalmersforskare i en lång lista av tidskriftsförlag? Under 2020 har Chalmers avtal med: 

 • American Chemical Society (ACS)
 • American Physical Society (APS)
 • BioMedCentral (genom Springer)
 • Cambridge University Press
 • De Gruyter
 • Elsevier
 • Institute of Physics (IOP)
 • International Water Association (IWA)
 • Nature Research (genom Springer)
 • Oxford University Press
 • Palgrave MacMillan (genom Springer)
 • Royal Society of Chemistry (RSC)
 • SAGE
 • Springer och Springer Open
 • SPIE (the international society for optics and photonics)
 • Taylor and Francis
 • Wiley

Utöver det erbjuds rabatter på publiceringsavgifter i ett flertal rena open access-tidskrifter från MDPI, Frontiers, Inderscience och för bokpublicering hos IWA.  

Lokal open access-fond
Dessutom har bibliotekets egen fond på 200 000 kronor öppnats för ansökningar 2020. Fonden ger medel för publicering i rena open access-tidskrifter som inte också finansieras genom prenumerationsavgifter. 

Grön open access
Om det inte finns finansiellt stöd för den tidskrift du ämnar publicera dig i, är det ofta tillåtet att gratis ladda upp en kopia av ditt peer-reviewade manuskript i vår forskningsportal
Chalmers Research. Du kan se vilka möjligheter du har i tjänsten Sherpa/Romeo

Du hittar alla open access-avtal på bibliotekets hemsida, http://www.lib.chalmers.se/publicering/open-access/publicera-oa/.

Fler avtal på ingång… 

IEEE är ett förlag där Chalmers har mycket publicering. Tyvärr har parterna inte lyckats åstadkomma ett open access-avtal ännu, men enligt Bibsamkonsortiet så ämnar man få ett avtal på plats till 2021.

Så här gör du

För avtalen som Chalmers har med olika förlag krävs det att corresponding author är affilierad till ett svenska lärosäte inom avtalet. För chalmersanställda krävs att man affilierar sig till Chalmers i publikationen. Använd din chalmersepostadress i publiceringsprocessen för att underlätta verifieringen. För majoriteten av avtalen gäller att du blir informerad vid submission att Chalmers har ett avtal med förlaget genom Bibsamkonsortiet, och att du kan välja att publicera dig open access utan kostnad. Något mer än så behöver du som forskare inte göra. 

För att ytterligare öka synligheten för din publicering, ladda upp artikeln i Chalmers Research

Vill du vet mer?

Har du frågor om våra open access-avtal, så har vi drop-in på biblioteken vid följande tider (2020):

Måndag 20/1, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tisdag 21/1, 14-16 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)
Onsdag 22/1, 12-16 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)

Måndag 3/2, 10-12 (Kuggen, Lindholmen)
Tisdag 4/2, 14-16 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)
Torsdag 6/2, 16-18 (Huvudbiblioteket, Johanneberg)

Du kan även höra av dig och träffas vid andra tider. Du når oss på research.lib@chalmers.se eller på telefonnummer 3744. 

 

Consequences for you as a researcher, after the ended Elsevier deal

See Swedish version.

On July 1st, the Swedish Research Libraries’ agreement with Elsevier ends since the parties could not agree. Ongoing negotiations are likely to happen later this year. You can read about the background on Insidan (in Swedish).

In the following text, we focus on you who use or publish in Elsevier journals. We try to answer questions about access to Scopus and SciVal, alternative ways to read articles in Elsevier journals, and to discuss different approaches to publishing with Elsevier.

If you have any questions, you may always contact the library.  

Decorative image of a researcher

Can I use still SciVal or Scopus after July 1st?

The broken agreement concerns access to journals, not access to Elsevier’s other services, such as Scopus or SciVal.

How do I reach the articles I need?

Access to newly published articles from Elsevier’s journals may look different to you in the future. The library works to get the research you need for your work as easy as possible. Below we list various methods that may be helpful to you.

1. Use the library

For some material, everything will be as usual. Articles published from 1995 until June 30, 2018, the library will be able to provide direct access to. In many cases the library also has access to articles published before 1995. You may always contact the library for further help.

2. Search for Open Access articles

The easiest way to find open access articles is to search in Google Scholar.

The majority of the world’s university has web repositories for the researchers’ open access material, such as the Chalmers’ research.chalmers.se. Have you previously had an open access article from Elsevier deposited in research.chalmers.se, it will now come to use for other researchers. You may also look into more general open archives, such as in BASE (direct link Elseviers OA articles ), CORE , arXiv (preprints in physics, mathematics and data), and bioRxiv (biology preprints).

There are useful social platforms for researchers, such as ResearchGate and Academia.edu, where researchers share their publications within the platforms. In both cases, you need to register to use the services. 

Nb. There are also services such as Scihub, which puts copyright material illegally online. Do not use these services at work. 

3. USE A BROWSER plugin

Another way to access open access-material is to use a plugin in your web browser (Safari or Chrome).

Unpaywall makes finding OA-articles easy for the individual user by installing a plug-in on Chrome or Firefox. Content from Unpaywall is also integrated into other services such as databases and link-resolvers.

Other plugins

 • Open Access Button is a plugin to find open access versions of articles. In the plugin you can also send a request to aythors to make their locked-in articles avaliable in an open access repository. 
 • Google Scholar Button is an addon to make it more easy to find articles from Google Scholar. 
 • Lazy Scholar is an addon which both helps you find open access articles, as well as articles which the library has paid for. 
 • Kopernio  is an addon which both helps you find open access articles, as well as articles which the library has paid for. The service is free, but you need to register in order to use the extension. 

4. Contact THE AUTHOR directly

If the article contains an email address to one of the authors, you can ask for access directly. It is usually allowed to send your article to another person, so-called scholarly sharing . See Sherpa / Romeo for terms that apply to different magazines.

5. DOCUMENT DELIVERY THROUGH THE LIBRARY

If you still can not get access to the article, you can contact the library and request a document delivery or an inter-library loan, ie Chalmers Library will investigate if there is any service or other libraries that can access the item for you (the library is responsible for the cost). You may also choose to start by asking the library if none of the above options suits you.

CAN I NOT PUBLISH OR DO Editorial WORK IN Elsevier JOURNALS anymore?

As a researcher, you have the right to choose the publishing channel which best suits your needs. In connection to the removal of access to Elsevier journals, it may be good to consider some new aspects in the choice of publishing channel.

 • Does your funder require open access? Most of the Swedish and European research funders demand that you make your results freely available. In the negotiations Elsevier has not been able to meet the Swedish demands for open access.
 • Who is the target audience of your research? As long as the parties try to reach a working agreement, neither you nor your (Swedish) colleagues will have direct access to Elsevier’s newly published articles.

Some researchers choose to take a stand against Elsevier’s business practices, such as in the call The Cost of Knowledge , where 17,000 researchers (including a dozen from Chalmers) actively chose not to publish, work editorially or make a peer review for Elsevier. Other researchers choose to publish in Elsevier’s journals, especially since the publisher stands for a review tradition that benefits feedback on your own research, and there are several journals with high impact in the scientific community.

Within many fields there are options. If you want to look for other journals with similar impact in your subject, you use Journal Citation reports . The Swedish research libraries have made several agreements with other publishers, which includes open access to research output. This includes Springer, Taylor & Francis, the Institute of Physics (IOP) and the Gruyter. More information about this is available on the library web .

Do you have questions or comments, please feel free to contact us!

Further READING AND LISTENING

Unpaywall is a new tool for finding free versions of articles 
Singh Chawla, D. (2017) Unpaywall finds free versions of paywalled papers . Nature toolbox 04 April 2017.

In June, Chalmers researcher Richard Johansson spoke about open access in P1 
Vetenskapsradion,  June 12, 2018, Thousands of researchers boycott journal, https://sverigesradio.se/page/artikel.aspx?programid=406&artikel=6973973 

THIS TEXT HAS BEEN INSPIRED BY

Linköping University Library, Survival Guide, http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1145122/FULLTEXT01.pdf

Open Access Blog, Alternative Access Points for Publicly Available Articles,http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/alternativa-accessvagar-for-oppet-tillgangligaartiklar/

Det här innebär det avslutade avtalet med Elsevier för dig som forskar

See English version.

Den 1 juli avslutas de svenska forskningsbibliotekens avtal med Elsevier eftersom parterna inte kunnat komma överens. Fortsatta förhandlingar kommer sannolikt att ske längre fram i år. Du kan läsa om bakgrunden till det avslutade avtalet i en artikel på Insidan.

I följande text riktar vi oss till dig som använder eller publicerar dig i elseviertidskrifter. Vi försöker besvara frågor om åtkomst till Scopus och SciVal, alternativa vägar till att läsa artiklar i elseviertidskrifter, samt resonera om olika förhållningssätt till att publicera sig hos Elsevier.

Har du frågor går det alltid bra att vända dig till biblioteket.  Decorative image of a researcher

Kan jag använda Scopus och SciVal efter 1 juli?

Avtalet berör bara åtkomsten till tidskrifterna, inte tillgången till Elseviers andra tjänster, som t.ex. Scopus eller SciVal.  

Hur når jag de artiklar jag behöver?

Åtkomsten till nypublicerade artiklar från Elseviers tidskrifter kan komma att se annorlunda ut för dig framöver. Biblioteket arbetar för att du så enkelt som möjligt ska få tag på den forskning du behöver för ditt arbete. Här nedan listar vi olika metoder som kan vara till hjälp för dig.

1. Använd Chalmers bibliotek

För äldre publicerat material kommer allt att vara som vanligt. Artiklar publicerade från 1995 och fram till 30 juni 2018 kommer biblioteket kunna ge fortsatt direkt tillgång till, och i många fall även till artiklar från före 1995. Du kan alltid kontakta biblioteket för hjälp.

2. Sök efter öppet tillgängliga artiklar

Enklaste sättet att hitta open access-artiklar är att söka i Google Scholar.

Majoriteten av världens universitet har webbtjänster för sina forskares open access-material, likt Chalmers öppna arkiv research.chalmers.se. Har du sedan tidigare en open access-artikel från Elsevier i research.chalmers.se kommer den till nytta för andra forskare.

Du kan även söka direkt i mer generella öppna arkiv, till exempel i BASE (direktlänk Elseviers oa-artiklar), CORE, arXiv (preprints inom fysik, matematik och data), och bioRxiv (preprints inom biologi).

Det finns användbara sociala plattformar för forskare, som ResearchGate  och Academia.edu, där olika forskare delar med sig av sina publikationer inom en sluten krets. I dessa båda fall behöver du registrera dig för att använda tjänsterna.

Obs! Det finns även tjänster som t.ex. Scihub som lägger ut upphovsrättsskyddat material olagligt. Dessa bör du undvika att använda i tjänsten.

3. Använd en plugin

Ytterligare ett sätt är att ladda ned och använda dig av en plugin i webbläsarna Chrome eller Firefox. Här är ett sådant exempel:

Unpaywall är en plugin för att hitta öppna artiklar.

Andra plugins är till exempel:

 • Open Access Button är ett tillägg för att både hitta öppna versioner av artiklar och förmedla en förfrågan till artikelförfattaren om att göra en låst artikel öppet tillgänglig via ett öppet arkiv.
 • Google Scholar Button är ett tillägg som gör det enklare att använda Google Scholar för att hitta fulltextartiklar.
 • Lazy Scholar är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga artiklar och de artiklar som användare har tillgång till via abonnemang.
 • Kopernio är ett tillägg som hittar både öppet tillgängliga versioner av en artikel och artiklar användaren har tillgång till via abonnemang. Kräver registrering.

4. Kontakta artikelns författare direkt

Om artikeln innehåller en e-postadress till någon av författarna kan du nå denne direkt. Det är oftast tillåtet att skicka din artikel till en annan person, så kallad scholarly sharing. Se Sherpa/Romeo för de villkor som gäller för olika tidskrifter.

5. Dokumentleverans genom biblioteket

I de fall du ändå inte kan få tag på artikeln kan du kontakta biblioteket och göra en förfrågan om dokumentleverans eller fjärrlån, d.v.s. att Chalmers bibliotek undersöker om det finns någon betaltjänst eller annat bibliotek som kan förmedla artikeln till dig (biblioteket står för kostnaden). Du kan också välja att börja med att fråga biblioteket, om inget av de ovanstående alternativen passar dig.

Får jag inte publicera mig eller arbeta redaktionellt i elseviertidskrifter?

Som forskare har du rätt att välja den publiceringskanal som bäst passar det sätt på vilket du vill nå ut med din forskning. I samband med att tillgången tas bort för elseviertidskrifter kan det att vara bra att väga in några nya frågeställningar i valet av publiceringskanal.

 • Har du krav på open access från din finansiär? Merparten av de svenska och europeiska forskningsfinansiärerna kräver att du ska göra dina resultat fritt tillgängliga och här har Elsevier inte kunnat möta de svenska kraven.
 • Når du målgruppen för din forskning? Under tiden parterna försöker nå ett fungerande avtal kommer varken du eller dina (svenska) kollegor ha direkt tillgång till Elseviers nypublicerade artiklar.

En del forskare väljer att ta ställning mot Elseviers affärsmetoder, t.ex. i uppropet The Cost of Knowledge, där 17 000 forskarna (även ett tiotal från Chalmers) aktivt valt att inte publicera sig, arbeta redaktionellt eller göra peer review för Elsevier. Andra forskare väljer att publicera sig i Elseviers tidskrifter, framförallt för att förlaget har en reviewtradition som gagnar återkopplingen på egen forskning, samt att det finns ett flertal tidskrifter med hög impact i det vetenskapliga samhället.

Inom många fält finns det alternativ. Om du vill kika på andra tidskrifter med motsvarande impact inom ditt ämne kan du göra det i Journal Citation reports. De svenska forskningsbiblioteken har ingått avtal med andra förlag där även open access ingår. Det gäller bl.a. Springer, Taylor & Francis, Institute of Physics (IOP) och de Gruyter. Mer information om detta finns på bibliotekets webb.

Har du frågor eller kommentarer, hör gärna av dig!

Vidareläsning och -lyssning

Unpaywall är ett nytt verktyg för att hitta gratisversioner av artiklar
Singh Chawla, D. (2017) Unpaywall finds free versions of paywalled papers. Nature toolbox 04 April 2017.

I juni talade Chalmersforskaren Richard Johansson om open access i P1
Vetenskapsradion 12 juni 2018, Tusentals forskare bojkottar tidskrift, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6973973

Denna text har inspirerats av

Linköpings universitetsbibliotek, Survival Guide, http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1145122/FULLTEXT01.pdf

Open access blog, Alternativa accessvägar för öppet tillgängliga artiklar, http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/alternativa-accessvagar-for-oppet-tillgangliga-artiklar/  

Inga fler inlägg.